Zeeuwse Week van de Veiligheid 2023

Programma 2023

Wat staat er allemaal te gebeuren in de Zeeuwse Week van de Veiligheid. Bekijk het programma hier.

Dag 1

Bekijk hier wat er allemaal op de eerste dag is gebeurd. Vooral Omroep Zeeland was die dag in de picture.

Dag 2

Bekijk hier wat er allemaal op de tweede dag is gebeurd. Vooral de ontruimingsoefening kreeg volop aandacht.

Dag 3

Bekijk hier wat er allemaal op de derde dag is gebeurd. Vooral de demonstratie op de Grote Markt in Goes springt eruit.

Dag 4

Bekijk hier wat er allemaal op de vierde dag is gebeurd. Eén van de highlights is de promotie van de Zeeland Veilig-app in het Zeeuwse netwerk van Whatsapp Buurtpreventie.

Dag 5

Bekijk hier wat er allemaal op de vijfde dag is gebeurd. Zeeland Refinery zet voor de derde keer deze week een medewerker in de spotlights en de jeugdbrandweer collecteert in Middelburg voor de Brandwondenstichting.

Dag 6

Bekijk hier wat er allemaal op de zesde dag is gebeurd. De open dag in Goes en de Dag van de Veiligheid in Oostburg werden druk bezocht.

Dag 7

De laatste dag van de Zeeuwse Week van de Veiligheid is vooral een dag van terugblikken.

Veiligheidsquiz 2023

Weet jij alles over veiligheid? Doe dan onze veiligheidsquiz en win een veiligheidspakket.

Kleurplaten 2023

Doe mee met onze kleurplatenwedstrijd. Maak kans op een LEGO-pakket. Je kan kiezen uit vier kleurplaten.

Facebook

Op onze Facebook-pagina lees je over de Zeeuwse Week van de Veiligheid, maar ook over actuele incidenten in Zeeland en handige tips over veiligheid in en om het huis.

Terugblik 2023: Van tv-serie tot open dag, van webinar tot demo

Ontruimingsoefeningen, demonstraties, winacties, webinar, tv-serie, site tour, verkeerslessen, open dagen, oefenavonden, radio-uitzendingen, publicaties online en offline. De Zeeuwse Week van de Veiligheid was een propvol pret- en lespakket, waaraan honderden mensen een actieve bijdrage leverden. Wat heeft het per saldo opgeleverd? 

Op de website www.zeeuwseweekvandeveiligheid.nl is per dag het overzicht te zien van wat er allemaal is gebeurd in deze veiligheidsweek. Niet alleen in tekst, maar ook met foto’s en video’s. De dagelijkse reportages bij Omroep Zeeland over vijf Zeeuwse specialistenteams zijn hier ook allemaal terug te vinden. 

De opbrengst (voor zo ver meetbaar) van de Zeeuwse Week van de Veiligheid leggen we hieronder langs de meetlat van de drie doelstellingen die we vooraf hebben geformuleerd. 

Doelstelling 1: Zeeuwen kennen gevaren in Zeeland, denken erover na en beseffen dat er altijd iets mis kan gaan in hun omgeving. En dat ze dan zelf meteen in actie moeten komen voor hun eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen.  

Op dinsdag de 10de van de 10de om 10 uur hielden achttien basisscholen op de Bevelanden tegelijkertijd hun jaarlijkse ontruimingsoefening. Honderden leerlingen werden daarmee bewust gemaakt dat er altijd iets kan gebeuren en wat ze dan kunnen doen. Deze actie leverde veel media-aandacht op. Met de scholen hebben we ook kleurplaten over brandveiligheid in huis uitgedeeld. 

De hele week hield het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes een dagelijkse veiligheidsquiz. De vragen waren gebaseerd op de 12 gevaren zoals die bij Zeeland Veilig zijn geformuleerd en toegespitst op de situatie van de medewerkers van ADRZ. Op de website zeelandveilig.nl stond ook een quiz waarin inwoners bevraagd werden op praktische veiligheidssituaties.

Deze quiz kon in tegenstelling tot voorgaande jaren niet in samenwerking met Omroep Zeeland gemaakt worden. Het aantal deelnemers bleef daardoor achter. Het zakte van enkele honderden naar 49. Niettemin kunnen we resultaten uit de quiz gebruiken in onze mediaplanning om vragen te belichten die vaak fout zijn beantwoord. Drie uitkomsten:

  • Een vraag die vaak fout beantwoord werd, was hoe je de afstand van bliksem kunt weten. Bijna 45 procent dacht dat 1 seconde tussen donder en bliksem gelijk stond aan 1000, terwijl 1 seconde gelijk staat aan 300 meter.
  • Meer dan helft (61 procent) noemde niet het juiste handelingsperspectief bij de kleurcodes van het KNMI.
  • Nucleair (31 procent) en terrorisme (27 procent) werden het vaakst benoemd als gevaren waarbij je niet weet wat je moet doen.

Doelstelling 2: Zeeuwen worden gestimuleerd om informatiebronnen zoals de website, de app en de social-mediakanalen van Zeeland Veilig te benutten en informatie met elkaar te delen.  

Om de Zeeland Veilig-app bij een nog breder publiek op de telefoon te krijgen, sloegen we op donderdag de handen ineen met WhatsApp BuurtPreventie (WABP). Deze stichting zorgde ervoor dat Zeeuwse beheerders de Zeeland Veilig-app in hun appgroep zetten. Dat leverde in de eerste dagen zo’n 300 nieuwe downloads op.

 Doelstelling 3: Zeeuwen zien dat veel organisaties, bedrijven en individuen zich (afzonderlijk én gezamenlijk) inzetten voor veiligheid in hun omgeving. 

De hele week hebben partners en andere partijen op hun eigen manier aandacht gevraagd voor veiligheid. Dow Chemical organiseerde rondleidingen op het terrein, ZLM gaf verkeerslessen voor jong en oud in het nieuwe Veiligheidspark, de politie Zeeland-West Brabant lanceerde de podcast Blauw Blauw met eigen verhalen en hield een webinar over cybercrime (met Kees van der Spek). 

Op hun online platforms zetten Zeeland Refinery, NV Westerscheldetunnel, Waterschap Scheldestromen, Covra, gemeente Sluis en Van de Gruiter BV veiligheid voorop met video’s, interviews, tips en andere wetenswaardigheden. Met de actieve deelname van zo’n diverse groep die de Zeeuwse Week van de Veiligheid promoot, kunnen we ook een brede groep bereiken.

We hebben in de Zeeuwse huis-aan-huisbladen een hele pagina geplaatst over veiligheid in verschillende thema’s. Daarin was ruimte gemaakt voor tekst van/over de politie (cybercrime), brandweer (Veilige Energie Transitie/Vinkie) en de stichting WhatsApp BuurtPreventie in combinatie met de Zeeland Veilig-app.

Speciaal voor de kinderen was er de kleurplatenactie. De kleurplaten zijn online gedeeld op de website van de Zeeuwse Week van de Veiligheid, op Facebook en per mail naar drie Zeeuwse scholengroepen (Albero, Archipel en Elevantio) stuurd. Zo’n 75 kleurplaten zijn online en fysiek ingeleverd. Daaruit zijn twee winnaars getrokken die een Lego brandweerpakket ontvangen. 

Brandweer

Veel collega’s van de brandweer hebben zich in de Zeeuwse Week van de Veiligheid van hun beste kant laten zien. De multidemonstratie op de Grote Markt in Goes was een klapper (inclusief aanmelding van een nieuwe vrijwilliger), net als de open dag in Goes. Ook de media sloeg erop aan. De Dag van de Veiligheid in Oostburg bracht eveneens veel mensen op de been. 

De open oefenavonden en oefeningen trokken weliswaar minder volk, maar waren daardoor niet minder nuttig. De burgemeester van Hulst hield naar aanleiding van een demonstratie in Kloosterzande zelfs een warm pleidooi op Facebook voor de vrijwillige brandweer. Met al deze acties hebben we met z’n allen duizenden mensen attent gemaakt op veiligheid in hun omgeving.

Hoe veilig leef jij?

Hoe goed we met z’n allen ook ons best doen om Zeeland veilig te houden voor inwoners en bezoekers, 100 procent garantie op veiligheid bestaat niet. Er kan altijd wat misgaan. Denk aan een woningbrand, wateroverlast na extreme regenval of een ongeval in een tunnel. Maar ook een ernstige griepgolf of een grootschalige uitval van ICT-systemen door bijvoorbeeld hackers kunnen ernstige gevolgen hebben. 

Om de inwoners van Zeeland bewust te maken van de gevaren in onze regio, houdt Veiligheidsregio Zeeland van maandag 9 t/m zondag 15 oktober 2023 voor de 7e keer de Zeeuwse Week van de Veiligheid. Aan deze week doen diverse (veiligheids)organisaties in Zeeland mee om te onderstrepen dat we met z'n allen Zeeland veilig willen maken. 

Voorgaande veiligheidsweken

Ben je benieuwd naar wat we andere jaren gedaan hebben? Of wil je alvast warmlopen voor een nieuw jaar? Bekijk dan onze jaarverslagen!