Drukte en paniek

Bij grote evenementen komen veel mensen bij elkaar. Muziekfestivals als Concert at SEA, City of Dance, Vestrock en het Bevrijdingsfestival trekken een flinke menigte. Veel mensen in een beperkt gebied brengt risico’s met zich mee. In een mensenmassa kan paniek uitbreken. Dit wordt ‘overcrowding’ genoemd. Oorzaak kan een vechtpartij zijn of een ander voorval dat onrust veroorzaakt. Mensen willen of moeten dan zo snel mogelijk het terrein of gebouw verlaten. Vaak weten ze niet welke kant ze uit moeten. Mensen schrikken en kunnen in de verdrukking komen doordat ze zijn ingesloten.

Hoe bereid ik me voor op massale drukte en paniek?

Bekijk onderstaande video of download de infographic. 

  • Kijk altijd waar de nooduitgangen zijn als je een evenemententerrein betreedt of een gebouw ingaat. Je weet dan welke kant je op moet als er iets gebeurt.
  • Spreek een ontmoetingsplek af als je met een groep bent.
  • Kijk vooraf op de website van de organisator van het evenement naar eventuele veiligheidsmaatregelen.
  • Houd de berichtgeving van de organisator, hulpdiensten en media in de gaten.

Wat doe ik als er paniek uitbreekt?

  • Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de beveiliging en/of hulpdiensten op.
  • Houd informatieborden en de berichtgeving van de organisator van het evenement, hulpdiensten en media in de gaten.
  • Volg de mensenstroom in plaats van ertegenin te gaan.
  • Til kinderen op en help mensen die slecht ter been zijn.
  • Bel alleen indien strikt noodzakelijk en gebruik geen mobiele internetdiensten. Hierdoor raakt het mobiele netwerk overbelast. Gebruik uitsluitend sms of een eventueel door de organisatie beschikbaar gesteld WiFi-netwerk.
  • Zijn er gewonden? Bel 112 en vertel waar je bent en wat er aan de hand is.

Wat doet de overheid?

Wie een evenement organiseert, moet een vergunning hebben. Daarin staan onder andere de veiligheidsvoorwaarden. Verder bevat een vergunning regels over het aantal toegestane mensen op een feestterrein of in een feestlocatie. De hulpdiensten bekijken samen met de organisator van het evenement welke (extra) maatregelen nodig zijn. Zoals bijvoorbeeld een EHBO-post, bereikbaarheid van het terrein en vluchtroutes. Bij elk groot evenement zijn hulpdiensten aanwezig of stand-by. Zij monitoren met de organisatie het aantal bezoekers en kunnen bij te grote drukte het festivalterrein geheel of gedeeltelijk afsluiten.