cybercriminaliteit Cybercriminaliteit

Wat is cybercriminaliteit?

Omdat ons leven zich meer en meer online afspeelt, neemt ook de kans op cybercriminaliteit toe. Het kan gaan om een vervelend computervirus, diefstal van geld via Whatsapp of diefstal van persoonsgegevens, bijvoorbeeld via phishingmails. Er kan ook een grote cyberaanval plaatsvinden: een digitale aanval op het financiële systeem (de banken), op de energievoorzieningen of op andere belangrijke systemen in ons land. Zo’n aanval kan grote gevolgen hebben voor het openbare leven in Nederland. Overheid en inwoners kunnen bijdragen aan het voorkomen van digitale criminaliteit of aan het verkleinen van de gevolgen.

Wat doet de overheid om cybercriminaliteit te voorkomen?

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) levert een bijdrage aan de digitale veiligheid in Nederland. Het NCSC heeft een groot nationaal en internationaal netwerk en scant daarnaast permanent honderden websites op het internet. Hierdoor heeft het NCSC steeds inzicht in actuele dreigingen en kan het tijdig een waarschuwing afgeven, met name aan de rijksoverheid en de vitale sectoren. Ook publiceert het centrum kennisdocumenten over digitale veiligheid. Het NCSC is onderdeel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en valt onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Ook gemeenten, veiligheidsregio’s, politie en andere overheidsdiensten doen er alles aan om cybercriminaliteit in de eigen organisatie en via hun websites en mail te voorkomen. 

Veiligheidsregio Zeeland heeft geen concrete rol in het voorkomen van digitale ontwrichting of cybercriminaliteit in Zeeland. We bereiden ons wel voor op de hulpverlening tijdens of na een incident dat zijn oorsprong vindt in de digitale omgeving. Dan hebben we namelijk wél een rol; als er sprake is van cybercriminaliteit, staan we paraat om hulp te verlenen waar dat nodig is.
 

Wat kan ik zelf doen?

Cybercriminaliteit is niet altijd te voorkomen, maar je kan wel een aantal maatregelen nemen om het tegen te gaan:

  • Zorg dat je computer goed beveiligd is en up-to-date (updates installeren);
  • Maak alleen gebruik van vertrouwde wifinetwerken (liefst geen openbare wifinetwerken);
  • Maak gebruik van een virusscanner, firewall, anti-spyware en advertentieblockers (apps die advertenties tegenhouden die mogelijk een virus bevatten); 
  • Open nooit berichten van onbekende afzenders, klik niet op onverwachte linkjes en bekijk alleen veilige websites. Controleer daarvoor altijd het webadres (URL) en het certificaat (het hangslotje in de adresbalk van de browser);
  • Gebruik een goed wachtwoord van minimaal acht tekens, met hoofdletters en kleine letters, cijfers en bijvoorbeeld symbolen als een vraagteken of uitroepteken erin. Stel ook zoveel mogelijk tweestaps verificatie in;
  • Bewaar geen kopieën van je paspoort, rijbewijs, bankpas, creditcard, etc. op je telefoon of pc en deel geen persoonlijke gegevens of bankgegevens per mail. Geef ook nooit je inlog- of pincodes af;
  • Maak regelmatig een back-up van je bestanden.

Meer tips: zie overzicht 'Meer informatie' aan de rechterkant.

Waar kan ik cybercriminaliteit melden?
cybercriminaliteit