Overstroming

Zeeland ligt onder de zeespiegel en is omringd door water. Duinen, dammen, dijken en andere waterkeringen zorgen ervoor dat wij droge voeten houden. Toch blijft de kans op een overstroming bestaan. Klimaatverandering en bodemdaling verhogen het risico op overstromingen.

Weet jij hoe hoog het water bij jou in de buurt komt? Check het op www.overstroomik.nl.

Als er een stormvloed dreigt

De kans op een stormvloed is in Nederland zéér klein maar blijft wel bestaan. Op de Atlantische Oceaan kan een uitzonderlijk grote depressie ontstaan, met een orkaan als gevolg, en mogelijk invloed op het weer in Nederland. Een dag of tien van te voren is bekend of er eventueel problemen kunnen ontstaan in Nederland. Het KNMI zal dan zo’n dag of vijf van te voren waarschuwen. Indien nodig wordt code rood afgegeven. Drie dagen van te voren is nog niet bekend of de kern van de orkaan Zeeland gaat treffen, maar we bereiden ons hier wel op voor. Zo’n 24 uur van te voren wordt bekend of de orkaan daadwerkelijk de Zeeuwse kust gaat treffen.

Risico’s afhankelijk van verblijfplaats in Zeeland
Afhankelijk van waar je bent is er een risico op overstroming. De kleuren in het kaartje laten de verschillende zones in Zeeland zien. De kleur geeft aan welk risico er is en welke adviezen daarbij horen.

Groene zone
Een overstroming zal hier niet direct levensbedreigend zijn. Het advies is wel om vanwege de storm binnen te blijven, in elk geval de laatste 24 uur voor en 24 uur na de stormvloed. Er zal in deze zone schade ontstaan aan bomen, gebouwen etc. als gevolg van de orkaan die over Zeeland trekt. Mogelijk dat elektriciteit, internet en telefoon uitvallen. Via de app en website Zeeland Veilig en de regionale omroep krijg je actuele informatie over de stormvloed.

Gele zone
Bij een overstroming in deze zone kan er water komen te staan.  Op sommige plaatsen is schuilen op hogere verdiepingen of gebouwen noodzakelijk. Kijk op www.overstroomik.nl hoe hoog het water kan komen. Voorzieningen zoals elektriciteit, internet en telefoon zullen uitvallen. Ook is het mogelijk dat drinkwater en riolering niet meer werkt. Het kan langere tijd duren voordat je gered kan worden. Verblijf is niet direct levensbedreigend, maar afhankelijk van hoe snel voorzieningen hersteld kunnen worden kan je besluiten om toch weg te gaan. Via de app en website Zeeland Veilig en de regionale omroep krijg je actuele informatie over de stormvloed.

Rode zone
Bij een overstroming in deze zone zal het water zo hoog komen dat het niet veilig is om in het gebied te blijven. We adviseren je om dit gebied vanaf drie dagen voor de stormvloed te verlaten. Wil je het gebied niet verlaten, schuil dan (in de omgeving) op hogere verdiepingen van gebouwen. Kijk op www.overstroomik.nl  hoe hoog het water kan komen. Na een overstroming is in dit gebied geen elektriciteit, gas, drinkwater, telefoon en internet meer. Ook de riolering werk niet meer. Het kan langere tijd duren voordat je gered kan worden. Via de app en website Zeeland Veilig en de regionale omroep krijg je actuele informatie over de stormvloed.

Zwarte zone
Bij een overstroming in deze zone zal het water verwoestend zijn. Hier blijven is levensbedreigend. Huizen en gebouwen kunnen zwaar beschadigd raken. We adviseren je dringend om dit gebied vanaf drie dagen voor een stormvloed te verlaten. Via de app en website Zeeland Veilig en de regionale omroep krijg je actuele informatie over de stormvloed.

Volg bij een (dreigende) overstroming ons liveblog op ZeelandVeilig.nl voor actuele informatie over de dreiging en de maatregelen die door de overheid worden genomen.  In het algemeen gelden onderstaande adviezen.

Wat moet ik doen bij een overstroming?

 • Volg het nieuws en de adviezen van de hulpdiensten. Kijk of luister naar de calamiteitenzender op je draagbare radio of autoradio. Het kan namelijk zijn dat internet niet meer werkt, omdat de stroom is uitgevallen.
 • Breng, als er tijd voor is, waardevolle spullen naar de hoogste verdieping van het huis.
 • Sluit gas, water en elektriciteit af als je weg gaat.
 • Stop een zware zak in toiletten, wastafels en waterputjes, zodat rioolwater niet binnenkomt
 • Draag stevige en warme kleding. Natte kleding kan tot onderkoeling leiden.
 • Ga naar een hoge en dus droge plek in de buurt. Neem eten en drinken mee.
 • Kan je je huis niet verlaten? Ga dan naar de hoogste plek in het huis en kijk of je weg kan komen via een dakraam en ladder. Neem, als het kan, je noodpakket mee. Denk in elk geval aan eten en drinken en aan een radio, telefoon en oplader.
 • Loop nooit door een ondergelopen gebied in verband met stroming.
 • Rijd nooit met een auto door een ondergelopen gebied in verband met de onvoorspelbare diepte van het water.
 • Niet iedereen komt bij een overstroming op eigen kracht het gebied uit. Help mensen in jouw omgeving.
 • Laat familie en vrienden weten waar je verblijft.