Logo van gevaarlijke stoffen zeeland Gevaarlijke stoffen

Zeeland is, op Zuid-Holland na, de provincie met de meeste zware chemische industrie in Nederland. Dit betekent dat er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. De chemische industrie is met name geconcentreerd in de industriegebieden Vlissingen-Oost, Arnestein (Middelburg), De Poel (Goes) en de Kanaalzone (Terneuzen - Sas van Gent). Daarnaast worden in Zeeland dagelijks gevaarlijke stoffen vervoerd, via de weg, het spoor, waterwegen en buisleidingen onder de grond.

Voorbeelden van veelvoorkomende gevaarlijke stoffen zijn LPG, ammoniak en chloor. We gebruiken ze in ons dagelijks leven, maar deze stoffen zijn ook gevaarlijk. Ze zijn giftig, brandbaar of explosief.

Zelf beleven wat je kan doen bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen?

Recent hebben we een virtual reality game ontwikkeld die je thuis via je telefoon laat ervaren wat je wel en niet moet doen bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Het enige wat je hoeft te doen is een gratis app downloaden en het scenario 'Overleef jij een gifwolk?' te downloaden. Meer informatie is te vinden op www.zeelandveilig.nl/gifwolk.

Wat moet ik doen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen?

Bekijk onderstaand filmpje of download de infographic. 

Als je binnen bent:

 1. Blijf binnen. Denk ook aan minder zelfredzame buurtgenoten. 
 2. Sluit ramen en deuren.
 3. Doof open vuur. Zet alle ventilatiesystemen uit, ook de afzuigkap. Sluit alle ventilatieroosters. Als de tijd het toelaat: doe de hoofdkraan van het gas dicht en sluit kachels af.
 4. Ga naar een veilige ruimte, liefst middenin het huis of gebouw. Blijf weg van ramen.
 5. Kijk op www.zeelandveilig.nl, Twitter @VRZ, Facebook Zldveilig of luister naar de calamiteitenzender en volg de adviezen van de hulpdiensten op.
 6. Weet wanneer het weer veilig is om naar buiten te gaan. Kijk op onze website en blijf verbonden.

Als je buiten bent:

 1. Ga zo snel mogelijk ergens naar binnen en zorg dat je de bovenstaande maatregelen neemt. Denk ook aan minder zelfredzame buurtgenoten
 2. Als je buiten bent en nergens naar binnen kunt: ga weg van het incident en loop of rijd haaks op de wind met een (natte) doek voor je neus en mond.

Wat moet ik doen als ik in aanraking ben geweest met een gevaarlijke stof?

 • Lees bij het gebruik van gevaarlijke stoffen van huishoudelijke aard, zoals chloor en spiritus, altijd eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Hierop staat wat het gevaar is van de stof. Ook staat erop wat je moet doen als je ermee in aanraking komt.
 • Als je in aanraking bent geweest met een gevaarlijke stof waarvan je niet weet wat het is en het doet, spoel dan zo snel mogelijk de stof van je af. Doe dit met veel en bij voorkeur lauw water. Probeer daarbij te voorkomen dat nog meer lichaamsdelen besmet raken.
 • Wanneer je kleding met de stof in aanraking is geweest, trek je het kledingstuk zo snel mogelijk uit. Leg het in een afgesloten zak of andere ruimte.
 • Neem zo nodig contact op met je huisarts of bel bij ernstige gezondheidsklachten 112.
 • In de meeste huizen is een gasaansluiting. Gas is een brandbare stof, die je herkent aan de typische 'gaslucht'. Gaslekkage? Sluit de hoofdkraan zo mogelijk af en bel de netbeheerder. Zet ramen en deuren open en ga naar buiten. Bel 112 als er veel gas uitstroomt.