Toegankelijkheid

Met deze toegankelijkheidsverklaring legt Veiligheidsregio Zeeland verantwoording af over de online informatievoorziening en dienstverlening zoals door ons aangeboden op deze website. Veiligheidsregio Zeeland streeft naar een website die voor iedereen toegankelijk is. Een ieder moet de website goed kunnen vinden, bekijken en gebruiken zoals bedoeld in de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2.1 (niveau AA).

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01-06-2021.

Scope

Deze verklaring is van toepassing op:

•    https://www.zeelandveilig.nl

De toegankelijkheidsverklaring is te vinden in het centraal Register van toegankelijkheidsverklaringen.

Nalevingsstatus

Veiligheidsregio Zeeland verklaart dat de website in grote lijnen voldoet aan het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit het door Urban Heroes onafhankelijk uitgevoerde toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat Zeeland Veilig nog niet aan alle eisen voldoet.

Niet toegankelijke of niet volledig toegankelijke onderdelen

•    PDF-bestanden

De PDF-bestanden voldoen nog niet aan de toegankelijkheidseisen. Het gevolg is dat deze bestanden voor sommige bezoekers slecht of niet toegankelijk zijn.

Alternatieven en maatregelen

Wij werken aan het toegankelijk maken van onze PDF-documenten. Heeft u problemen met een ontoegankelijke PDF? Neemt u dan contact met ons op via communicatie@vrzeeland.nl.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Om aan de Webrichtlijnen te voldoen, doen wij het volgende:

  • Onderzoek: Onze website is door een onafhankelijke deskundige gecontroleerd op de overheidsstandaard webrichtlijnen versie 2.1 niveau AA. Op 23 december 2020 is onze website getoetst op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij zo spoedig mogelijk en duurzaam op.
  • Software website: Het Content Management Systeem (CMS) biedt ondersteuning om goed toegankelijke pagina's te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 4 januari 2021 met instemming van de directeur van Veiligheidsregio Zeeland, Edith van der Reijden.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@vrzeeland.nl.

 

Status digitale toegankelijkheid: B