Houd je schoorsteen schoon

Stook je op kolen of olie, of heb je een (voorzet)haard waar je hout in gebruikt, dan komen onverbrande deeltjes in het rookkanaal terecht. Die vormen een teerachtige, zeer brandbare laag. Het is daarom belangrijk om de schoorsteen minstens één keer per jaar te laten vegen door een erkend bedrijf. Een schoorsteenveger verwijdert het vuil uit de schoorsteen en controleert deze op loszittende delen, scheuren, lekkage en vogelnesten.

Schoorsteen schoonmaken

Welke schoorsteenveger kies ik?

Schakel een bedrijf in dat is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB). Dit zijn gediplomeerde schoorsteenvegers met een aansprakelijkheidsverzekering. Op de website van de ASPB vind je een schoorsteenveger in de buurt, maar ook tips voor bijvoorbeeld veilig stoken.