Extreem weer logo Zeeland Extreem weer

Regen, windstoten, hevig onweer, sneeuw en ijzel of extreme hitte; ook in Zeeland hebben we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Het KNMI in De Bilt verstrekt in Nederland de weersverwachtingen en geeft indien nodig per provincie waarschuwingen voor gevaarlijk weer. Het KNMI gebruikt internationale waarschuwingskleuren om de impact van gevaarlijk weer aan te geven. De kleurcodes zijn geel, oranje en rood.

Hieronder lees je welke gevaarlijke weersoorten zich in Zeeland kunnen voordoen, hoe je voorbereid kan zijn en wat je kan doen om risico’s zo klein mogelijk te houden.

Hitte

Warm weer is heerlijk, maar extreme hitte is minder prettig. Met name ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht kunnen er serieuze gezondheidsklachten van krijgen. Ze hebben sneller last van vermoeidheid, concentratiestoornissen, uitdrogingsverschijnselen, huidproblemen of krijgen problemen met hun ademhaling of bloedcirculatie.

Daarnaast leidt langdurige hitte, in combinatie met weinig neerslag, vaak tot droogteproblemen. Het risico op natuurbranden in bossen en duingebieden neemt daardoor toe. 

Hoe bereid ik me voor op extreme hitte?

 • Een hittegolf is doorgaans goed voorspelbaar en wordt aangekondigd. Let op de waarschuwingscodes (geel, oranje, rood) in de weerberichten en volg de adviezen op.
 • Blijf tijdens extreem warm weer zoveel mogelijk binnen. Houd thuis de hitte zoveel mogelijk buiten door overdag ramen te sluiten, de zonwering te gebruiken of de gordijnen dicht te doen.
 • Drink bij warm weer minimaal 2 liter water, verspreid over de dag.
 • Span je niet te veel in, vooral niet tussen 12.00 en 16.00 uur.
 • Moet je toch naar buiten? Stel je zo min mogelijk bloot aan de zon en bescherm je huid met zonnebrandcrème. Draag bedekkende (lichte) kleding, een hoofddeksel en een zonnebril. Vooral voor kleine kinderen en ouderen is dit belangrijk.
 • De GGD geeft op zijn website tips op 10 thema's om verantwoord om te gaan met warmte en hitte.
Mist

Mist is erg hinderlijk voor weggebruikers. De kans op mistbanken is in Zeeland relatief groot. Dat komt door de vele laaggelegen, open polders en de ligging nabij open water. Mist beperkt het zicht. Dit komt door kleine in de lucht zwevende waterdruppeltjes. Het KNMI spreekt van mist als het zicht minder dan 1.000 meter is. Bij dichte mist neemt het zicht af tot 200 meter en bij zeer dichte mist is het zicht zelfs minder dan 50 meter. 

Hoe bereid ik me voor op mist?

 • Houd de weersvoorspellingen en de verkeersinformatie in de gaten.
 • Mist is redelijk goed voorspelbaar en wordt meestal aangekondigd, maar kan ook geheel onverwacht ontstaan. Ga, als het niet per se hoeft, niet de weg op bij mist.
 • Controleer regelmatig de (mist)verlichting van je auto.

Wat moet ik doen als ik toch door de mist rijd?

 • Houd op de weg rekening met de omstandigheden: gebruik de juiste verlichting, matig je snelheid en houd voldoende afstand.
 • Luister goed naar de verkeersinformatie.
Onweer

Onweer is een van de gevaarlijkste weersverschijnselen. In Nederland slaat de bliksem ongeveer 100.000 keer per jaar in. Bliksem levert vooral gevaar op wanneer het onweer nabij is en de tijd tussen bliksemflits en donder minder dan tien seconden is. Daarnaast gaat onweer vaak gepaard met veel wind of zware windstoten en soms ook hagel.

Hoe bereid ik me voor op naderend onweer?

 • Houd de weersvoorspellingen in de gaten. Onweer is doorgaans goed voorspelbaar en wordt aangekondigd. Let op de waarschuwingscodes (geel, oranje, rood) in de weerberichten en volg de adviezen op.
 • Onweersbuien kondigen zich meestal luid en duidelijk aan. Door het aantal seconden te tellen tussen bliksemflits en donder, weet je hoe ver het onweer bij je vandaan is: 1 seconde komt overeen met een afstand van ongeveer 300 meter. Tel je minder dan 10 seconden, dan is het onweer gevaarlijk dichtbij.
 • Bij naderend onweer met kans op bliksem is een huis of gebouw de veiligste plaats. Sluit altijd ramen en deuren.
 • Neem tijdens onweer geen bad of douche. Bij een blikseminslag in huis baant de stroom zich een weg langs leidingen. Kranen, een bad of douche en radiatoren kunnen gevaar opleveren, al gebeurt dat tegenwoordig zelden.
 • Voorkom schade aan elektrische apparatuur. Trek alle stekkers van elektrische apparatuur uit het stopcontact. Koppel antenne-, computer- en eventuele telefoonaansluitingen los. 

Wat moet ik doen als ik toch buiten ben tijdens onweer?

 • Buiten is een afgesloten auto een veilige schuilplaats. Bij een blikseminslag wordt de lading direct afgevoerd. De restlading die op de auto achterblijft, is klein.
 • Is er geen schuilplaats in de buurt? Maak je dan zo klein mogelijk, door op je hurken te gaan zitten. Houd je voeten tegen elkaar. Dit verkleint de kans dat je getroffen wordt. Ga nooit op de grond liggen.
 • Schuil nooit onder bomen, hoge masten of in de buurt van een metalen afrastering. De kans om getroffen te worden, is daar het grootst.
 • Blijf uit de buurt van open water.
 • Ben je met meer mensen? Verspreid je dan.
Regen

Extreme regenval zorgt voor hinder en ongemak en kan ook nog eens erg gevaarlijk zijn. In vaak korte tijd valt zoveel regen dat bepaalde gebieden korte of langere tijd onder water komen te staan. Straten komen blank te staan en het water kan huizen, winkelcentra, bedrijventerreinen of landbouwgronden bedreigen. Tijdens een harde regenbui is er kans op slipgevaar op de weg en vermindert het zicht voor weggebruikers. Bepaalde gebouwen of voorzieningen, zoals ziekenhuizen, kunnen door de overlast slecht of niet bereikbaar zijn. Daarnaast kan extreme regenval ook gepaard gaan met stroomuitval. 

Hoe bereid ik me voor op extreme regenval?

 • Houd altijd de lokale weersvoorspellingen in de gaten. Extreme regenval is vaak goed voorspelbaar, maar doet zich soms extremer voor dan de verwachtingen zijn. Regenval wordt meestal aangekondigd, bijvoorbeeld via een buienradar. Let op de waarschuwingscodes (geel, oranje, rood) in de weerberichten en volg de adviezen op.

 • Heb je in je woonomgeving vaak last van wateroverlast? Informeer dan bij de gemeente waar je woont naar mogelijke maatregelen tegen extreme regenval. Ga vooral ook na wat je zelf kan doen om eventueel nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Zorg bijvoorbeeld altijd voor een goed functionerende waterafvoer aan je huis en in je tuin.
 • Ben je langer van huis? Zorg dat er iemand in jouw huis kan of jou kan waarschuwen.

Wat moet ik doen na extreme regenval?

 • Is er sprake van gevaar voor mens of dier? Bel dan de brandweer via 112. Twijfel je of er acuut gevaar is? Bel dan ook 112. De meldkamer maakt een professionele inschatting. Acuut gevaar is bijvoorbeeld risico op kortsluiting of brand.
 • Is er geen gevaar voor mens en dier, haal dan, indien mogelijk, zelf een pomp bij een doe-het-zelf-zaak of schakel een gespecialiseerd bedrijf in om de ruimte leeg te pompen. Als de waterhoogte in de ruimte enkele centimeters bedraagt, kun je een waterstofzuiger of een emmer en dweil gebruiken.
 • Ga geen ondergelopen straten op tenzij dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld wanneer je anderen wilt helpen.
 • Houd kinderen binnen.
 • Gebruik zandzakken om te voorkomen dat het water je huis binnenstroomt.
 • Als het riool dreigt over te lopen, vul dan een zak met zand (of tuinaarde) en zet die in de wc-pot. Zo komt het rioolwater niet via de wc het huis in.
 • Als het straatriool overbelast is, komen putdeksels omhoog, dat is gevaarlijk. 
 • Rijd niet met je auto door straten of buurten die zijn getroffen door wateroverlast. Dat veroorzaakt hinderlijke golven en hindert de hulpdiensten. 
 • Volg altijd de adviezen op van je gemeente of van de hulpdiensten.
 • Als de ruimte blijft onderlopen als gevolg van een verstopte riolering of afwatering, bel dan je gemeente.
Sneeuw, hagel en ijzel

Winterse neerslag zoals sneeuw, hagel en ijzel levert vaak mooie plaatjes op, maar het kan ook voor hinder of zelfs gevaar zorgen. Bij sneeuw, hagel en ijzel ontstaat er gladheid. Dat is gevaarlijk voor het wegverkeer en vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers. Bij stevige hagel en sneeuwval is er bovendien vaak sprake van slecht zicht.

Niet alleen op de weg zorgt winterse neerslag voor gevaar. IJzel en sneeuwval kunnen ervoor zorgen dat boomtakken afbreken of soms zelf hoogspanningskabels bezwijken. Grote hoeveelheden sneeuw verzwaren daken soms zo erg dat die instorten.  

Hoe bereid ik me voor op winterse neerslag?

 • Houd de weersvoorspellingen in de gaten. Winterweer is meestal goed voorspelbaar en wordt aangekondigd. Let op de waarschuwingscodes (geel, oranje, rood) in de weerberichten en volg de adviezen op.
 • Blijf bij ijzel of hevige sneeuwval zoveel mogelijk binnen. Ga alleen de weg op wanneer het echt noodzakelijk is.
 • Neem voor de winter al voorzorgsmaatregelen. Zorg dat er in je auto altijd een deken, een zaklamp en wat te eten en drinken ligt.
 • Zorg dat je voor de winter een zak strooizout in huis hebt, waarmee je gladheid op je eigen stoep en oprit kan voorkomen.

Wat moet ik doen als ik toch buiten ben tijdens winterse neerslag?

 • Kleed je warm aan. Draag een muts of pet en handschoenen. Blijf in beweging.
 • Pas op met sieraden. Piercings en oorbellen kunnen vastvriezen aan de huid.
 • Gemeenten hebben vaak een gladheidsbestrijdingsplan en een strooischema. Ga na op welke wegen de wegbeheerders zout strooien tegen gladheid. Gebruik bij voorkeur die routes, al is het een eindje om.
 • Maak de stoep voor je huis en je eigen oprit sneeuwvrij en strooi daar strooizout om gladheid te voorkomen.
Windstoten of storm

Windstoten kunnen het hele jaar voorkomen. ’s Winters ontstaat plotselinge harde wind vooral bij stormachtig weer, in de zomer tijdens (onweers)buien. Het weer aan de kust kan vooral in de zomer snel omslaan. Houd dus altijd de weersvoorspellingen in de gaten.

Zware windstoten (vanaf 75 km/u) kunnen dakpannen van daken blazen en takken van bomen afbreken. Bij zeer zware windstoten (vanaf 100 km/u) komen soms de gevelplaten van gebouwen los, bouwsteigers en hijskranen kunnen omvallen en bomen raken soms ontworteld en vallen om. Wie buiten is, loopt risico geraakt te worden door losvliegende voorwerpen. Ook het wegverkeer ondervindt vaak veel hinder van windstoten. Vooral auto’s met aanhangers of caravans en vrachtwagens kunnen in de problemen raken bij harde wind. Wegen langs de kust waar de wind vrij spel heeft, zoals op de Oosterscheldekering of de Zeelandbrug, vormen het grootste risico.  

Hoe bereid ik me voor op windstoten of storm?

 • Houd altijd de lokale weersvoorspellingen in de gaten. Windstoten of storm zijn meestal goed voorspelbaar en worden aangekondigd. Let op de waarschuwingscodes (geel, oranje, rood) in de weerberichten en volg de adviezen op.
 • Blijf zoveel mogelijk binnen. Als je toch naar buiten moet, verlaat het gebouw dan via een uitgang die in de luwte ligt. Zorg dat ramen en deuren dicht zijn, vooral aan de kant van het huis waar de wind op staat. Zet eventuele luiken goed vast.
 • Haal tuinmeubelen of andere losse objecten die buiten staan, naar binnen of zet ze goed vast. Zet je auto op een veilige plek: uit de wind en uit de buurt van bomen en schuttingen.

Wat moet ik doen als ik toch buiten ben tijdens windstoten of storm?  

 • Schuil niet onder bomen of nabij huizen vanwege vallende takken, dakpannen of andere objecten.
 • Zoek - indien mogelijk -  beschutting in een gebouw en wacht tot de storm is gaan liggen.
 • Ben je met de auto onderweg? Vermijd dan zoveel mogelijk dammen en bruggen. Luister naar de verkeersinformatie.
 • Blijf uit de buurt van open water.
 • Voer tijdens de storm geen (nood)reparaties uit aan je huis. Doe dat pas als de wind is gaan liggen.

Wat moet ik doen als er schade ontstaat door windstoten of storm?

 • Als er sprake is van acuut gevaar voor mens of dier, bel dan de brandweer via 112. Twijfel je of er acuut gevaar is, bel dan ook 112. De meldkamer maakt een professionele inschatting. Een gevaarlijke situatie is bijvoorbeeld een boom die over een weg dreigt te vallen of een losrakend dak.
 • Geen spoed wel brandweer? Bel dan 0900-0904. Dit doe je als een gevaarlijke situatie mogelijk is, maar niet levensbedreigend of acuut. Denk aan verkeershinder door een boom of een paard in de sloot. Kijk in het menu aan de zijkant voor de infographic met meer informatie.
 • Wie bel je anders? Is er geen acuut gevaar, maar wel schade aan de openbare ruimte? Bel dan je gemeente. Heb je schade aan je eigen huis of bedrijf zonder acuut gevaar? Bel dan je verzekeringsmaatschappij of een gespecialiseerd bedrijf. Een hovenier kan bijvoorbeeld een boom in de achtertuin omzagen. Heb je een huurhuis, stel dan de woningbouwvereniging op de hoogte van de schade.