Over ons

Hoe goed we met z’n allen ook ons best doen om Zeeland veilig te houden voor inwoners en bezoekers, 100 procent garantie op veiligheid bestaat niet. Er kan altijd wat misgaan. Denk aan een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen of een brand in een chemisch bedrijf. Maar ook in huis kan  brand ontstaan, met schade en mogelijk ook slachtoffers als gevolg. Het is belangrijk dat je dan de juiste dingen doet op het juiste moment om jezelf en anderen te redden. Want de hulpverlening kan nog zo snel op gang komen, de eerste minuten ben je altijd op jezelf aangewezen!

Op deze website vind je informatie over gevaren in Zeeland. Dat zijn soms gevaren waar je misschien zelf niet zo snel aan denkt. Er staat ook bij wat je moet doen, hoe je dan jezelf en bijvoorbeeld je buren het beste kunt helpen, als dat nodig is. Verder is te lezen hoe je brand of andere incidenten in je eigen huis en omgeving mogelijk kunt voorkomen.

Samen sterk voor een veilig Zeeland

Zeeland Veilig is een initiatief van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Veiligheidsregio Zeeland is er voor de fysieke veiligheid van Zeeuwse inwoners en bezoekers. Onze doelstellingen voor een veilig Zeeland kunnen we alleen realiseren door goede samenwerking. Die samenwerking betreft uiteindelijk iedereen in de regio: individuele burgers, belangenorganisaties, hulpverleners, overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Allemaal hebben ze een belang bij en verantwoordelijkheid voor een veilige en veerkrachtige samenleving. Op deze pagina kun je lezen hoe Veiligheidsregio Zeeland werkt en wie onze samenwerkingspartners zijn.

Om de samenwerking tijdens rampen en incidenten goed te laten verlopen, werken alle (hulp)diensten samen volgens de zogenaamde Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP).

Logo Zeeland Veilig