Veelgestelde vragen

 • Wat zijn de maatregelen in Zeeland? 
  Bekijk hier de nieuw geldende regels per 1 juni (PDF document)
 1. Waarom is er GRIP4 afgekondigd?
  In heel Nederland gelden sinds donderdag 12 maart 2020 maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Om maatregelen in Zeeland te coördineren is door de Veiligheidsregio’s GRIP 4 afgekondigd. Zie voor de meest actuele informatie: www.zeelandveilig.nl.     
   
 2. Waar vind ik een infographic met de maatregelen?
  De infographic met de landelijke maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

  De infographic met de toeristische maatregelen vindt u op de website van Zeeland Veilig. 
   
 3. Tot wanneer gelden de maatregelen?
  Met enige regelmaat worden de landelijke maatregelen herzien, hierbij wordt geen concrete einddatum genoemd. Deze informatie staat op de site van de Rijksoverheid. In Zeeland gelden afwijkende maatregelen op het gebied van recreatief nachtverblijf. De voorzitter van de Veiligheidsregio communiceert over deze maatregelen.
   

 4. Krijg ik een boete als ik een regel overtreed?
  Iedereen dient zich aan de regels te houden. Er wordt in samenwerking met de politie opgetreden als deze regels worden overtreden. De boetes die op overtreding van het samenscholingsverbod staan, bedragen minimaal 95 euro voor 12- tot 18-jarigen en minimaal 390 euro voor meerderjarigen. Voor bedrijven gelden boetebedragen van de tweede categorie van maximaal 4350 euro.
   

 5. Wie zijn belast met de handhaving? 
  Het is een gezamenlijke taak. De gemeenten moeten iedereen zoveel mogelijk actief benaderen. Weigert iemand medewerking dan treedt de gemeente op, door toezichthouders/BOA’s langs te sturen en/of bestuurlijk contact. Helpt dit allemaal niet dan hebben de BOA’s en de politie de bevoegdheid de inrichting of het terrein te sluiten en proces-verbaal op te maken van het strafbare feit.
   

 6. Samenkomsten zijn niet toegestaan. Wat wordt hieronder verstaan?
  Het is verboden om in voor publiek openstaande gebouwen samenkomsten van meer dan dertig personen te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.

 7. Niet in acht nemen van de veilige afstand (groepsvorming). Wat wordt hieronder verstaan?
  Wanneer mensen in groepen bijeenkomen kan het coronavirus zich snel verspreiden. Daarom is het belangrijk om tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter. Uitzonderingen op het verbod zijn bijvoorbeeld personen die een gezamenlijke huishouding vormen of kinderen t/m 12 jaar die spelen.

   

 8. Wie coördineert in Zeeland de maatregelen rondom het Coronavirus?
  De Veiligheidsregio Zeeland coördineert de maatregelen rondom het Coronavirus in Zeeland. Vanuit de GGD en Veiligheidsregio Zeeland wordt de situatie in samenwerking met de gemeenten nauwlettend gevolgd en waar nodig worden maatregelen genomen. Dit betekent onder andere dat we overleg hebben met alle Veiligheidsregio’s en de minister van Justitie & Veiligheid.  
   

 9. Waar vind ik alle landelijke informatie over COVID-19 en de maatregelen?
  Op de landelijke website www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Je kunt bellen met het publieksinformatienummer: 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur).  

 10. Wie beoordeelt mijn plan of protocol?
  Als u als ondernemer denkt weer open te mogen dan kunt u een plan of protocol maken. Vaak heeft uw eigen branche vereniging ook al een protocol opgesteld waar u naar kunt kijken. Vervolgens kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente om afspraken te maken over openstelling.  Op het moment dat bekend is dat eerder aangekondigde landelijke maatregelen definitief doorgaan en onder welke voorwaarden kan de gemeente hierover met u afspraken maken.

A - Toerisme en recreatief nachtverblijf vanaf 15 mei

 1. Welke accommodaties mogen voor recreatief nachtverblijf verhuurd worden?
  Alle typen accommodaties mogen vanaf 15 mei verhuurd worden. Dit geldt dus ook voor slaapstrandhuisjes. Voorwaarde is wel dat de huurders van de accommodatie geen gebruik hoeven te maken van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen. Particulieren, hotels, pensions en B&B’s mogen per 15 mei alle slaapplaatsen verhuren. Voor overige categorieën bedrijfsmatige verhuur geldt dat zij 50% van hun toeristische slaapplaatsen mogen verhuren, en met ingang van 1 juni is 75% toegestaan. De daadwerkelijke in gebruik zijnde slaapplaatsen moeten zij dagelijks registeren in het registratiesysteem. De bezetting van de slaapplaatsen die niet mee tellen in de berekening van de netto aanwezige slaapplaatsen hoeven niet geregistreerd te worden.

 2. 75% van welke accommodaties mag vanaf 15 mei worden verhuurd?
  De 75% wordt berekend over het netto aanwezige slaapplaatsen binnen de onderneming (1 kampeerplaats telt daarbij altijd voor 5 slaapplaatsen, 1 boot telt voor 2,25 slaapplaatsen, voor overige accommodaties telt u het aantal vaste bedden). Daarbij worden de volgende soorten slaapplaatsen niet meegenomen:
  - Slaapplaatsen bezet door seizoenarbeiders en/of arbeidsmigranten
  - Slaapplaatsen bezet voor niet recreatief nachtverblijf (b.v. tijdelijk onderkomen door scheiding)
  - Slaapplaatsen bezet door huurders van vaste standplaatsen op kampeerterreinen (middels: jaarplaats of seizoenplaats) die beschikken over individuele sanitaire voorzieningen

  Bekijk hier enkele rekenvoorbeelden voor de berekening van de 75% netto aanwezige slaapplaatsen.

   

 3. Welke ondernemers moeten zich registreren voor 75% verhuur?
  Iedere ondernemer die accommodaties toeristisch verhuurt, met uitzondering van hotels, pensions en B&B’s, moet zich registreren.  Zij moeten wel bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven als logiesverstrekker en het recht hebben slaapplaatsen te verhuren. Registreren kan via een link op www.zeelandveilig.nl/corona. Zo wordt bijgehouden dat niet meer dan 75% van de beschikbare slaapplaatsen wordt verhuurd.

   

 4. Kan ik als verhuurder eerder ingevoerde gegevens in de registratie aanpassen en fouten corrigeren?
  Met ingang van vandaag is het mogelijk om de eerder ingevoerde gegevens over uw bedrijf aan te passen en eventuele fouten in de registratie zelf te corrigeren.

  Via de link https://hboict.hz.nl/login kunt u inloggen op uw pagina.
  Na inloggen ziet u helemaal rechtsboven op de pagina uw naam; als u hierop klikt ziet u de keuze “Profiel wijzigen”.
  U krijgt nu een scherm waar u uw gegevens kunt aanpassen, waaronder het maximaal aantal gasten dat u in uw bedrijf kunt ontvangen. Dit aantal betreft het totaal aantal toeristische slaapplaatsen in uw hele bedrijf.
  Vervolgens klikt u op de knop “Update” en dan zijn uw gegevens bijgewerkt.

  Let wel: zorgt u ervoor dat u eerst uw profiel wijzigt, voordat u het aantal aanwezige gasten per nacht invoert? Dan wordt het percentage van 75% op de juiste wijze berekend.
   

 5. Welke regels gelden voor hotels, pensions en B&B?
  Vanaf 15 mei zijn de hotels, pensions en B&B niet meer gebonden aan een percentage van het aantal slaapplaatsen. Hotels, pensions en B&B moeten de slaapplaatsen niet meer registreren.

   

 6. Is particuliere verhuur toegestaan?
  Particuliere verhuur is volledig toegestaan vanaf 15 mei. Particuliere verhuurders zijn niet gebonden aan een percentage van het aantal slaapplaatsen. Particuliere verhuurders moeten de slaapplaatsen niet registreren. Je bent een particuliere verhuurder als je niet bedrijfsmatig nachtverblijf aanbiedt.

   

 7. Wat zijn vanaf 15 mei de spelregels m.b.t. gebruik en particuliere verhuur van tweede woningen en strandslaaphuisjes?
  - Tweede woningen: deze mogen gebruikt worden door eigenaren en andere personen. De eigenaar hoeft hierbij niet zelf aanwezig te zijn. Wel moeten de gebruikers van een woning behoren tot hetzelfde huishouden. Particuliere verhuur van de tweede woning is toegestaan wanneer de reguliere lokale regelgeving hier ruimte voor biedt.
  - Strandslaaphuisjes (met eigen sanitaire voorzieningen): deze mogen gebruikt worden door eigenaren en andere personen. De eigenaar hoeft hierbij niet zelf aanwezig te zijn. Wel moeten de gebruikers van een strandslaaphuisje behoren tot hetzelfde huishouden. Particuliere verhuur van strandslaaphuisjes is toegestaan wanneer de reguliere lokale regelgeving hier ruimte voor biedt.

   

 8. Welke regels gelden vanaf 15 mei voor overnachten op mijn jacht?
  Overnachten op een jacht is mogelijk. Wel moeten de gebruikers van een jacht tot hetzelfde huishouden behoren. De eigenaar hoeft hierbij niet zelf aanwezig te zijn.

   

 9. Zijn campers met eigen sanitair toegestaan?
  Campings mogen plaatsen verhuren aan mensen die met een camper of caravan komen. De gemeenschappelijk sanitaire voorzieningen op campings zijn gesloten tot 1 juli. Dit betekent dat de campers de beschikking moeten hebben over individuele sanitaire voorzieningen.  Camping moeten om te kunnen verhuren wel voldoen aan het registratiesysteem.

  Op gemeentelijke camperplaatsen mag niet worden overnacht. Hier is alleen dagrecreatie tussen 07:00 uur en 19:00 uur toegestaan.

   

 10. Mag ik  het gemeenschappelijk sanitair gebruiken als privé sanitair?
  Dit mag, zolang men geen gemeenschappelijke ruimtes hoeft te betreden. Een sanitair gebouw met toegangen die leiden naar van elkaar gescheiden sanitair eenheden (niet toegankelijk via een gemeenschappelijke ruimte) mag worden gebruikt wanneer elke sanitair eenheid toebedeeld wordt aan één accommodatie en men zorg draagt dat ook rondom het gebouw de 1,5m afstand geborgd kan blijven.

   

 11. Aan wie mag worden verhuurd? Hoe zit het met een groepsaccommodatie?
  Verhuur is volledig toegestaan vanaf 1 juni. Vanaf dat moment geldt dat mensen die niet tot een huishouden behoren, altijd (dus ook binnen) 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Ook moet men toegang tot eigen sanitair hebben. In een groepsaccommodatie mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, met 1,5 meter afstand tot elkaar.

B - Toerisme en recreatief nachtverblijf algemeen
 

 1. Mag ik logees ontvangen?
   Ja, dit is toegestaan, mits de 1,5 meter afstand regel in acht wordt genomen.
   
 2. Wanneer worden de regels weer verder versoepeld?
  Per 1 juli 2020 worden de maatregelen verder versoepeld als de zorgbelasting acceptabel blijft. Vooraf wordt bekendgemaakt of de voorgenomen stappen door kunnen gaan.

   

 3. Kan ik er vanuit gaan dat stapsgewijs meer toeristen worden toegelaten, zodat ik (meer) reserveringen kan aannemen voor juli/augustus?
  Wanneer de zorgbelasting dit toelaat, kunt er ervan uitgaan dat in Zeeland per 1 juli de landelijke maatregelen worden gevolgd.

   

 4. Moet ik de kosten van de geannuleerde reis zelf betalen? 
  Hier kunnen we helaas geen uitspraken over doen. Het beste kunt u contact opnemen met de reisorganisatie of de aanbieder van het recreatieve nachtverblijf. 

   

 5. Krijgen we gemaakte kosten terug voor vakanties die niet door kunnen gaan of forenzenbelasting terug?
  Veiligheidsregio Zeeland en de Zeeuwse gemeenten achten zich voor eventuele schade als gevolg van de handhaving en uitvoering van de noodverordeningen zoals die voor Zeeland zijn vastgesteld niet aansprakelijk”. De noodverordeningen betreffen rechtmatig genomen besluiten met als doel de effecten van de Corona-crisis te beperken. Het beste kunt u contact opnemen met de reisorganisatie of de aanbieder van het recreatieve nachtverblijf.

   

 6. Moet ik een door de verhuurder aangeboden nieuwe datum voor verblijf accepteren?
  Wij kunnen hierop geen eenduidig antwoord geven. Dit is afhankelijk van de voorwaarden waaronder u een overeenkomst bent aangegaan met verhuurder. 

   

 7. Hoe weet ik of de hoteleigenaar/verhuurder wel voldoende erop let dat gasten zich aan de maatregelen houden?
  Wij adviseren u hiernaar te vragen bij de boeking.

   

 8. Is dagtoerisme ook weer toegestaan?
  Dagrecreatie is onder bepaalde voorwaarden weer toegestaan. De algemene landelijke maatregelen blijven van kracht: vermijd drukke plekken en houd altijd anderhalve meter afstand tot elkaar.
   
 9. Mag ik gebruik maken van mijn strandhuisje (strand-dagcabine)?
  Het gebruik van strandhuisjes is sinds 16 mei weer toegestaan. Uiteraard geldt bij het gebruik van de strandhuisjes ook dat voldaan moet worden aan de richtlijnen van het RIVM. Op sommige stranden staan de strandhuisjes dicht tegen elkaar aan. Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van andere badgasten en vermijd drukte. Op het strand zelf, maar ook in de routes ernaartoe. Op het strand zijn sanitaire voorzieningen en strandtenten niet geopend. Ook is er nog maar beperkt toezicht op de stranden, omdat de strandwachten nog niet actief zijn. Houd hier rekening mee.

   

 10. Hoe hoog zijn de boetes als we in overtreding zijn? 
  Afhankelijk van de overtreding (zoals genoemd in de noodverordening) variëren de boetes van € 390,-- tot € 4350,--

   

 11. Ik maak mij zorgen over leegstand vakantiehuis i.v.m. diefstal. Wordt er extra gecontroleerd of gesurveilleerd? 
  De aanwezigheid van handhavers en toezichthouders is op hetzelfde niveau als voor deze crisis. Vanuit gemeenten worden extra handhavers vanuit andere disciplines ingezet voor handhaving van de meest recente noodverordening. Toezicht en handhaving gaat in nauwe samenwerking tussen de boa’s van de gemeenten en de politie.

   

 12. Mag de snackbar/het restaurant op de camping/vakantiepark nu ook open voor het afhalen van maaltijden?
  Ja, de eigenaar van de camping of het vakantiepark beslist over de openstelling. Hiervoor dient wel de landelijke richtlijn van het RIVM met betrekking tot de horeca in acht genomen te worden.

   

 13. Mag de levensmiddelenwinkel op de camping/vakantiepark nu ook open?
  Ja, de eigenaar van de camping of het vakantiepark beslist over de openstelling. Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als voor de andere supermarkten in het land.

   

 14. Mag het restaurant en bar van een hotel geopend zijn voor gasten die in het hotel overnachten?
  Voor hotels is het toegestaan om alle daar verblijvende gasten in het restaurant te laten eten, ook als dit er meer als 30 zijn. Zij moeten zich uiteraard houden aan de regels van het RIVM, en volgen de protocollen die zij aangereikt krijgen van hun branchevereniging.

   

 15. Mogen sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen) wel open blijven? 
  Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, en kampeerveldjes geopend te houden.

  Het is verboden gemeenschappelijke toiletvoorzieningen bij vakantieparken, kampeerterreinen en kampeerveldjes geopend te houden tussen 20.00 uur en 8.00 uur.
   

 16. Mogen openbare toiletten geopend zijn?
  De openbare toiletvoorzieningen op het strand, jachthavens en bij de strandovergangen mogen vanaf 20 mei weer open.
  De toiletvoorzieningen van de strandpaviljoens die direct vanaf het strand bereikbaar zijn zonder dat je hiervoor het strandpaviljoen moet betreden, mogen ook geopend worden. Toiletten die alleen bereikbaar zijn door door het strandpaviljoen te lopen (dus toiletvoorzieningen binnenshuis), moeten nog gesloten blijven. Uiteraard gelden voor de toiletvoorzieningen de richtlijnen van het RIVM.
   
 17. Welke openbare toiletvoorzieningen zijn open?
  Op dit moment is niet bekend welke toiletvoorzieningen weer openen. De keuze om toiletten open te stellen is aan de betreffende exploitant of ondernemer.
   
 18. Mogen strandbedden worden verhuurd?
  Tot 1 juni mogen de exploitanten van de strandpaviljoens strandbedden niet verhuren, uitlenen of anderszins ter beschikking stellen.
   

 19. Als de toeristische sector nu deels open mag lopen we toch een groot risico op extra besmettingen doordat mensen gaan reizen naar Zeeland?
  Het advies is ook voor toeristen: vermijd drukte. Uiteraard gelden ook voor alle bezoekers en de recreatiebedrijven de landelijke maatregelen zoals de anderhalve meter afstand houden en hygiënevoorschriften. Hiermee worden risico’s beperkt.

   

 20. Ik ben  toeristisch ondernemer (verhuursector) en mijn vraag staat hier niet tussen
  Neem dan contact op met Impuls Zeeland via:
  -
  coronaloket@impulszeeland.nl
  Of kijk op:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
   
 21. Ik ben geen toeristisch ondernemer en mijn vraag staat hier niet tussen
  Zit het antwoord op je vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail aan zeelandveilig@vrzeeland.nl.
  Of kijk op:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
   
 22. Heb je vragen als toerist over de Zeeuwse maatregelen?

Neem dan contact op met een van de VVV-inspiratiepunten.

 

 1. Hoe zien de maatregelen voor het basisonderwijs en opvang er uit?
  Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang zijn vanaf 11 mei weer geopend.  Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan.
 • Voor scholen in het basisonderwijs  halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij 50% van de reguliere onderwijstijd naar school, en na 8 juni weer volledig. De dag dat de leerlingen niet op school verblijven, wordt op een andere wijze ingevuld. Die invulling wordt bepaald door de school en de leraren.
 • De scholen voor speciaal onderwijs zijn weer volledig open.
 • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
 • De kinderopvang is vanaf 11 mei weer geopend, voor kinderen van 0 tot 4 jaar, vanaf 8 juni is de kinderopvang weer voor alle kinderen geopend.
 • De BSO is vanaf 8 juni weer geopend.

Docenten organiseren onderwijs op afstand voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.

 1. Gaan de centrale examens wel door? 
  De centrale examens gaan dit schooljaar (2019-2020) niet door. Kijk voor meer informatie over de schoolexamens op de website van de Rijksoverheid.

 

 

 1. Hoe zien de regels eruit voor winkels, eet- en drinkgelegenheden, contactberoepen, sport- en fitnessclubs?
 1. Hoe zien de maatregelen voor sporten eruit?
  Vanaf 11 mei is buiten sporten in groepen voor alle leeftijden toegestaan, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt deze afstandscriteria niet. Daarnaast moeten de hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd. Jongeren tot en met 18 jaar mogen alleen trainen onder begeleiding.

  Wedstrijden, competities en toernooien zijn verboden. Ook mogen de kantine, gezamenlijke kleedkamers, douches en toiletten niet open.

  Binnen sporten is vooralsnog niet toegestaan. Dit betekent dat de sportscholen tot 1 juli gesloten moeten blijven.

  Mogen wind- en kitesurfers hun sport nog beoefenen in Zeeland?
  Dit is mogelijk mits de landelijke regels gesteld door het RIVM worden nageleefd.  

  Wat zijn de regels rondom zwembaden/(water)speeltuinen?
  Vanaf 11 mei zijn binnen- en buitenzwembaden weer geopend. Zie moeten zich houden aan de landelijke maatregelen van het RIVM. Er kan gebruik gemaakt worden van kleedhokjes maar niet van de douches en toiletten. Bubbelbaden, whirlpools etc. worden geschaard onder wellnessfaciliteiten en moeten tot 1 juli nog gesloten blijven.

  Mag ik weer muziek maken met de muziekvereniging?
  Muziek maken bij de muziekvereniging is alleen toegestaan voor de jeugd als dit buiten wordt gedaan. Voor de jeugd t/m 18 jaar wordt spelen bij de muziekvereniging gelijk gesteld aan buiten sporten. Dit betekent dat dit mogelijk is onder begeleiding. De jongeren t/m 12 jaar hoeven geen rekening te houden met de 1,5 meter afstand. De jongeren van 13 jaar en ouder wel.

  Individuele muziekles is wel toegestaan voor iedereen zowel binnen als buiten. Ook hier moeten de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd.

  Voor zangkoren en blaasensembles wordt geadviseerd aanvullend advies van medisch experts af te wachten, voordat zij hun activiteiten weer oppakken.

  Uitvoeringen voor publiek zijn niet toegestaan.
   
 2. Welke regels gelden ervoor bezorgen en afhalen? Bezorgen en afhalen vallen niet onder het verbod. Het verbod geldt alleen voor plekken waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd. De duur van het verblijf bij afhaal moet zo kort mogelijk zijn. Bij drie of meer personen moet onderling en tot het personeel minimaal 1,5 meter in acht moet worden genomen. 

   
 3. Hoe zit het met sauna’s?
  Sauna’s blijven voorlopig gesloten tot 1 juli.
   
 4. Vallen escortdiensten onder het verbod van seksinrichtingen?
  Escortdiensten vallen niet onder dit verbod omdat er geen sprake is van een inrichting. Wel vallen sekswerkers onder het uitoefenen van contactberoepen. Zij worden echter nog verboden om hun beroep uit te oefenen. Dat geldt ook voor andere vormen van dienstverlening van seksuele aard waarbij het niet mogelijk is om een afstand van tenminste 1,5 meter in acht te nemen. 

   
 5. Mogen zonnestudio’s geopend blijven?
  Ja. Een zonnestudio is geen inrichting waar een op uiterlijk gericht contactberoep wordt uitgeoefend.

   
 6. Mogen dorpshuizen weer open?
  Op 1 juni mogen deze weer open. Er mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, met in achtneming van 1,5 meter afstand tot elkaar.
   
 7. Welke activiteiten zijn binnen toegestaan?
  Biljarten, darten (en overige denksporten) zijn toegestaan en we accepteren dat een speler op het moment dat hij/zij aan de beurt is in het spel opstaat van de zitplaats, de handeling verricht en weer gaat zitten.
   
 8. Zijn binnensporten toegestaan?
  Nee, binnensporten zijn op dit moment nog niet toegestaan.
 1. Mogen evenementen plaatsvinden?
  Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht is verlengd tot 1 september. Heb je vragen over activiteiten of evenementen neem dan contact op met de gemeente.

   

 2. Is het strafbaar om bijeenkomsten (samenkomsten) te houden?
  Vanaf 1 juni 2020, 12:00 uur, zijn samenkomsten in een gebouw met een maximum van 30 personen weer toegestaan. Er geldt wel altijd een verplichting tot 1,5 meter afstand. In de openbare ruimte is er geen maximum voor het aantal mensen dat bij elkaar kan komen. Wel geldt de verplichting van 1,5 meter afstand tot elkaar.

  Uitzondering wordt gemaakt voor bijeenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits daarbij niet meer dan honderd personen aanwezig zijn en hierbij (net als bij alle uitzonderingen) de afstand van 1,5 meter in acht wordt genomen.
  Meer informatie over samenkomsten op de site van de Rijksoverheid.  

 1. Valt as verstrooiing ook onder de uitzondering voor uitvaarten?

  Nee, met uitvaarten worden begrafenissen en crematieplechtigheden bedoeld. Een as verstrooiing is niet gelijk te stellen met een uitvaart. Een fundamenteel verschil is dat een uitvaartplechtigheid in beginsel uiterlijk op de zesde werkdag na overlijden moet plaatsvinden. De as verstrooiing kan ook op een later moment plaatsvinden. 

 1. Hoe moet worden omgegaan met religieuze samenkomsten?
  Samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard zijn vanaf 1 juni 2020 weer toegestaan, mits daarbij ten hoogste 30 personen aanwezig zijn en de betrokkenen altijd 1,5 meter afstand houden tot elkaar.
 1. Welke voorschriften gelden er voor uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen?
  Uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen zijn toegestaan, mits daarbij ten hoogste 30 personen aanwezig zijn en de betrokkenen altijd 1,5 meter afstand houden tot elkaar.

   
 2. Mogen zogenaamde troost- en bemoedigingsacties plaatsvinden?
  Mag bij een uitvaart een erehaag worden gevormd?

  Samenkomsten mogen op grond van de noodverordening niet plaatsvinden. Voor het vormen van een erehaag bij een uitvaart heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio echter een vrijstellingsbesluit genomen. Dit betekent dat het mogelijk is een erehaag te vormen, wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:
 • de erehaag mag uit maximaal 30 personen bestaan;
 • de personen in de erehaag moeten zodanig hun positie innemen, dat met het     opstellen en opheffen van de erehaag een onderlinge afstand van 1,5 meter te    allen tijde is gewaarborgd;
 • de erehaag mag zich niet eerder dan een half uur voor aanvang van de rouwstoet langs de route bevinden;
 • na het passeren van de rouwstoet dienen de aanwezigen de locatie van de erehaag zo spoedig mogelijk te verlaten;
 • aanwezigen moeten hierover vooraf worden geïnstrueerd;
 • de begrafenisondernemer ziet toe op naleving van artikel 1, lid 1 tot en met 5;
 • aanwijzingen van de politie en/of toezichthouders die door de voorzitter van     Veiligheidsregio Zeeland bij aanwijzingsbesluit zijn aangewezen dienen strikt en     onmiddellijk opgevolgd te worden.
 1. Zijn religieuze bijeenkomsten op straat of in een park toegestaan?
  Vanaf 1 Juni is er geen maximum voor het aantal mensen dat bij elkaar kan komen. Wel geldt de verplichting van 1,5 meter afstand.
  De voorzitter van de Veiligheidsregio mag echter op basis van de Wet openbare manifestaties opdracht geven zo’n samenkomst te beëindigen als wordt gehandeld in strijd met een voorschrift, beperking of aanwijzing of omdat een van de in de Wet openbare manifestaties genoemde belangen dat verlangt ( zie paragraaf II van de Wet). 
 1. Wat als iemand een feest geeft in eigen huis of bijvoorbeeld een schuur op eigen terrein? 
  Dit is niet toegestaan.
 1. Geldt er een uitzondering op de noodverordening voor gehandicapten in die in woonvormen wonen?
  Ja, er wordt een uitzondering gemaakt voor gehandicapten die in groepjes met een begeleider naar buiten gaan. Hierbij is het toegestaan om met een groepje mensen (onder begeleiding) samen buiten te zijn.    
 1. Waar vind ik officiële documenten over deze noodverordening?
  De noodverordening vindt u terug op de website www.zeelandveilig.nl/coronavirus
 1. Worden er per gemeente maatregelen getroffen?
  Nee, de huidige verordening geldt voor alle Zeeuwse gemeenten.
 1. Wat kun je doen om besmetting te voorkomen?
 • Was regelmatig je handen: vóór het eten, na toiletgebruik en na hoesten, niezen of snuiten. Droog je handen daarna goed af.
 • Houd een zakdoek voor je mond bij niezen/hoesten of hoest in je elleboogplooi.
 • Gebruik het liefst papieren zakdoeken en gooi deze weg na gebruik. Gebruik een zakdoek maar één keer.
 • Zorg voor voldoende ventilatie in je woon- en slaapruimten.
 • Schud/ geef geen handen.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen.
 • Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.
 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter).
 • Vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
 • Ook thuis: hou altijd dan afstand tot elkaar.
 1. Heb je geen klachten?
 • Hou altijd anderhalve meter afstand tot anderen.
 • Werk thuis als het kan.
 1. Heb je (milde) verkoudheidsklachten?
 • Blijf thuis.
 • Vermijd contact met anderen. Hou afstand (1,5 m)
 • Krijg je daar ook koorts bij, dan moeten alle gezinsleden thuisblijven.
 • Uitzondering: mensen in vitale beroepen en vitale processen, tenzij zij zelf ziek worden.
 1. Wanneer moet ik thuis blijven?
  Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwd of koorts (meer dan 38 graden Celsius). Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren. 
   
 2. Wanneer bel ik een huisarts?
  Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts (meer dan 38 graden Celsius). Mijd fysiek sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren. Zie vragen voor werknemers.
   
 3. Waarom de oproep tot thuis te werken?
  Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden om zo te voorkomen dat het virus zich (snel) verspreidt.
   
 4. Betekent het verbod dat je met niet meer dan 2 mensen in een auto mag  zitten?
  De basisafspraak is dat we áltijd 1,5 meter afstand houden als we niet tot 1 huishouden behoren. Doordat je zo dicht bij elkaar zit, loop je namelijk een grotere kans om het coronavirus te krijgen én om het te verspreiden. Doe je u dit voor je werk? Dan raden we je toch aan om met je werkgever te bespreken of er andere mogelijkheden zijn. Je kunt een boete krijgen als je met meer dan 2 mensen bij elkaar bent en onvoldoende afstand houdt. Dat geldt ook als je met meer dan 2 mensen in een auto zit. Een uitzondering wordt gemaakt voor werknemers die werkzaamheden moeten uitvoeren die ze niet alleen kunnen doen. In dat geval mag je met maximaal twee personen in een auto of werkbus op pad, ook als je geen 1,5 meter afstand kunt houden. Ze moeten wel zorgen voor:
 • Zoveel als mogelijk afstand in de auto;
 • 1,5 meter afstand houden bij in- en uitstappen;
 • Zorgen voor extra ventilatie in de bus, bij mooi weer door het raam te openen of anders het ventilatiesysteem te gebruiken;
 • Telkens op dezelfde plek plaatsnemen;
 • Zorgen voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen zoals stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc. extra te reinigen en regelmatig te desinfecteren.
 • Ook geldt: als je hoest, verkouden bent of je hebt koorts, dan blijf je thuis.
 1. Mogen kinderen samen buiten spelen?
  Voor kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar geldt dat zij onder toezicht van een of meer ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen samen mogen spelen. Het kabinet heeft echter een bredere uitzondering gecommuniceerd (ook spelende kinderen zonder ouders/voogden). Het is de verwachting dat dit wordt verduidelijkt in een komende aanwijzing.

 1. Ik zit in een kwetsbare groep, wat moet ik doen?
  Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
   
 2. Ik wil op bezoek bij een zieke of opa of oma, wat moet ik doen?
  Bezoek is toegestaan, maar iedereen wordt dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen uit te stellen of anders zo veel mogelijk te beperken.

  a. Is het voor kinderen verboden om hun ouders op te halen uit zorginstellingen?
  Het verbod is voornamelijk gericht op bezoek aan ouders/ familieleden die in de zorginstelling verblijven. Hoewel het verbod daar niet primair op gericht is, is het verlaten van en terugkeren in de instelling niet wenselijk omdat de bewoner dan een besmettingsrisico kan vormen voor de andere bewoners en het personeel. De instelling kan echter wel bepalen om in uitzonderlijke situaties een bewoner toestemming te geven de instelling te verlaten. Hierbij valt te denken aan de situatie dat een familielid met instemming van alle partijen een naaste in huis opneemt om zelf de benodigde zorg te verlenen en waarvan is komen vast te staan dat deze hier ook op verantwoorde wijze toe in staat is. Een andere denkbare situatie kan zijn een sterfgeval van een dierbare; het is voorstelbaar dat een bewoner de mogelijkheid krijgt om, mits dit op verantwoorde wijze kan, in dat geval afscheid te nemen.
  ​​​​​
  b. Mag een bewoner van een zorginstelling of  verpleeghuis even naar buiten?
  Mocht de vraag zijn of bewoners van zorginstelling ofverpleeghuizen even naar buiten mogen om een ‘ommetje’ te maken, bijvoorbeeld in de tuin van de instelling , dan kan daar in algemene zin over worden gezegd dat dit gelet op de grote besmettingsgevoeligheid van bewoners van een zorginstelling/verpleeghuis niet wenselijk is, maar ook hier zijn in individuele gevallen uitzonderingen denkbaar en het is aan de zorginstelling om dat te bepalen.
   

 3. Kan ik nog spullen langsbrengen bij familie in het ziekenhuis (ADRZ)?
  Bezoek in het ADRZ is weer toegestaan.
 1. Is er een algemeen nummer waar ik met algemene vragen terecht kan?
  Ja, je kunt bellen met: 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur).
   
 2. Ik heb vragen over mijn gezondheid?
  Bij vragen over je gezondheid kun je terecht bij je eigen huisarts en algemene vragen over het virus kunnen gesteld worden via: 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur).
   
 3. Waar vind ik meer informatie over het coronavirus?
  Meer informatie over het virus, de besmettelijkheid en de kans op verspreiding staan vermeld op de website van het RIVM.
   
 4. Waar vind ik informatie over reizen?
  Actuele reisinformatie vind je op de website van Nederlandwereldwijd.
   
 5. Klopt het dat het virus blijft leven op papier?
  Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.
 1. Waar vind ik de meest recente informatie over besmettingen in Zeeland?
  Informatie over besmettingen in Zeeland is niet meer openbaar beschikbaar. De reden hiervoor is dat het aantal besmettingen alleen het aantal geregistreerde besmettingen omvat. In de praktijk zullen er veel meer besmettingen zijn geweest.
   
 2. Waar vind ik de meest actuele informatie over besmettingen in Nederland?
  Je vindt de meest recente informatie over besmettingen op de website van het RIVM.
   
 3. Waarom heeft het geen nut een lock-down in te voeren in Nederland?
  Hiervoor verwijzen we u naar het Rijksbeleid. 
 1. Ik ben een professional in de zorg of in een vitale functie, wat moet ik doen?
  Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van je gevraagd. Blijf pas thuis als je klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met je werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werknemers
   
 2. Ik ben een professional, waar kan ik terecht als ik vragen heb?
  Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie, voor werknemers op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werknemers. Ook is er een informatiebrief verstuurd naar kinderopvang en scholen (basis- en middelbaar onderwijs) en zorginstellingen in Zeeland. Daarnaast is het mogelijk om een poster te downloaden om te gebruiken als communicatiemiddel.
  Voor zorgmedewerkers in Zeeland is aanvullende informatie te vinden op www.zeelandveilig.nl/ctz
 • Zorg voor jezelf en voor elkaar.
 • Denk aan je buren, onze ouderen en anderen die hulp kunnen gebruiken.
 • Houd afstand, wees alert en kijk hoe je anderen kunt helpen en steunen.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Denk aan alleenstaanden en kwetsbaren. Ook hier geldt: vermijd onnodig contact. Zet boodschappen bijvoorbeeld voor de deur en communiceer via de telefoon of digitaal. 
 • Blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen.
 • Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.
 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter).
 • Vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
 • Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 1. Wat doet het kabinet voor ondernemers?
  Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel en eventueel via 0800-2117(op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).
  Specifieke vragen en antwoorden voor Zeeuwse ondernemers kunt u hier terugvinden:
 1. Welke regeling is getroffen door de gemeenten voor ondernemers die gemeentelijke- en waterschapsbelastingen moeten betalen?
  Voor ondernemers en burgers is de uiterste termijn waarop de gemeentelijke – en waterschapsbelastingen betaald moeten zijn uitgesteld voor alle Zeeuwse gemeenten (met uitzondering nog van Noord-Beveland die daar nog een besluit over moet nemen).

Voor alle informatie met betrekking tot maatregelen in België: zie website Belgisch crisiscentrum

 1. Mag ik de grens over naar België?
  De Belgische autoriteiten staan weer meer redenen toe om de grens over te gaan. Was dit eerder alleen als het noodzakelijk is voor je werk of voor mantelzorg, nu kun je ook de grens over voor andere 'noodzakelijke verplaatsingen'. 

  Volgende verplaatsingen worden beschouwd als een essentiële verplaatsing:
  - professionele reizen
  - co-ouderschapsregelingen
  - een familielid in een buurland bezoeken
  - hulp bieden aan een kwetsbaar persoon die in het buitenland woont
  - een begrafenis bijwonen binnen de familie
  - iemand binnen je gezin ophalen op een luchthaven in een van onze buurlanden
  - je dieren verzorgen die zich in het buitenland bevinden
  - winkelen in een buurland

  De volgende verplaatsingen worden beschouwd als niet-essentiële verplaatsingen:
  - een vriend bezoeken
  - toerisme
  - vrije tijd
  - ... 

  OPGELET: In de andere landen moeten de respectievelijke nationale regelgeving en richtlijnen gerespecteerd worden. 

  De Belgische autoriteiten controleren op het verbod. Ga je toch de grens over, dan kun je een boete krijgen.

 2. Ik ben een Belg met een 2e woning in Nederland, mag ik de grens over?
  De corona-maatregelen zijn op iedereen van toepassing die zich binnen het grondgebied van Nederland bevindt, ongeacht nationaliteit. Het is afhankelijk van de maatregelen in het thuisland van de persoon in kwestie of afreizen naar Nederland mogelijk is. In België gelden strenge(re) eisen voor verplaatsingen dan in Nederland. Kijk voor noodzakelijke verplaatsing naar vraag en antwoord 1. Reizen naar en voor recreatief verblijf/recreatief doel zijn op dit moment verboden.

   

 3. Mag ik mijn familie aan de andere kant van de grens (in België) bezoeken?
  Ja, dan mag weer, zie vraag en antwoord 1.

   

 4. Ik woon aan de grens. Mag ik zoals altijd naar de bakker aan de andere kant van de grens?
  Ja, dat mag weer, zie vraag en antwoord 1.

   

 5. Mijn partner woont aan de andere kant van grens. Mag ik hem/haar bezoeken?
  Ja, dat mag weer, zie vraag en antwoord 1.

   

 6. Kan ik een boete krijgen als ik de grens oversteek naar België?
  Wanneer je niet voldoet aan de voorwaarden zoals in vraag en antwoord 1 gesteld loop je kans een boete te krijgen van de Belgische politie.

   

 7. Ik moet naar België voor mijn werk, mag ik dan de grens over?
  Ja, dit mag. Je moet in het bezit zijn van een werkgeversverklaring en een geldig identiteitsbewijs. Bij het passeren van de grens kun je gecontroleerd worden. Dit kan zorgen voor vertraging bij de grens. Mensen die werken in vitale sectoren of een cruciaal beroep hebben, kunnen een special vignet aanvragen. Dit beperkt de drukte bij de grenscontrole.

   

 8. Mijn werk staat op de lijst van vitale sectoren en/of cruciale beroepen. Hoe kan ik een vignet aanvragen?
  Valt jouw werk onder een vitale sector of heb je een cruciaal beroep? Dan kun je via de website van het Belgische Crisiscentrum een vignet aanvragen. Dit kan via de website van het crisiscentrum. Op dit vignet moet een stempel van jouw werkgever of instelling staan die het reizen over de grens goedkeurt.

  Je kunt  het vignet direct downloaden en uitprinten via de website van het Belgische Crisiscentrum.
   

 9. Ik reis de grens over en wordt gecontroleerd door een politieagent. Wat moet ik laten zien?
  Ben je een grensarbeider die niet in een vitale sector werkt of geen cruciaal beroep heeft? Dan moet je een werkgeversverklaring en geldig identiteitsbewijs laten zien.Werk je in een vitale sector of heb je een cruciaal beroep? Laat dan jouw vignet en een geldig identiteitsbewijs zien. Wij adviseren ook een werkgeversverklaring mee te nemen. In andere gevallen van noodzakelijke verplaatsingen (zie vraag en antwoord 1) moet je aangeven wat de reden van verplaatsing is.

   

 10. Mag ik via België rijden? Bijv. als ik van Zeeuws-Vlaanderen naar Nederlands Brabant moet. Of kan ik enkel nog door de Westerscheldetunnel (TOL)?
  Je mag alleen door België reizen voor een noodzakelijke verplaatsing, zie vraag en antwoord 1. Wanneer de Westerscheldetunnel is versperd en u vanwege een medische reden via België moet rijden, dan is dit toegestaan. U moet dit bij een controle wel aan kunnen tonen.
   
 11. Hoeveel mensen mag ik meenemen in mijn auto? Moeten deze ook allemaal een vignet hebben?
  Enkel als je de sociale afstand (1,5 meter) in de auto kunt respecteren, mag je passagiers meenemen. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Je passagiers moeten zelf ook kunnen aantonen dat ze vanwege een noodzakelijke verplaatsing (zie vraag en antwoord 1) de grens moeten passeren.

   

 12. Mag ik met een werkgeversverklaring of vignet ook tanken en boodschappen doen in België?
  Het is toegestaan om in België te tanken en boodschappen te doen. 

   

 13. Wat betekent dit voor de grensovergangen die gesloten zijn?
  Sommige grensovergangen tussen Nederland en België kunnen nog gesloten zijn. Hierdoor kunnen de Belgische autoriteiten de naleving van de regels gemakkelijker handhaven. Je kan deze grensovergangen niet passeren (ook niet voor werk). Wel kun je gebruik maken van primaire grensovergangen, die wel geopend zijn.

   

 14.  Ik vervoer goederen. Wat heb ik nodig om de grens over te mogen?
  Je mag de grens oversteken als je kunt aantonen dat je voor goederenvervoer reist en hiervoor de grens moet passeren.

   

 15.  Klopt het dat België de grens sluit voor scheepvaart?
  Nee, voor scheepvaart geldt dat zij, zoals gebruikelijk, de Maritime Declaration of Health moeten invullen. Deze procedure staat in nauwe afstemming met de gezondheidsdiensten (GGD en Saniport). De Maritime Declaration of Health moet 24 uur vóór het binnenlopen van de haven ingevuld zijn. Zodra op dit formulier slechts 1 enkele vraag met ‘ja’ wordt beantwoord, wordt de gezondheidsdienst direct betrokken. Passagiers van (rivier)cruiseschepen in Gent blijven aan boord.
   
 16.  Voor meer informatie over de geldende maatregelen in Belgie, kijk hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

 1. Waar vind ik informatie voor anderstaligen?
  Je kunt de middelen van de Rijksoverheid gebruiken om hen te informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. En over het telefoonnummer en de website waar mensen terecht kunnen voor vragen over het virus. Bekijk de website van Rijksoverheid met de diverse middelen hier.
   
 2. Waar kan ik de laatste actualiteiten in een andere taal vinden?
  De laatste stand van zaken kun je in ieder geval in Engels en Duits hier terugvinden: https://www.zeelandveilig.nl/coronavirus-english-deutsch
 1. Waarom mogen sanitaire voorzieningen niet open worden gehouden?
  Sanitaire voorzieningen zijn gesloten om de verspreiding van het virus te beperken.Het gaat daarbij om sanitaire voorzieningen van recreatievoorzieningen (campings, vakantieparken maar ook natuurgebieden en stranden). Deze voorzieningen worden  vaak gebruikt door een grote groep personen en worden niet altijd tijdig en zorgvuldig genoeg schoongehouden. Met het oog op de duidelijkheid en handhaafbaarheid is ervoor gekozen om sanitaire voorzieningen ook voor noodgevallen gesloten te houden.
 1.  Is taxivervoer toegestaan?
  Taxi vervoer (personenvervoer per auto tegen betaling) is toegestaan. Wel dient ook in taxi’s een veilige afstand in acht te worden genomen van 1,5 meter. Indien dat niet mogelijk is, moet aan de voorzitter van de Veiligheidsregio ontheffing worden gevraagd. De voorzitter kan een (generieke) ontheffing verlenen onder het stellen van voorwaarden, zoals een afscherming tussen chauffeur en passagier.
   
 2. Is openbaar vervoer toegestaan?
  Voor het openbaar vervoer gelden de landelijke regels. Veerponten worden geschaard onder het openbaar vervoer. Vanaf 1 juni is het dragen van een mondkapje verplicht in het openbaar vervoer. Kijk voor informatie op rijksoverheid.nl

   

 3.  Zijn er wijzigingen in de dienstregeling voor bruggen?
  Naar aanleiding van het coronavirus (COVID-19) heeft Gedeputeerde Staten besloten de dienstregeling voor de bruggen over het kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug tot 1 juni aan te passen. Dit is ook in de lijn van de afgekondigde Rijks- en regionale maatregelen.
  Bekijk de dienstregeling op de website van Provincie Zeeland.