Veelgestelde vragen

De lijst van veelgestelde vragen is aangepast op basis van de 28 september aangekondigde landelijke maatregelen. Informatie hierover staat ook op de website van de Rijksoverheid. 

 • Heb je vragen over bijvoorbeeld een vergunningaanvraag, neem dan contact op met je eigen gemeente. 
   
 • Hier vind je een overzicht van alle noodverordeningen.
 1. Waarom is er GRIP4 afgekondigd?
  In heel Nederland gelden sinds donderdag 12 maart 2020 maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Om maatregelen in Zeeland te coördineren is door de Veiligheidsregio’s GRIP 4 afgekondigd. Zie voor de meest actuele informatie: www.zeelandveilig.nl.     
   
 2. Waar vind ik een infographic met de maatregelen?
  De infographic met de landelijke maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid.
   
 3. Tot wanneer gelden de maatregelen?
  Met enige regelmaat worden de landelijke maatregelen herzien, hierbij wordt geen concrete einddatum genoemd. Deze informatie staat op de site van de Rijksoverheid.
   

 4. Wie zijn belast met de handhaving?
  Handhaving is een gezamenlijke taak van politie en gemeenten. Uitgangspunt is dat mensen aangesproken worden op de regels. Indien nodig wordt gehandhaafd.
   

 5. Krijg ik een boete als ik een regel overtreed?
  Iedereen dient zich aan de regels te houden. Er wordt in samenwerking met de politie opgetreden als deze regels worden overtreden. De boetes die op overtreding van de 1.5 meter regel staan, bedragen minimaal 95 euro voor 12- tot 18-jarigen en minimaal 390 euro voor meerderjarigen. Voor bedrijven gelden boetebedragen van de tweede categorie van maximaal 4350 euro. .
   

 6. Niet in acht nemen van de veilige afstand (groepsvorming). Wat wordt hieronder verstaan?
  Wanneer mensen in groepen bijeenkomen kan het coronavirus zich snel verspreiden. Daarom is het belangrijk om tot  andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter. Uitzonderingen op het verbod zijn bijvoorbeeld personen die een gezamenlijke huishouding vormen of kinderen en jongeren tot 18 jaar.
   

 7. Wie coördineert in Zeeland de maatregelen rondom het Coronavirus?
  De Veiligheidsregio Zeeland coördineert de maatregelen rondom het Coronavirus in Zeeland. Vanuit de GGD en Veiligheidsregio Zeeland wordt de situatie in samenwerking met de gemeenten nauwlettend gevolgd en waar nodig worden maatregelen genomen.   
   

 8. Waar vind ik alle landelijke informatie over COVID-19 en de maatregelen?
  Op de landelijke website www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Je kunt bellen met het publieksinformatienummer: 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur).  
   

 9. Wie beoordeelt mijn plan of protocol?
  Als u als ondernemer denkt weer open te mogen dan kunt u een plan of protocol maken. Vaak heeft uw eigen branche vereniging ook al een protocol opgesteld waar u mee kunt werken. Vervolgens kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente om afspraken te maken over openstelling.
   

 10. Hoeveel bezoekers mogen er gelijktijdig op een doorstroomlocatie (attractie of evenement) aanwezig zijn?
  Dit hangt af van de netto oppervlakte van de attractie of het evenement, waarbij de norm is dat het aantal bezoekers mag niet groter zijn dan één per vijf m².

Toerisme en recreatief nachtverblijf

 1. Kan ik met meerdere gezinnen in een vakantiehuis?
  Zie voor de steeds actuele informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/op-vakantie-in-nederland.
  Deze uitleg geldt ook voor groepsaccommodaties.
   

 2. Krijgen we gemaakte kosten terug voor vakanties die niet door kunnen gaan of forenzenbelasting terug?
  Veiligheidsregio Zeeland en de Zeeuwse gemeenten achten zich voor eventuele schade als gevolg van de handhaving en uitvoering van de noodverordeningen zoals die voor Zeeland zijn vastgesteld niet aansprakelijk. De noodverordeningen betreffen rechtmatig genomen besluiten met als doel de effecten van de Corona-crisis te beperken. Het beste kunt u contact opnemen met de reisorganisatie of de aanbieder van het recreatieve nachtverblijf.
   
 3. Hoe weet ik of de hoteleigenaar/verhuurder wel voldoende erop let dat gasten zich aan de maatregelen houden?
  Wij adviseren u hiernaar te vragen bij de boeking.
   
 4. Is dagtoerisme ook weer toegestaan?
  Dagrecreatie is toegestaan. De algemene landelijke maatregelen blijven van kracht: vermijd drukke plekken en houd altijd anderhalve meter afstand tot elkaar
 5. Mag ik in een bootje varen?
  Ja, mits de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen personen van verschillende huishoudens is geborgd.

 6. Wat te doen als je als toerist verkoudheidsklachten hebt?
  Blijft uit de buurt van anderen en laat je testen op een testlocatie in de buurt van de vakantieadres. Meer informatie op de website van de GGD Zeeland.

   

 7. Ik ben  toeristisch ondernemer (verhuursector) en mijn vraag staat hier niet tussen
  Neem dan contact op met Impuls Zeeland via:
  -
  coronaloket@impulszeeland.nl
  Of kijk op:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
   
 8. Ik ben geen toeristisch ondernemer en mijn vraag staat hier niet tussen
  Zit het antwoord op je vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail aan zeelandveilig@vrzeeland.nl.
  Of kijk op:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
   
 9. Heb je vragen als toerist over de Zeeuwse maatregelen?
  Neem dan contact op met een van de VVV-inspiratiepunten.

 

 1. Hoe zien de maatregelen voor het voortgezet onderwijs er uit?

  Leerlingen in het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs die 18 jaar of ouder zijn, zijn verplicht daar een afstand aan te houden van 1,5 meter tot elkaar en tot het personeel. Voor personen tot en met 17 jaar geldt deze verplichting niet.
   

 2. Mogen er introductieactiviteiten voor studenten worden georganiseerd?Het is verboden in het kader van de werving en introductie van studenten van het mbo, hbo en wo samenkomsten te organiseren.
   
 3. Is ontheffing van het verbod tot het organiseren van introductieactiviteiten mogelijk?

  De voorzitter kan ontheffing verlenen indien;

  a.      de samenkomst geaccordeerd is door een onderwijsinstelling of de Veiligheidsregio;

  b.      de samenkomst gericht is op studie of sport;

  c.       de samenkomst kleinschalig is;

  d.      tijdens de samenkomst geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt of genuttigd; en

  e.      de samenkomst niet plaatsvindt tussen 22:00 uur en 06:00 uur.

 1. Hoe zien de regels eruit voor eet- en drinkgelegenheden?
  Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid
   
 2. Hoe zien de regels eruit voor eet- en drinkgelegenheden bij en in sport- en fitnessclubs?
  In de landelijke richtlijnen is vastgelegd dat eet- en drinkgelegenheden bij of in sportgelegenheden niet geopend mogen zijn voor publiek. Een eet- en drinkgelegenheid mag alleen geopend zijn, wanneer aan alle onderstaande punten wordt voldaan:
 • het een zelfstandige eet- en drinkgelegenheid betreft, niet zijnde een sportkantine;
 • de eet- en drinkgelegenheid is niet gelegen in een sportcomplex;
 • de eet- en drinkgelegenheid is alleen via de openbare weg bereikbaar;
 • de eet- en drinkgelegenheid is fysiek afgescheiden (bijvoorbeeld door middel van een hek) van en niet te bereiken via de sport- en fitnessgelegenheid.
 1. Hoe zien de regels eruit voor sport- en fitnessclubs?
  Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op de https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/locaties
   
 2. Mag ik weer muziek maken met de muziekvereniging?
  Zie voor de steeds actuele informatie over muziek: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur
   
 3. Moet ik de contactgegevens van mijn gasten registeren?
  Per 10 augustus geldt er een plicht voor de ondernemer om bezoekers in de horeca te vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van bron- en contactonderzoek door de GGD.

  Dit betekent dat de plicht om gegevens te vragen sowieso geldt voor de volgende locaties:

  •    in de horeca
  •    in horeca in theaters
  •    in horeca bij bioscopen, 
  •    in zalen- en congrescentra
  •    feestzalen
  •    horeca in musea 
  •    in de ruimte waar gegeten en gedronken kan worden in uitvaartcentra (de koffiekamer)
  •    buitenterrassen bij evenementen

 4. Welke contactgegevens worden opgevraagd?

  •    volledige naam;
  •    datum, aankomsttijd en placering van het bezoek;
  •    e-mailadres;
  •    telefoonnummer.

 5. Zijn gasten verplicht hun contactgegevens te verstrekken?

  Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast geen toestemming wil geven, kan de toegang tot de horeca op basis van de noodverordening niet worden geweigerd. Wel is de horecaondernemer vrij om klanten uit zijn/haar zaak te weren als deze zich niet aan de huisregels houden.
   

 6. Waarvoor worden de opgevraagde gegevens gebruikt en hoe lang moet ik deze bewaren?

  De opgevraagde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de regionale GGD en worden 14 dagen bewaard en daarna vernietigd door de exploitant.
   

 7. Welke regels gelden er voor afhalen in de horeca?
  Zie voor de steeds actuele informatie: 
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/horeca 
   

 8. Welke regels voor publiek bij sportwedstrijden?
  Publiek is sinds 29 september niet meer toegestaan bij sportwedstrijden. 
   

 9. Mag ik geluidsboxen meenemen naar het strand?

  Het is verboden geluidsapparatuur bij je te dragen, aan te laten voeren en/of aanwezig te hebben in een recreatiegebied, parken, pleinen maar ook gebouwen, schuren e.d. met de bedoeling een samenkomst te organiseren of te laten organiseren.Een geluidsbox meenemen naar het strand om met vrienden een feestje te maken is dan ook niet toegestaan.
   

 10. Moet ik een mondkapje dragen?
  Het kabinet heeft op 30 september een dringend advies gegeven om een mondkapje te dragen in openbare gebouwen zoals winkels, stations, vliegvelden, musea, e.a. Lees het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl

 1. Welke regels gelden rond groepen en samenkomsten?
  Zoekt u meer informatie over groepsvorming en samenkomsten? Dit vindt u terug op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/groepsvorming 
  Er is een aparte informatiepagina over bruiloften en uitvaarten.
   
 2. Wanneer is er sprake van een zelfstandige ruimte?
  De looproutes van de bezoekers van en naar een ruimte (zaal) moeten gescheiden  zijn van de andere looproutes in de locatie. Hierdoor treffen de gebruikers van een ruimte elkaar niet bij het binnengaan en verlaten van de ruimte. Deze regel geldt ook voor het gebruik van de sanitaire voorzieningen. Vanzelfsprekend gelden de algemene maatregelen als het houden van 1.5 meter afstand altijd.
   
 3. Mogen evenementen plaatsvinden?
  Evenementen mogen weer plaatsvinden, mits er aan de voorwaarden kan worden voldaan en de 1,5 meter afstand houden kan worden gewaarborgd. Gemeenten hanteren hiervoor een toetsingskader. Sinds 29 september gelden wel aanvullende regels voor samenkomsten.  
   
 4. Welke locaties hebben ontheffing voor samenkomsten?
  In Zeeland is gekozen om uit de uiteenlopende locaties die in Zeeland een regionale culturele functie hebben, de volgende gebouwen een ontheffing te verlenen: 
  Arsenaaltheater Vlissingen, Ledeltheater Oostburg, Podium Reimerswaal Rilland, Scheldetheater Terneuzen, Schouwburg Middelburg, Theater de Mythe Goes, Zeeuwse concertzaal Middelburg, Poppodia: De Pit Terneuzen, De Spot Middelburg, Podium ’t Beest Goes en CCXL Theater Vlissingen.

  Deze gebouwen mogen dan wel meer dan 30 personen ontvangen. Uiteraard blijven alle overige maatregelen gelden, zoals het houden van afstand en de verplichting om te placeren.
   

 5. Hoe kan ik een ontheffing aanvragen?
  Wachtend op nieuwe landelijke richtlijnen worden momenteel geen nieuwe vrijstellingen verleend.
   
 6. Aan welke voorwaarden moeten uitvaarten voldoen?
  Zie voor de regelgeving rondom uitvaarten de informatie van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-….
   
 7. Hoe moet worden omgegaan met religieuze samenkomsten?
  Informatie over dit onderwerp vindt u op:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/religieuze-en-levensbeschouwelijke-bijeenkomsten
   
 8. Welke voorschriften gelden er voor huwelijksvoltrekkingen?
  Informatie over dit onderwerp kunt u vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/bruiloften. 
   
 9. Welke voorschriften gelden voor huwelijksreceptie?
  Voor een receptie of etentje na afloop in een eet- en drinkgelegenheid is in onze regio een vrijstelling verleend.  Door deze vrijstelling kunnen maximaal 30 personen op de receptie in een eet- en drinkgelegenheid aanwezig zijn en kan hiervoor ook gereserveerd worden. Uiteraard blijven alle overige maatregelen gelden, zoals het houden van afstand en de verplichting om te placeren.
   
 10. Zijn religieuze bijeenkomsten op straat of in een park toegestaan?
  Er is geen maximum voor het aantal mensen dat in de openbare ruimte bij elkaar kan komen. Wel geldt de verplichting van 1,5 meter afstand.

  De voorzitter van de Veiligheidsregio mag echter op basis van de Wet openbare manifestaties opdracht geven zo’n samenkomst te beëindigen als wordt gehandeld in strijd met een voorschrift, beperking of aanwijzing of omdat een van de in de Wet openbare manifestaties genoemde belangen dat verlangt ( zie paragraaf II van de Wet). 
   

 11. Geldt er een uitzondering op de noodverordening voor gehandicapten in die in woonvormen wonen?
  Ja, er wordt een uitzondering gemaakt voor gehandicapten die in groepjes met een begeleider naar buiten gaan. Hierbij is het toegestaan om met een groepje mensen (onder begeleiding) samen buiten te zijn.    
   
 12. Waar vind ik officiële documenten over deze noodverordening?
  De noodverordening vindt u terug op de website https://www.zeelandveilig.nl/noodverordeningen 
   
 13. Worden er per gemeente maatregelen getroffen?
  Nee, de huidige verordening geldt voor alle Zeeuwse gemeenten.
 1. Ik zit in een kwetsbare groep, wat moet ik doen?
  Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
   
 2. Ik wil op bezoek bij een zieke of opa of oma, wat moet ik doen?
  Bezoek is toegestaan, maar iedereen wordt dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen uit te stellen of anders zo veel mogelijk te beperken.
   
 3. Welke regels gelden voor gehandicaptenzorg en jeugdzorg?
  De meest actuele info vindt u terug op:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg
   
 4. Welke regels zijn van toepassing op verpleegtehuizen?
  De actuele informatie over dit onderwerp vindt u terug op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg/verpleegtehuizen
  ​​​​
 1. Is er een algemeen nummer waar ik met algemene vragen terecht kan?
  Ja, je kunt bellen met: 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur).
   
 2. Ik heb vragen over mijn gezondheid?
  Bij vragen over je gezondheid kun je terecht bij je eigen huisarts en algemene vragen over het virus kunnen gesteld worden via: 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur).
   
 3. Waar vind ik meer informatie over het coronavirus?
  Meer informatie over het virus, de besmettelijkheid en de kans op verspreiding staan vermeld op de website van het RIVM.
   
 4. Waar vind ik informatie over reizen?
  Actuele reisinformatie vind je op de website van: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en… 
 1. Hoe voorkomt u besmetting en wat te doen bij ziekteverschijnselen?
  Zie voor de steeds actuele informatie: 
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland…

   
 2. Hoe kan ik me laten testen op COVId-19?
  Bij klachten die passen bij COVID-19 kunt u zich laten testen. U kunt hiervoor een afspraak maken via 0800-1202. Of bekijk de informatie hierover op de website van de GGD Zeeland

  Informatie voor toeristen in Zeeland die klachten hebben staat eveneens op de website van de GGD


   
 3. Mag je met meer dan twee mensen in de auto zitten?
  Ja. U kunt in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook als zij niet tot hetzelfde huishouden horen.
  Als u alleen in uw auto rijdt of met mensen uit uw eigen huishouden, dan hoeft u geen mondkapje te dragen.
   
 4. Waar vind ik de meest recente informatie over besmettingen in Zeeland?
  Je vindt de meest recente informatie over besmettingen op het coronadashboard van de Rijksoverheid. Hier zijn de cijfers per gemeente in te zien.
 5. Wanneer is het dragen van een niet medisch mondkapje verplicht?

  De verplichting tot het dragen van een niet medisch mondkapje is sinds 1 juni jl. verplicht  voor reizigers in de bus, trein, tram en metro. Deze verplichting geldt voor reizigers van 13 jaar en ouder en OV-personeel. 
      
  De voorzitter van de Veiligheidsregio kan categorieën van inrichtingen aanwijzen waar het dragen van een niet medisch mondkapje verplicht is. De voorzitter kan de aanwijzing beperken tot bepaalde gebieden en tot bepaalde tijdvakken. 

  In de provincie Zeeland zijn er tot op heden nog geen plaatsen aangewezen door de voorzitter waar het dragen van een niet medisch mondkapje verplicht is.

  Het kabinet heeft op 30 september een dringend advies gegeven om mondkapjes te dragen in diverse openbare gebouwen. Lees het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl 

  1. Ik ben een professional in de zorg of in een vitale functie, wat moet ik doen?
   Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van je gevraagd. Blijf pas thuis als je klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met je werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werknemers
    
  2. Ik ben een professional, waar kan ik terecht als ik vragen heb?
   Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie, voor werknemers op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werknemers. Ook is er een informatiebrief verstuurd naar kinderopvang en scholen (basis- en middelbaar onderwijs) en zorginstellingen in Zeeland. Daarnaast is het mogelijk om een poster te downloaden om te gebruiken als communicatiemiddel.
   Voor zorgmedewerkers in Zeeland is aanvullende informatie te vinden op www.zeelandveilig.nl/ctz
  1. Is er een standaard voor het ‘check-gesprek’ bij binnenkomst van een klant?
   Het RIVM heeft hiervoor een standaard ontwikkeld, zie: https://covidtriage.nl/

    

  2. Wat doet het kabinet voor ondernemers?
   Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel en eventueel via 0800-2117(op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)

   Specifieke vragen en antwoorden voor Zeeuwse ondernemers:

  Provincie Zeeland
   

  1. Welke regeling is getroffen door de gemeenten voor ondernemers die gemeentelijke- en waterschapsbelastingen moeten betalen?
   Voor ondernemers en burgers is de uiterste termijn waarop de gemeentelijke – en waterschapsbelastingen betaald moeten zijn uitgesteld voor alle Zeeuwse gemeenten (met uitzondering nog van Noord-Beveland die daar nog een besluit over moet nemen).
    
  2. Waar vind ik informatie over de maatregelen in het toerisme?
   ​​​​​​​Deze informatie staat op de pagina voor recreatieondernemers. 

  1. Hoe zit het met reizen naar en vanuit Belgie?
  De Nederlandse overheid heeft een deel van België aangemerkt als 'oranje' gebied. Zie:  https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/belgie/reizen/reisadvies 

  Actuele informatie over reizen over de grens staat op: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen 

  Nederland staat voor de Belgen deels op 'oranje'. Zeeland is momenteel als 'geel' gebied aangemerkt. Informatie van de Belgische overheid over reizen naar Nederland: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ 

  De Belgische overheid verplicht reizigers om een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen als u langer dan 48 uur in België gaat verblijven. Dit geldt voor het hele grondgebied van België.

  2. Wat zijn de quarantaineregels als je in een ‘oranje’ gebied bent geweest?
  Er geldt een dringend advies om bij thuiskomst tien dagen thuis te blijven (quarantaine). Meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid.

  1. Waar vind ik informatie voor anderstaligen?
   Je kunt de middelen van de Rijksoverheid gebruiken om hen te informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. En over het telefoonnummer en de website waar mensen terecht kunnen voor vragen over het virus. Bekijk de website van Rijksoverheid met de diverse middelen.

   De belangrijkst informatie voor anderstaligen, met name voor werknemers, staat op: https://www.zeelandveilig.nl/anderstaligen Hierin zijn verwijzingen opgenomen naar de landelijke informatie.
    

  2. De laatste stand van zaken in Engels en Duits kan je hier terugvinden: https://www.zeelandveilig.nl/coronavirus-english-deutsch
  1.  Is taxivervoer toegestaan?
   Taxi vervoer (personenvervoer per auto tegen betaling) is toegestaan. 
   Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-o…
    
  2. Is openbaar vervoer toegestaan?
   Voor het openbaar vervoer gelden de landelijke regels. Sommige veerponten worden geschaard onder het openbaar vervoer. In Zeeland betreft dit alleen de fastferry Vlissingen-Breskens. Het dragen van een mondkapje is verplicht in het openbaar vervoer. Kijk voor informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-o…
    

  3. Welke regels gelden er voor bedrijfsmatig personenvervoer op het water?
   Het verbod op het niet houden van een veilige afstand van 1,5 meter geldt niet in vaartuigen die primair bedoeld zijn voor vervoer van de ene naar de andere locatie. De vervoerder kan zelf beslissen of het dragen van een mondkapje aan boord verplicht is.