Veelgestelde vragen

 • Wat zijn de maatregelen in Zeeland? 
  Bekijk hier de nieuw geldende regels per 1juli (PDF document)
   
 • Heb je vragen over bijvoorbeeld een vergunningaanvraag, neem dan contact op met je eigen gemeente. 
   
 • Hier vind je een overzicht van alle noodverordeningen.
 1. Waarom is er GRIP4 afgekondigd?
  In heel Nederland gelden sinds donderdag 12 maart 2020 maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Om maatregelen in Zeeland te coördineren is door de Veiligheidsregio’s GRIP 4 afgekondigd. Zie voor de meest actuele informatie: www.zeelandveilig.nl.     
   
 2. Waar vind ik een infographic met de maatregelen?
  De infographic met de landelijke maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid.
   
 3. Tot wanneer gelden de maatregelen?
  Met enige regelmaat worden de landelijke maatregelen herzien, hierbij wordt geen concrete einddatum genoemd. Deze informatie staat op de site van de Rijksoverheid.
   

 4. Wie zijn belast met de handhaving?
  Handhaving is een gezamenlijke taak van politie en gemeenten. Uitgangspunt is dat mensen aangesproken worden op de regels. Indien nodig wordt gehandhaafd.
   

 5. Krijg ik een boete als ik een regel overtreed?
  Iedereen dient zich aan de regels te houden. Er wordt in samenwerking met de politie opgetreden als deze regels worden overtreden. De boetes die op overtreding van de 1.5 meter regel staan, bedragen minimaal 95 euro voor 12- tot 18-jarigen en minimaal 390 euro voor meerderjarigen. Voor bedrijven gelden boetebedragen van de tweede categorie van maximaal 4350 euro. Bovendien kan dit leiden tot een (aantekening op uw) strafblad.
   

 6. Niet in acht nemen van de veilige afstand (groepsvorming). Wat wordt hieronder verstaan?
  Wanneer mensen in groepen bijeenkomen kan het coronavirus zich snel verspreiden. Daarom is het belangrijk om tot  andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter. Uitzonderingen op het verbod zijn bijvoorbeeld personen die een gezamenlijke huishouding vormen of kinderen t/m 12 jaar die spelen en jongeren van 13 tot 18 jaar.
   

 7. Wie coördineert in Zeeland de maatregelen rondom het Coronavirus?
  De Veiligheidsregio Zeeland coördineert de maatregelen rondom het Coronavirus in Zeeland. Vanuit de GGD en Veiligheidsregio Zeeland wordt de situatie in samenwerking met de gemeenten nauwlettend gevolgd en waar nodig worden maatregelen genomen.   
   

 8. Waar vind ik alle landelijke informatie over COVID-19 en de maatregelen?
  Op de landelijke website www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Je kunt bellen met het publieksinformatienummer: 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur).  
   

 9. Wie beoordeelt mijn plan of protocol?
  Als u als ondernemer denkt weer open te mogen dan kunt u een plan of protocol maken. Vaak heeft uw eigen branche vereniging ook al een protocol opgesteld waar u mee kunt werken. Vervolgens kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente om afspraken te maken over openstelling.

Toerisme en recreatief nachtverblijf

 1. Welke accommodaties mogen voor recreatief nachtverblijf verhuurd worden?
  Alle typen accommodaties mogen verhuurd worden, met in achtneming van de RIVM-richtlijnen.

   

 2. Is sanitair geopend?
  Alle gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zijn weer geopend. Wel moeten gebruikers 1,5 meter afstand houden. Dit kan betekenen dat sommige douches en toiletten buiten gebruik zijn gesteld.
   
 3. Krijgen we gemaakte kosten terug voor vakanties die niet door kunnen gaan of forenzenbelasting terug?
  Veiligheidsregio Zeeland en de Zeeuwse gemeenten achten zich voor eventuele schade als gevolg van de handhaving en uitvoering van de noodverordeningen zoals die voor Zeeland zijn vastgesteld niet aansprakelijk”. De noodverordeningen betreffen rechtmatig genomen besluiten met als doel de effecten van de Corona-crisis te beperken. Het beste kunt u contact opnemen met de reisorganisatie of de aanbieder van het recreatieve nachtverblijf.
   
 4. Hoe weet ik of de hoteleigenaar/verhuurder wel voldoende erop let dat gasten zich aan de maatregelen houden?
  Wij adviseren u hiernaar te vragen bij de boeking.
   
 5. Is dagtoerisme ook weer toegestaan?
  Dagrecreatie is toegestaan. De algemene landelijke maatregelen blijven van kracht: vermijd drukke plekken en houd altijd anderhalve meter afstand tot elkaar
 6. Mag ik in een bootje varen?
  Ja, mits de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen personen van verschillende huishoudens
   

 7. Wat te doen als je als toerist verkoudheidsklachten hebt?
  Blijft uit de buurt van anderen en laat je testen op een testlocatie in de buurt van de vakantieadres. Meer informatie op de website van de GGD Zeeland.

   

 8. Ik ben  toeristisch ondernemer (verhuursector) en mijn vraag staat hier niet tussen
  Neem dan contact op met Impuls Zeeland via:
  -
  coronaloket@impulszeeland.nl
  Of kijk op:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
   
 9. Ik ben geen toeristisch ondernemer en mijn vraag staat hier niet tussen
  Zit het antwoord op je vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail aan zeelandveilig@vrzeeland.nl.
  Of kijk op:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
   
 10. Heb je vragen als toerist over de Zeeuwse maatregelen?
  Neem dan contact op met een van de VVV-inspiratiepunten.

 

 1. Hoe zien de maatregelen voor het voortgezet onderwijs er uit?

  Leerlingen in het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs die 18 jaar of ouder zijn, zijn verplicht daar een afstand aan te houden van 1,5 meter tot elkaar en tot het personeel. Voor personen tot en met 17 jaar geldt deze verplichting niet..

   

 1. Hoe zien de regels eruit voor eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs?
 1. Mag ik weer muziek maken met de muziekvereniging?
  Zie voor de steeds actuele informatie over muziek: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur
 1. Welke regels gelden rond groepen en samenkomsten?
  Zoekt u meer informatie over groepsvorming en samenkomsten? Dit vindt u terug op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/groepsvorming 
   
 2. Mogen evenementen plaatsvinden?
  Evenementen mogen weer plaatsvinden, mits er aan de voorwaarden kan worden voldaan en de 1,5 meter afstand houden kan worden gewaarborgd. Gemeenten hanteren hiervoor een toetsingskader.
 1. Aan welke voorwaarden moeten uitvaarten voldoen?
  Zie voor de regelgeving rondom uitvaarten de informatie van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-… 
 1. Hoe moet worden omgegaan met religieuze samenkomsten?
  Informatie over dit onderwerp vindt u op:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/religieuze-en-levensbeschouwelijke-bijeenkomsten
 1. Welke voorschriften gelden er voor huwelijksvoltrekkingen?
  Informatie over dit onderwerp kunt u vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/bruiloften

   
 2. Zijn religieuze bijeenkomsten op straat of in een park toegestaan?
  Er is geen maximum voor het aantal mensen dat in de openbare ruimte bij elkaar kan komen. Wel geldt de verplichting van 1,5 meter afstand.
  De voorzitter van de Veiligheidsregio mag echter op basis van de Wet openbare manifestaties opdracht geven zo’n samenkomst te beëindigen als wordt gehandeld in strijd met een voorschrift, beperking of aanwijzing of omdat een van de in de Wet openbare manifestaties genoemde belangen dat verlangt ( zie paragraaf II van de Wet). 
   
 3. Geldt er een uitzondering op de noodverordening voor gehandicapten in die in woonvormen wonen?
  Ja, er wordt een uitzondering gemaakt voor gehandicapten die in groepjes met een begeleider naar buiten gaan. Hierbij is het toegestaan om met een groepje mensen (onder begeleiding) samen buiten te zijn.    
   
 4. Waar vind ik officiële documenten over deze noodverordening?
  De noodverordening vindt u terug op de website www.zeelandveilig.nl/coronavirus
 1. Worden er per gemeente maatregelen getroffen?
  Nee, de huidige verordening geldt voor alle Zeeuwse gemeenten.
 1. Ik zit in een kwetsbare groep, wat moet ik doen?
  Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
   
 2. Ik wil op bezoek bij een zieke of opa of oma, wat moet ik doen?
  Bezoek is toegestaan, maar iedereen wordt dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen uit te stellen of anders zo veel mogelijk te beperken.
   
 3. Welke regels gelden voor gehandicaptenzorg en jeugdzorg?
  De meest actuele info vindt u terug op:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg
   
 4. Welke regels zijn van toepassing op verpleegtehuizen?
  De actuele informatie over dit onderwerp vindt u terug op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg/verpleegtehuizen
  ​​​​
 1. Is er een algemeen nummer waar ik met algemene vragen terecht kan?
  Ja, je kunt bellen met: 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur).
   
 2. Ik heb vragen over mijn gezondheid?
  Bij vragen over je gezondheid kun je terecht bij je eigen huisarts en algemene vragen over het virus kunnen gesteld worden via: 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur).
   
 3. Waar vind ik meer informatie over het coronavirus?
  Meer informatie over het virus, de besmettelijkheid en de kans op verspreiding staan vermeld op de website van het RIVM.
   
 4. Waar vind ik informatie over reizen?
  Actuele reisinformatie vind je op de website van: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en… 
   
 5. Klopt het dat het virus blijft leven op papier?
  Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.
 1. Hoe voorkomt u besmetting en wat te doen bij ziekteverschijnselen?
  Zie voor de steeds actuele informatie: 
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland…

   
 2. Hoe kan ik me laten testen op COVId-19?
  Bij klachten die passen bij COVID-19 kunt u zich laten testen. U kunt hiervoor een afspraak maken via 0800-1212. Of bekijk de informatie hierover op de website van de GGD Zeeland

  Informatie voor toeristen in Zeeland die klachten hebben staat eveneens op de website van de GGD


   
 3. Mag je met meer dan twee mensen in de auto zitten?
  Ja. U kunt in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook als zij niet tot hetzelfde huishouden horen.
  Als u alleen in uw auto rijdt of met mensen uit uw eigen huishouden, dan hoeft u geen mondkapje te dragen.
   
 4. Waar vind ik de meest recente informatie over besmettingen in Zeeland?
  Je vindt de meest recente informatie over besmettingen op de website van het RIVM
   
 5. Waarom heeft het geen nut een lock-down in te voeren in Nederland?
  Informatie over besmettingen in Zeeland is niet meer openbaar beschikbaar. De reden hiervoor is dat het aantal besmettingen alleen het aantal geregistreerde besmettingen omvat. In de praktijk zullen er veel meer besmettingen zijn geweest.
  1. Ik ben een professional in de zorg of in een vitale functie, wat moet ik doen?
   Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van je gevraagd. Blijf pas thuis als je klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met je werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werknemers
    
  2. Ik ben een professional, waar kan ik terecht als ik vragen heb?
   Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie, voor werknemers op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werknemers. Ook is er een informatiebrief verstuurd naar kinderopvang en scholen (basis- en middelbaar onderwijs) en zorginstellingen in Zeeland. Daarnaast is het mogelijk om een poster te downloaden om te gebruiken als communicatiemiddel.
   Voor zorgmedewerkers in Zeeland is aanvullende informatie te vinden op www.zeelandveilig.nl/ctz
  1. Algemene informatie
   Kamer van Koophandel Coronaloket

   Telefoonnummer: 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)

   Informatie voor ondernemers over alle regelingen en maatregelen die er zijn voor bedrijven en ZZP-ers op de website van de Provincie Zeeland.

   De Coronamonitor van de Provincie Zeeland geeft informatie over de economische gevolgen van de coronacrisis.

   Informatie van de Rijksoverheid over coronaprotocollen voor ondernemers.

   Wat kunt u als ondernemer doen om alles zo veilig mogelijk te maken als het gaat over brandgevaar in de nieuwe 1,5 meter samenleving? Bekijk hier onze tips.
    

  2. Wat doet het kabinet voor ondernemers?
   Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel en eventueel via 0800-2117(op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)

   Specifieke vragen en antwoorden voor Zeeuwse ondernemers:

  Provincie Zeeland
   

  1. Welke regeling is getroffen door de gemeenten voor ondernemers die gemeentelijke- en waterschapsbelastingen moeten betalen?
   Voor ondernemers en burgers is de uiterste termijn waarop de gemeentelijke – en waterschapsbelastingen betaald moeten zijn uitgesteld voor alle Zeeuwse gemeenten (met uitzondering nog van Noord-Beveland die daar nog een besluit over moet nemen).
    
  2. Waar vind ik informatie over de maatregelen in het toerisme?
   ​​​​​​​Deze informatie staat op de pagina voor recreatieondernemers. 

  België heeft, net als veel andere Schengenlanden, de grenzen geopend op 15 juni. Op 28 juli is bekend gemaakt dat voor de provincie Antwerpen code oranje geldt. Dat betekent dat reizen naar dat gebied alleen is toegestaan wanneer dit noodzakelijk is. 

  Actuele informatie over reizen over de grens staat op: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen 

  Informatie over code oranje in de provincie Antwerpen:  https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/belgie/reizen/reisadvies 

  Informatie van de Belgische overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ 

   

  1. Waar vind ik informatie voor anderstaligen?
   Je kunt de middelen van de Rijksoverheid gebruiken om hen te informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. En over het telefoonnummer en de website waar mensen terecht kunnen voor vragen over het virus. Bekijk de website van Rijksoverheid met de diverse middelen hier.
    
  2. Waar kan ik de laatste actualiteiten in een andere taal vinden?
   De laatste stand van zaken kun je in ieder geval in Engels en Duits hier terugvinden: https://www.zeelandveilig.nl/coronavirus-english-deutsch
  1.  Is taxivervoer toegestaan?
   Taxi vervoer (personenvervoer per auto tegen betaling) is toegestaan. 
   Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-o…
    
  2. Is openbaar vervoer toegestaan?
   Voor het openbaar vervoer gelden de landelijke regels. Sommige veerponten worden geschaard onder het openbaar vervoer. In Zeeland betreft dit alleen de fastferry Vlissingen-Breskens. Het dragen van een mondkapje is verplicht in het openbaar vervoer. Kijk voor informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-o…
    

  3. Welke regels gelden er voor bedrijfsmatig personenvervoer op het water?
   Het verbod op het niet houden van een veilige afstand van 1,5 meter geldt niet in vaartuigen die primair bedoeld zijn voor vervoer van de ene naar de andere locatie. De vervoerder kan zelf beslissen of het dragen van een mondkapje aan boord verplicht is.