Veelgestelde vragen

 1. Waarom is het zo belangrijk dat maatregelen tegen corona genomen worden?
  De minister heeft diverse maatregelen afgekondigd. De bedoeling is om verdere besmetting te voorkomen omdat inmiddels niet meer bekend is waar de bron vandaan komt en in potentie dus iedereen elkaar kan besmetten. Een piek in de besmetting is gevaarlijk omdat de capaciteit van de ziekenhuizen dit niet aan kan. Zij vrezen voor grote capaciteitsproblemen. Dan moet er gekozen worden wie wel en wie niet geholpen zal worden. Daarom deze ingrijpende maatregelen.
   
 2. Waarom is er GRIP4 afgekondigd?
  In heel Nederland gelden sinds donderdag 12 maart 2020 maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Naast landelijke maatregelen gelden er maatregelen specifiek voor de provincie Zeeland. Om maatregelen in Zeeland te coördineren is door de Veiligheidsregio’s GRIP 4 afgekondigd. Zie voor de meest actuele informatie: www.zeelandveilig.nl.     
   
 3. Tot wanneer gelden de maatregelen?
  Alle afgekondigde maatregelen gelden in ieder geval tot en met dinsdag 28 april 2020. Uitzondering hierop is het verbod op samenkomsten. Deze maatregel geldt tot 1 juni, ook onder de 100 personen. De maatregelen die gericht zijn op het weren van toerisme c.q. recreatief nachtverblijf vanwege het onder druk staan van de zorg continuïteit in Zeeland worden uiterlijk 10 mei 2020 of zoveel eerder als mogelijk door de voorzitter herbeoordeeld op noodzaak.
   
 4. Krijg ik een boete als ik een regel overtreed?
  Iedereen dient zich aan de regels te houden. Er wordt in samenwerking met de politie opgetreden als deze regels worden overtreden. De boetes die op overtreding van het samenscholingsverbod staan, bedragen minimaal 95 euro voor 12- tot 18-jarigen en minimaal 390 euro voor meerderjarigen. Voor bedrijven gelden boetebedragen van de tweede categorie van maximaal 4350 euro.
   
 5. Wie coördineert in Zeeland de maatregelen rondom het coronavirus?
  Veiligheidsregio Zeeland coördineert de maatregelen rondom het coronavirus in Zeeland. Vanuit de GGD en Veiligheidsregio Zeeland wordt de situatie in samenwerking met de gemeenten nauwlettend gevolgd en waar nodig worden maatregelen genomen.
   
 6. Wat doet Veiligheidsregio Zeeland?
  We volgen de ontwikkelingen op de voet. We blijven updates geven met relevante informatie voor Zeeland. We werken aan een effectieve uitvoering van de maatregelen. Dit betekent onder andere dat we overleg hebben met alle Veiligheidsregio’s en de minister van Justitie & Veiligheid.
   
 7. Waartoe roept de voorzitter van de Veiligheidsregio op?
  Vanwege het coronavirus gelden ook in Zeeland strenge maatregelen. “Wat we nu vooral nodig hebben is elkaar”, zegt Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland. “Iedereen kan écht persoonlijk een verschil maken. En zo verdere verspreiding van dit virus tegengaan. Wij vragen daarom nadrukkelijk in heel Zeeland ieders hulp daarbij.”
   
 8. Waartoe roept de directeur GGD in Zeeland op?
  “Wij hebben vertrouwen in de hulp voor wie ziek wordt”, zegt Joke Gaemers, directeur van GGD Zeeland. “Onze grootste zorg is dat er ook in Zeeland een piek van patiënten ontstaat die we niet aankunnen. En juist dat kan dan grote gevolgen hebben voor iedereen. Daarom is het in het belang van ons allemaal om de adviezen zorgvuldig op te volgen. En meer dan dat. Kijk steeds weer wat je zelf kan doen of juist niet moet doen om het virus tegen te gaan. Iedere dag en ieder uur. Voor jezelf maar vooral ook voor anderen die kwetsbaarder zijn.”
   
 9. Waar vind ik alle landelijke informatie over COVID-19 en de maatregelen?
  Op de landelijke website www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Je kunt bellen met het publieksinformatienummer: 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur).
   
 10. Tot hoe lang gelden de afgekondigde landelijke maatregelen van 12 maart 2020?
  Zie antwoord vraag 3.
 1. Zijn toeristen nog welkom in Zeeland?
  Toeristen zijn over een tijdje weer welkom in Zeeland. Al het recreatief nachtverblijf (toeristisch verblijf) in de vorm van verblijf op recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, (air) B&B, pensions, jachthavens en camperplaatsen is verboden. Voor verblijf overdag dient u altijd toestemming te hebben van de eigenaar of beheerder van de accommodatie (camping of park).
   
 2. Hoe zit het met seizoensarbeiders op vakantieparken?
   Het aanbieden van nachtverblijf aan de seizoensarbeiders die reeds (rechtmatig) op een camping/vakantiepark verblijven is bij wijze van uitzondering toegestaan.
   
 3. Tijdelijke bewoning vakantiehuis of stacaravan
  Mensen die wegens persoonlijke omstandigheden geen ander verblijf hebben mogen verblijven in een recreatief nachtverblijf. Te denken valt aan mensen die in een scheiding liggen, tussen twee huizen in zitten (door verbouwing of nieuw huis laten bouwen),  seizoensarbeiders of zakelijke overnachtingen. Voor dit verblijf dient u altijd toestemming te hebben van de eigenaar of beheerder van de accommodatie. 
   
 4. Gelden de regels ook voor hotels?
  Ja, de maatregelen gelden ook voor hotels, indien er sprake is van recreatief nachtverblijf.
   
 5. Waarom moeten de Zeeuwse campings en vakantieparken dicht?
  We willen iedereen zo goed mogelijke zorg bieden. Door de coronacrisis dreigt er een overbelasting van onze zorgketen. Het gaat daarbij niet alleen om de bedden in de Intensive Care maar om alle onderdelen. Het gaat dan om huisartsen, thuiszorg, ambulances etc. Een toestroom van toeristen die medische hulp nodig hebben kunnen we niet goed helpen. Daarom zijn recreatieve overnachtingen tot nader order verboden. Dit zijn overnachtingen op: 
  - recreatieparken
  - kampeerterreinen
  - minicampings
  - hotels, als sprake is van recreatief nachtverblijf
  - kamperen bij de boer, kamerverhuur
  - (air) B&B locaties
  - pensions
  - jachthavens
  - camperplaatsen
   
 6. Mogen sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen) wel open blijven?
  Nee, die moeten sluiten. Het is verboden om gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij recreatieparken en andere recreatieve locaties geopend te houden. Dit zijn locaties van vakantieparken, campings, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes (bijvoorbeeld het zogenoemde ‘kamperen bij de boer’).
  Ook gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij parken, natuurgebieden en stranden moeten gesloten blijven.
   
 7. Kan ik in de zomer van 2020 nog wel op vakantie naar Zeeland?
  Hier kunnen we nog geen antwoord op geven. Uiterlijk 10 mei 2020 gaat de voorzitter van de Veiligheidsregio weer opnieuw naar de situatie kijken.
   
 8. Mogen strandhuisjes worden gebouwd?
  Nee, het bouwen en gebruiken van slaaphuisjes en strandhuisjes is verboden.
   
 9. Mijn strandhuisje staat al. Mag ik deze dan niet gebruiken?
  Nee, het gebruiken van slaaphuisjes en strandhuisjes is verboden. Het huisje mag wel blijven staan, maar kan niet gebruikt worden.
   
 10. Waarom mogen strandhuisjes niet in gebruik worden genomen?
  De strandhuisjes hebben een grote aantrekkingskracht op mensen. Hierdoor is de kans groter dat veel mensen samenkomen op het strand. Helaas wordt daarmee de kans op verspreiding het coronavirus erg groot. Daarom wordt het bouwen en gebruiken van slaaphuisjes en strandhuisjes verboden. De strandhuisjes die al staan, mogen blijven staan, maar je mag er geen gebruik van maken.
   
 11. Waarom mogen toeristen niet in Zeeland overnachten?
  We willen iedereen zo goed mogelijke zorg bieden. Door de coronacrisis dreigt er een overbelasting van onze zorgketen. Het gaat daarbij niet alleen om de bedden in de Intensive Care maar om alle onderdelen. Het gaat dan om huisartsen, thuiszorg, ambulances etc. Een toestroom van toeristen die medische hulp nodig hebben kunnen we niet goed helpen.  Daarom moeten alle recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, (air) B&B, pensions, jachthavens en camperplaatsen de deuren sluiten.
   
 12. Wat wordt verstaan onder toeristisch/recreatief nachtverblijf?
  Onder toeristisch/recreatief nachtverblijf wordt verstaan nachtelijk verblijf door (groepen van) personen voor ontspanning in de vrije tijd die hun hoofdverblijfplaats elders hebben. Het gaat dus om personen die niet hun hoofdverblijf hebben in de locatie waar ze recreëren. Ze zijn in de locatie puur om te recreëren, dus voor allerlei vormen van vrijetijdsbesteding. Het centrum van sociale en maatschappelijke activiteiten vindt zich plaats in en om hun hoofdverblijf, dus elders.
   
 13. Moet een hotel sluiten?
  Nee, dat hoeft niet. Wél geldt dat het recreatief nachtverblijf is verboden, het hotel kan wél worden gebruikt voor bijvoorbeeld zakelijke overnachtingen.
   
 14. Mag ik nog op mijn boot verblijven?
  Recreatief nachtverblijf is voor iedereen verboden.
   
 15. Mag ik nog in mijn caravan verblijven op de camping?
  Recreatief nachtverblijf is voor iedereen verboden. Voor verblijf overdag dient u altijd toestemming te hebben met de campingeigenaar of beheerder.
   

 16. Mag ik als Zeeuw in mijn vakantiehuis verblijven in Zeeland?
  Recreatief nachtverblijf is voor iedereen verboden. Voor verblijf overdag dient u altijd toestemming te hebben met de campingeigenaar of beheerder.
   
 17. Hoe lang zijn deze maatregelen van kracht?
  De maatregelen die gericht zijn op het weren van toerisme/verbod recreatief nachtverblijf in Zeeland worden uiterlijk 10 mei 2020 door voorzitter herbeoordeeld op noodzaak en eventuele verlenging. De voorzitter kan de maatregelen ook eerder dan 10 mei intrekken als ze niet meer nodig zijn.
  Het kabinet heeft aangekondigd dat de maatregelen die zijn opgenomen in de andere verordening in beginsel gelden tot en met dinsdag 28 april 2020. Het verbod op evenementen geldt tot 1 juni 2020.
   
 18. Welke gebieden en locaties worden bedoeld?
  Onder bedoelde locaties en gebieden dient in ieder geval te worden verstaan (niet limitatief) recreatieparken, hotels (recreatief nachtverblijf), vakantieparken, kampeerterreinen, (mini)campings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, B&B, pensions, jachthavens, strandslaaphuisjes en camperplaatsen. Ook de genoemde locaties uit eerdere verordeningen gelden nog steeds.
   
 19. Blijft dagtoerisme mogelijk?
  De nieuwe aangescherpte maatregelen richten zich op het recreatief nachtverblijf. In het algemeen geldt, blijf zoveel mogelijk thuis en mijdt sociale contacten. Als u overdag naar uw tweede woning, boot of caravan wilt mag dat (tussen 7:00 uur ’s ochtends en 19:00 ’s avonds)Voor verblijf overdag dient u altijd toestemming te hebben van de eigenaar of beheerder van de accommodatie (camping of park). ’s Nachts is dit niet toegestaan, want dit valt onder recreatief nachtverblijf. Neem altijd de voorschriften van het RIVM in acht.
   
 20. Ik heb een tweede huis in Zeeland (geen vakantiewoning). Hier moet ik om gezondheidsredenen blijven. Mag dat?
  Recreatief nachtverblijf is niet toegestaan. Als u denkt in aanmerking te komen voor een uitzondering positie is het uw verantwoordelijkheid om dit aan te tonen bij een controle van een handhaver (zie antwoord vraag 22).
   
 21. Krijg ik ontheffing van Veiligheidsregio Zeeland om in mijn tweede woning/vakantiehuis te mogen blijven?
  Nee, Veiligheidsregio Zeeland geeft geen toestemmingen of uitzonderingen om in Zeeland te verblijven. U dient zelf aan te tonen bij een eventuele controle waarom u onder één van de uitzonderingssituaties valt.
   
 22. Hoe toon ik aan dat ik onder een uitzondering val?
  De handhavers controleren alleen met het doel om ervoor te zorgen dat recreatief nachtverblijf nu niet meer plaatsvindt. Zij zullen altijd eerst met u in gesprek gaan en vragen aan te tonen of u onder één van de uitzonderingen valt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hoe u dit aan de handhaver aantoont als er een controle plaatsvindt. Het meest duidelijk is als u een bewijs of verklaring heeft. Enkele voorbeelden hiervan: als u arbeidsmigrant bent, geef dit dan aan met verklaring van uw werkgever. Als u door ziekte in het vakantiehuis moet blijven, gebruik dan een doktersverklaring. En als uw eigen huis verbouwd wordt, dan kunt u dit bijvoorbeeld met een verklaring van de aannemer aantonen.
   
 23. Mijn vakantiewoning wordt verbouwd. Ik moet hier blijven voor de verbouwing. Mag dat?
  Enkel overdag mag u hier zijn voor een verbouwing (tussen 7:00 uur ’s ochtends en 19:00 ’s avonds). Recreatief nachtverblijf is niet toegestaan. Voor verblijf overdag dient u altijd toestemming te hebben van de eigenaar of beheerder van de accommodatie (camping of park). Uiteraard dient u de regels van een eventuele terreinbeheerder en het RIVM te volgen.
   
 24. Ik maak mij zorgen over leegstand vakantiehuis ivm diefstal. Wordt er extra gecontroleerd of gesurveilleerd?
  De aanwezigheid van handhavers en toezichthouders is op hetzelfde niveau als voor deze crisis. Vanuit gemeenten worden extra handhavers vanuit andere disciplines ingezet voor handhaving van de meest recente noodverordening. Toezicht en handhaving gaat in nauwe samenwerking tussen de boa’s van de gemeenten en de politie.
   
 25. Ik ben (Belgisch) zelfstandige - werk op een vakantiepark en verblijf daar ook met vrouw en kind. Moet ik op en neer rijden vanuit mijn eerste woning of mag ik daar blijven?
  Overnachtingen in verband met werkverplichting in Zeeland vallen niet onder recreatief nachtverblijf. Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer hoe u dit aan de handhaver aantoont als er een controle plaatsvindt (zie antwoord vraag 22).
   
 26. Ik woon (tijdelijk) op een vakantiepark in Zeeland en werk in de regio. Mijn eigen huis is ver weg. Moet ik weg uit mijn vakantiewoning?
  Zie antwoord vraag 25.
   
 27. Mag ik overdag wel nog naar mijn tweede woning / boot/ vakantiehuis?
  Ja dit mag tussen 7:00 uur ’s ochtends en 19:00 ’s avonds.  Voor verblijf overdag dient u altijd toestemming te hebben van de eigenaar of beheerder van de accommodatie (camping of park). Echter, VRZ verzoekt eigenaren van tweede woningen / boten / vakantiehuizen met klem om de geldende maatregelen op te volgen en zo veel mogelijk thuis te blijven. Uitzondering: het is niet toegestaan je strandhuisje te bezoeken. Zie vraag 9.
   
 28. Hoe hoog zijn de boetes als we in overtreding zijn?
  Afhankelijk van de overtreding (zoals genoemd in de noodverordening) variëren de boetes van € 390,-- tot € 4350,--
   
 29. Ik woon de helft van het jaar in een stacaravan. Andere helft werk ik op de binnenvaart. Ik kan nergens anders heen. Kan ik in mijn stacaravan blijven?
  Een woonadres valt niet onder recreatief nachtverblijf. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hoe u dit aan de handhaver aantoont als er een controle plaatsvindt (zie antwoord vraag 22).
   
 30. Mijn ouders wonen normaliter bij mij in, maar vanwege het coronavirus zijn ze naar een vakantiehuis vertrokken. Mogen ze daar blijven?
  Recreatief nachtverblijf is niet toegestaan. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit aan te tonen bij controle (zie antwoord vraag 22).
   
 31. Ik woon 6 maanden per jaar in Zeeland. De andere helft mijn eigen woning in het buitenland. Moet ik terug naar mijn huis reizen in het buitenland?
  Zie antwoord vraag 29.
   
 32. Moet ik de kosten van de geannuleerde reis zelf betalen?
  Hier kunnen we helaas geen uitspraken over doen. Het beste kunt u contact opnemen met de reisorganisatie of de aanbieder van het recreatieve nachtverblijf.
   
 33. Mag er voor (groen)onderhoud op het (vakantie)park worden gewerkt?
  Ja, mits de richtlijnen van het RIVM worden aangehouden mag u tussen 7:00 uur s’ochtends en 19:00 ’s avonds onderhoud plegen. Voor verblijf overdag dient u altijd toestemming te hebben van de eigenaar of beheerder van de accommodatie (camping of park).
   
 34. Moet ik een door de verhuurder aangeboden nieuwe datum voor verblijf accepteren?
  Wij kunnen hierop geen eenduidig antwoord geven. Dit is afhankelijk van de voorwaarden waaronder u een overeenkomst bent aangegaan met verhuurder.
   
 35. Waarom kunnen campings niet open blijven voor mensen uit de provincie Zeeland?
  De noodverordening maakt, mede gelet op handhavingscapaciteit,  geen uitzondering in afkomst van de mensen.  Recreatief nachtverblijf is niet toegestaan.
   
 36. Mogen wind- en kite surfers hun sport nog beoefenen in Zeeland?
  Dit is mogelijk mits de landelijke regels gesteld door het RIVM worden nageleefd.
   
 37. Tot wanneer geldt de sluiting van campings (verbod op recreatief nachtverblijf)?
  De einddatum van de geldende noodverordening is nog niet bekend. De voorzitter van de Veiligheidsregio zal uiterlijk 10 mei 2020 de maatregel met betrekking tot recreatief nachtverblijf heroverwegen.
   
 38. Ik heb een jaarplaats op een camping en verhuur deze niet, mag ik hier wel of geen gebruik van maken?
  Recreatief nachtverblijf is niet toegestaan. Voor verblijf overdag dient u altijd toestemming te hebben van de eigenaar of beheerder van de camping.
   
 39. Er geldt en uitzondering voor dagtoeristen, dus kunnen Duitse toeristen overdag met Pasen en Pinksteren wel in grote getale naar Zeeland komen?
  Dit is inderdaad mogelijk. Vanzelfsprekend wordt toezicht gehouden en indien nodig handhavend worden opgetreden als de regels op basis van de richtlijnen van het RIVM niet worden nageleefd. 
   
 40. Mag ik nog wel wandelen met mijn hondjes (in het bos)?
  Dit is mogelijk mits de landelijke regels gesteld door het RIVM worden nageleefd.
   
 41. Ik heb een tweede huis, mag ik toeristen ontvangen?
  Nee, dit valt onder recreatief nachtverblijf en is dus niet toegestaan.
   
 42. Ik ben mantelzorger. Mag ik (een paar) nacht(en) in de week in Zeeland blijven slapen (ofwel bij iemand thuis of in een vakantiewoning)?
  Mensen die reeds mantelzorg verlenen (dus geen nieuwkomers) en er geen sprake is van recreatief nachtverblijf mogen blijven. Mantelzorgers dienen een verklaring van noodzaak tot mantelzorg te presenteren.
   
 43. Mag ik met mijn bootje aanmeren in Zeeland voor een nacht?
  Nee, dit is niet toegestaan. Dit valt onder recreatief nachtverblijf.
   
 44. Mag mijn familie overdag langskomen?
  Dit is mogelijk zo lang als de richtlijnen van RIVM worden gevolgd.
   
 45. Mag mijn familie blijven slapen?
  Dat is niet verboden maar wordt ten strengste ontraden vanuit de druk op de zorg continuïteit. We zijn er immers op gebrand om zo min mogelijk sociaal contact te hebben.
   
 46. Zijn alle recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, (air) B&B, pensions, jachthavens en camperplaatsen gesloten?
  Nee, deze zijn niet allemaal dicht. Maar, als u overdag naar uw plek toe wilt moet u contact opnemen met de eigenaar of beheerder van de accommodatie. Voor verblijf overdag dient u namelijk altijd toestemming te hebben van de eigenaar of beheerder van de accommodatie (camping of park).
   

 47. Mijn vraag zit hier niet tussen
  Zit het antwoord op je vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail aan zeelandveilig@vrzeeland.nl.
 1. Waar kan media met vragen over het Coronavirus naar toe bellen?
  De media kan contact opnemen met piket Crisiscommunicatie van Veiligheidsregio Zeeland via het bij de hen bekende telefoonnummer.
 1. Wat is het advies voor scholen/ onderwijsinstellingen?
  Hogescholen en universiteiten zijn gesloten en is verzocht om onderwijs online aan te bieden.

  Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang zijn met ingang van maandag 16 maart gesloten. Kinderen van medewerkers in vitale sectoren worden wel opgevangen. Kinderen die verkouden zijn, of andere ziekteverschijnselen hebben, moeten thuis blijven.
   

 2. Gaan de centrale examens wel door?
  De centrale examens gaan dit schooljaar (2019-2020) niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Kijk voor meer informatie over de schoolexamens op de website van de Rijksoverheid.
   
 3. Hoe zien de maatregelen er uit sinds 12 maart?
 • Scholen en kinderdagverblijven zijn dicht tot en met 10 mei (einde meivakantie). Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en kinderdagverblijven, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van vitale beroepsgroepen.
 • Docenten organiseren onderwijs op afstand voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Centrale schoolexamens gaan dit schooljaar niet door. Zie bovenstaande vraag.

       3 a Mag er kinderopvang worden geboden aan kinderen met bijzondere
                problematiek of een moeilijke thuissituatie?
      
Op dit moment geldt die uitzondering alleen voor de opvang van leerlingen door
       onderwijsinstellingen. Er wordt nog gesproken over een uitbreiding van de uitzondering
       tot kinderopvang. Daarover volgt mogelijk een nieuwe aanwijzing.

 1. Hoe zien de regels eruit?
 • Alle eet- en drinkgelegenheden zijn dicht tot en met dinsdag 28 april. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk, maar vermijd drukte en zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat tijdens het afhalen. Het ter plaatse opeten/-drinken is verboden. Neem uw consumptie mee .
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, casino’s, sexclubs en coffeeshops sluiten tot en met dinsdag 28 april.
 • Winkels worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor winkels geldt dat zij moeten sluiten als indien ze zich niet of niet in voldoende mate houden aan het uitvoeren van de beperkende maatregelen. Dit zijn:  het houden van 1,5 meter afstand tussen alle in de winkel aanwezige personen of het op juiste wijze zichtbaar duidelijk maken daarvan. Richtlijn is 1 klant per 10 m3  winkeloppervlak.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt eveneens tot en met dinsdag 28 april dat zij hun vak niet meer mogen uitoefenen.
 • Het verbod op het uitoefenen van contactberoepen geldt niet voor zorgverleners die hun beroep uitoefenen, zolang hiervoor een individuele medische indicatie bestaat en zij daarbij door de zorgverlener alle (in verband met COVID-19) benodigde hygiënevereisten in acht nemen.
 • Medische pedicures vallen niet onder inrichtingen waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend en ook niet onder het verbod op het uitoefenen van contactberoepen.
 • Alle recreatieve overnachtingen sluiten de deuren (zie ook onder Toerisme). Dit zijn:
  • recreatieparken
  • kampeerterreinen
  • minicampings
  • hotels, als sprake is van recreatief nachtverblijf
  • kamperen bij de boer, kamerverhuur
  • (air) B&B locaties
  • pensions
  • jachthavens
  • camperplaatsen

   1a. Mag een winkel met een eethoek openblijven als de eethoek wordt gesloten?
   Ja, want dan is niet langer sprake van een inrichting waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd (eet-of drinkgelegenheid). Veel grotere winkels met een eetgelegenheid (warenhuizen, benzinestations) hebben er dan ook voor gekozen om alleen de eetgelegenheid te sluiten.

   1b. Welke regels gelden ervoor bezorgen en afhalen?
   Bezorgen en afhalen vallen niet onder het verbod. Het verbod geldt alleen voor plekken waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd. De duur van het verblijf bij afhaal moet zo kort mogelijk zijn. Bij drie of meer personen moet onderling en tot het personeel minimaal 1,5 meter in acht moet worden genomen.
 1. Gelden de regels ook voor hotels?
  Ja, de maatregelen gelden ook voor hotels, indien er sprake is van recreatief nachtverblijf. Zakelijke overnachtingen zijn toegestaan. Het is hotels verboden om ontbijt, lunch en diner in het restaurant te serveren. Maaltijden moeten worden (op de kamer) worden bezorgd of afgehaald met inachtneming van het afstandscriterium van 1,5 m.

   2a. Hoe zit het met sauna’s in hotels?
  Het is verboden sauna’s geopend te houden. Dit verbod richt zich tot zelfstandige sauna’s, maar ook op sauna’s die verbonden zijn met of deel uitmaken van hotels. Voor wellnesscomplexen of thermen die ook saunafaciliteiten bieden, geldt dat het verboden is de saunafaciliteiten geopend te houden.

  2b. Hoe zit het met privé-sauna’s?
  Ook sauna’s die kunnen worden afgehuurd voor een beperkte groep personen met een maximum van 2 vallen onder het verbod. In de aanwijzing is geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten sauna’s. Gelet op de aard van de activiteit is de kans op besmetting in sauna’s onaanvaardbaar hoog.

  2c. Vallen escortdiensten onder het verbod van seksinrichtingen?
  Escortdiensten vallen niet onder dit verbod omdat er geen sprake is van een inrichting. Wel vallen escortdiensten onder het verbod op het uitoefenen van contactberoepen. Dat geldt ook voor andere vormen van dienstverlening van seksuele aard waarbij het niet mogelijk is om een afstand van tenminste 1,5 meter in acht te nemen.

  2d. Mogen zonnestudio’s geopend blijven?
  Ja. Een zonnestudio is geen inrichting waar een op uiterlijk gericht contactberoep wordt uitgeoefend. De voorzitter van de veiligheidsregio kan besluiten om zonnestudio’s te sluiten indien dat noodzakelijk is ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus.

  2e. Mag er in een kapperszaak wel gratis worden geknipt?
  Nee, het verbod betekent dat een kapperszaak (de inrichting) niet geopend mag zijn. Dat betekent dat in de zaak ook niet gratis mag worden geknipt- ook geen gezinsleden of vrienden.
 1. Ik heb vragen over activiteiten of evenementen?
  Heb je vragen over bijvoorbeeld activiteiten of evenementen, neem dan contact op met de organisator of de gemeente waar dit evenement plaatsvindt. Volgens de aanwijzing van minister Grapperhaus worden evenementen en bijeenkomsten verboden, ongeacht de groepsgrootte, tot in ieder geval 1 juni. Uitgangspunt is het vermijden van fysieke sociale contacten juist ook bij de voorbereiding van activiteiten of evenementen. Voor weekmarkten gelden momenteel dezelfde spelregels als voor detailhandel, en mogen onder de gestelde voorwaarden doorgaan. Deze markten zijn met name in de vele kleine Zeeuwse kernen de enige mogelijkheid om in het eigen dorp levensmiddelen te kopen.
  Seizoensmarkten, rommelmarkten en dergelijke worden gezien als evenementen en zijn ook tot 1 juni verboden.
   
 2. Waarom is er een noodverordening in Zeeland voor verbod op evenementen en bijeenkomsten?
  Op 27 maart 2020 is een nieuwe noodverordening vastgesteld waardoor er vanaf nu geen evenementen of andere activiteiten meer plaats mogen vinden in Zeeland (maar ook in heel Nederland geldt dit).

  De minister-president heeft in de loop van de crisis aanvullende maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) in het hele land tegen te gaan. Dit betekende het verbieden van bijeenkomsten, ongeacht de groepsgrootte. Organisaties worden opgeroepen om te zoeken naar digitale vormen van samenkomst, en in geval van samenkomsten van drie of meer personen te handelen volgens de RIVM richtlijnen (o.a. 1,5 meter afstand houden).
   

 3. Is het strafbaar om bijeenkomsten (samenkomsten) te houden?
  Ja, het verbod maakt handhaving mogelijk: het is strafbaar en er kan een geldboete worden opgelegd.
  Uitzondering wordt gemaakt voor bijeenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits daarbij niet meer dan honderd personen aanwezig zijn en hierbij (net als bij alle uitzonderingen) de afstand van 1,5 meter in acht wordt genomen.
   
 4. Hoe lang is deze maatregel geldig?
  Deze maatregel is afgekondigd tot 1 juni 2020 en geldt ook voor publieke locaties.
   
 5. Voor welke plaatsen geldt deze maatregel?
  Deze maatregel geldt voor alle plaatsen waar mensen aanwezig kunnen zijn en voor publieke locaties als musea, concertzalen, theaters, kerken, moskeeën en sportclubs.

   Het advies is om speeltuinen, kinderboerderijen en speelkooien gesloten te houden. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat zij mogen samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 m in achtnemen.  

  Uitzondering op de samenkomst van 3 of meer personen wordt gemaakt voor begrafenissen en bruiloften. Voor begrafenissen en bruiloften wordt een maximum aangehouden van 30 personen met inachtneming van de onderlinge afstand tot elkaar van 1,5 meter.

  5a Valt asverstrooiing ook onder de uitzondering voor uitvaarten?
  Nee, met uitvaarten worden begrafenissen en crematieplechtigheden bedoeld. Een asverstrooiing is niet gelijk te stellen met een uitvaart. Een fundamenteel verschil is dat een uitvaartplechtigheid in beginsel uiterlijk op de zesde werkdag na overlijden moet plaatsvinden. De asverstrooiing kan ook op een later moment plaatsvinden.

  5b. Hoe moet worden omgegaan met religieuze samenkomsten?
  Samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard zijn uitgezonderd van het samenkomstverbod, zolang daarbij maximaal 30 personen aanwezig zijn en de betrokkenen altijd 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon.
  Dringend advies is de diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden.

  5c. welke voorschriften gelden er voor uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen?
  Uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen zijn uitgezonderd van het verbod op samenkomsten mits de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon en niet meer dan 30 personen aanwezig zijn.

  5d. Zijn religieuze bijeenkomsten op straat of in een park toegestaan?
  De uitzondering geldt ook deze samenkomsten mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn en een afstand van 1,5 meter in acht wordt genomen. Dit staat er niet aan in de weg dat de voorzitter van de veiligheidsregio op basis van de Wet openbare manifestaties opdracht kan geven zo’n samenkomst te beeindigen als wordt gehandeld in strijd met een voorschrift, beperking of aanwijzing of omdat een van de in de Wet openbare manifestaties genoemde belangen dat verlangt ( zie paragraaf II van de Wet).

   

 6. Worden alle evenementen afgezegd?
  Hoewel we zien dat veel organisatoren en bezoekers direct gehoor geven aan deze maatregelen door het afgelasten of verzetten van hun evenementen of bijeenkomsten, hebben de ministers van zowel Medische Zorg en Sport als van Justitie en Veiligheid de Veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om toe te zien op de uitvoering van de afgelastingen. Organisatoren die van plan zijn een activiteit of evenement uit te stellen wordt nadrukkelijk verzocht contact op te nemen met de gemeente om te bekijken of dit tot de mogelijkheden behoort.
   
 7. Waarom een noodverordening en geen noodbevel?
  Een noodverordening is een zogenaamd algemeen verbindend voorschrift en geldt voor iedereen binnen het aangegeven gebied en gedurende de aangewezen periode. Een noodbevel is een gericht bevel en moet je aan iedereen afzonderlijk meedelen. Degene die het bevel nog niet heeft gehad, is niet strafbaar. Dit is pas het geval als degene die het bevel heeft gehad, daarna tot het bevel toch negeert.

  Omdat we iedereen tegelijkertijd in Zeeland willen bereiken is gekozen voor een noodverordening. Wie die de bepalingen in de noodverordening niet naleeft is strafbaar en kan een geldboete of hechtenis opgelegd krijgen.  
   

 8. Voor wie geldt de noodverordening?
  De maatregel is heel breed en gericht op het voorkomen van samenkomsten voor vermaak of in verenigings- of gemeenteverband (kerk of moskee). Dus theater, sportbeoefening, speeltuinen, verenigingen, kerken, clubs, horecagelegenheden, film, musea, festival, kerkelijk huwelijk, begrafenis. Of je wel of niet moet betalen maakt niet uit. Ook niet dat in de regel altijd dezelfde groep personen ernaar toe gaan. Het maakt daarbij niet uit of de bijeenkomst binnen of buiten wordt gehouden.
   
 9. Wat als iemand een feest geeft in eigen huis of bijvoorbeeld in een schuur op eigen terrein?
  Dit is niet toegestaan.
   
 10. Geldt er een uitzondering op de noodverordening voor gehandicapten in die in woonvormen wonen?
  Ja, er wordt een uitzondering gemaakt voor gehandicapten die in groepjes met een begeleider naar buiten gaan. Hierbij is het toegestaan om met een groepje mensen (onder begeleiding) samen buiten te zijn.
   
 11. Wie zijn belast met de handhaving?
  Het is een gezamenlijke taak. De gemeenten moeten iedereen zoveel mogelijk actief benaderen. Weigert iemand medewerking dan treedt de gemeente op, door toezichthouders/BOA’s langs te sturen en/of bestuurlijk contact. Helpt dit allemaal niet dan hebben de BOA’s en de politie de bevoegdheid de inrichting of het terrein te sluiten en proces-verbaal op te maken van het strafbare feit. 

  NB: ziet u situaties ontstaan waarbij groepen van 3 of meer personen samenkomen zonder de vereiste 1,5 m in acht te nemen? Spreek hen daar dan vriendelijk op aan. Reageren zij niet dan wordt u nadrukkelijk verzocht NIET naar het noodnummer 112 te bellen maar contact te zoeken met de gemeente (handhaving) of de politie nummer 0800- 8844. 

 12. Is dan iedereen in overtreding?
  De organisator of het bestuur zal aangesproken worden en eventueel een boete krijgen.
  Tijdens een kerkdienst zal niet opgetreden worden. Dit kan wel ervoor (voorkomen dat deze plaatsvindt) of erna (verbaliseren). Naast de organisator riskeert ook de bezoeker of deelnemer dat tegen hem/haar proces-verbaal wordt opgemaakt.
   
 13. Waar vind ik officiële documenten over deze noodverordening?
 1. Worden er per gemeente maatregelen getroffen?
  Nee, de huidige verordening geldt voor alle gemeenten.
   
 2. Gaat de Nationale herdenking en de nationale viering van de bevrijding op 4 en 5 mei door?
  Voor de Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de Bevrijding op 4 en 5 mei wordt een vorm ontwikkeld die past bij de uitzonderlijke omstandigheden. In overleg met lokale en regionale organisatoren, overheden, media en de Bevrijdingsfestivals, stelt het Nationaal Comité 4 en 5 mei de komende weken een passend programma op. Meer weten? Bekijk de website van het Comité 4 en 5 mei: https://www.4en5mei.nl/nieuws/nieuwsbericht/362.
 1. Wat kun je doen om besmetting te voorkomen?
 • Was regelmatig je handen: vóór het eten, na toiletgebruik en na hoesten, niezen of snuiten. Droog je handen daarna goed af.
 • Houd een zakdoek voor je mond bij niezen/hoesten of hoest in je handen of elleboogplooi.
 • Gebruik het liefst papieren zakdoeken en gooi deze weg na gebruik. Gebruik een zakdoek maar één keer.
 • Zorg voor voldoende ventilatie in je woon- en slaapruimten.
 • Schud/ geef geen handen.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen.
 • Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.
 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter).
 • Vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
 • Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 1. Heb je geen klachten?
 • Vermijd contact met meer dan 3 personen. Hou afstand (1,5 m)
 • Werk thuis als het kan.
 1. Heb je (milde) verkoudheidsklachten?
 • Blijf thuis.
 • Vermijd contact met meer dan 3 personen. Hou afstand (1,5 m)
 • Krijg je daar ook koorts bij, dan moeten alle gezinsleden thuisblijven.
 • Uitzondering: mensen in vitale beroepen en vitale processen, tenzij zij zelf ziek worden.
 1. Wanneer moet ik thuis blijven?
  Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwd of koorts (meer dan 38 graden Celsius). Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren. 
   
 2. Wanneer bel ik een huisarts?
  Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts (meer dan 38 graden Celsius). Mijd fysiek sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren. Zie vragen voor werknemers.
   
 3. Waarom de oproep tot thuis te werken?
  Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden om zo te voorkomen dat het virus zich (snel) verspreidt.

  36a. Betekent het verbod dat je niet meer met 3 mensen in een auto mag  zitten?
  Ja , dit betekent dat er in een (normale) auto maximaal 2 personen mogen zitten, omdat het in een (normale) auto niet mogelijk is om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Drie of meer personen in een (normale) auto is dus niet toegestaan.
  Voor een gezin is dat anders: gezinsleden vallen onder de uitzondering “personen die een gezamenlijke huishouding vormen.”

  36b. Mogen kinderen samen buiten spelen?
  Voor kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar geldt dat zij onder toezicht van een of meer ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen samen mogen spelen.

  Het kabinet heeft echter een bredere uitzondering gecommuniceerd (ook spelende kinderen zonder ouders/voogden). Het is de verwachting dat dit wordt verduidelijkt in een komende aanwijzing.

 1. Ik zit in een kwetsbare groep, wat moet ik doen?
  Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
   
 2. Ik wil op bezoek bij een zieke of opa of oma, wat moet ik doen?
  Iedereen wordt dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen uit te stellen of zo veel mogelijk te beperken.

  38a. Is het voor kinderen verboden om hun ouders op te halen uit zorginstellingen?
  Het verbod is voornamelijk gericht op bezoek aan ouders/ familieleden die in de zorginstelling verblijven. Hoewel het verbod daar niet primair op gericht is, is het verlaten van en terugkeren in de instelling niet wenselijk omdat de bewoner dan een besmettingsrisico kan vormen voor de andere bewoners en het personeel. De instelling kan echter wel bepalen om in uitzonderlijke situaties een bewoner toestemming te geven de instelling te verlaten. Hierbij valt te denken aan de situatie dat een familielid met instemming van alle partijen een naaste in huis opneemt om zelf de benodigde zorg te verlenen en waarvan is komen vast te staan dat deze hier ook op verantwoorde wijze toe in staat is. Een andere denkbare situatie kan zijn een sterfgeval van een dierbare; het is voorstelbaar dat een bewoner de mogelijkheid krijgt om, mits dit op verantwoorde wijze kan, in dat geval afscheid te nemen.

  38b. Mag een bewoner van een zorginstelling of  verpleeghuis even naar buiten?
  Mocht de vraag zijn of bewoners van zorginstelling ofverpleeghuizen even naar buiten mogen om een ‘ommetje’ te maken, bijvoorbeeld in de tuin van de instelling , dan kan daar in algemene zin over worden gezegd dat dit gelet op de grote besmettingsgevoeligheid van bewoners van een zorginstelling/verpleeghuis niet wenselijk is, maar ook hier zijn in individuele gevallen uitzonderingen denkbaar en het is aan de zorginstelling om dat te bepalen.

   

 3. Kan ik nog spullen langsbrengen bij familie in het ziekenhuis (ADRZ)?
  Het ADRZ heeft een tent geplaatst voor de hoofdingang bij Goes. Hier kan familie van patiënten spullen brengen en halen.
 1. Is er een algemeen nummer waar ik met algemene vragen terecht kan?
  Ja, je kunt bellen met: 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur).
   
 2. Ik heb vragen over mijn gezondheid?
  Bij vragen over je gezondheid kun je terecht bij je eigen huisarts en algemene vragen over het virus kunnen gesteld worden via: 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur).
   
 3. Waar vind ik meer informatie over het coronavirus?
  Meer informatie over het virus, de besmettelijkheid en de kans op verspreiding staan vermeld op de website van het RIVM.
   
 4. Waar vind ik informatie over reizen?
  Actuele reisinformatie vind je op de website van Nederlandwereldwijd.
   
 5. Klopt het dat het virus blijft leven op papier?
  Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.
 1. Waar vind ik de meest recente informatie over besmettingen in Zeeland?
  Je vindt de meest actuele informatie over besmettingen op de website van de GGD.
   
 2. Waar vind ik de meest actuele informatie over besmettingen in Nederland?
  Je vindt de meest recente informatie over besmettingen op de website van de GGD.
   
 3. Waarom heeft het geen nut een lock-down in te voeren in Nederland?
  Hiervoor verwijzen we u naar het Rijksbeleid. 
 1. Ik ben een professional in de zorg of in een vitale functie, wat moet ik doen?
  Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van je gevraagd. Blijf pas thuis als je klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met je werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werknemers
   
 2. Ik ben een professional, waar kan ik terecht als ik vragen heb?
  Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie, voor werknemers op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werknemers. Ook is er een informatiebrief verstuurd naar kinderopvang en scholen (basis- en middelbaar onderwijs) en zorginstellingen in Zeeland. Daarnaast is het mogelijk om een poster te downloaden om te gebruiken als communicatiemiddel.
 • Zorg voor jezelf en voor elkaar.
 • Denk aan je buren, onze ouderen en anderen die hulp kunnen gebruiken.
 • Houd afstand, wees alert en kijk hoe je anderen kunt helpen en steunen.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Denk aan alleenstaanden en kwetsbaren. Ook hier geldt: vermijd onnodig contact. Zet boodschappen bijvoorbeeld voor de deur en communiceer via de telefoon of digitaal. 
 • Blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen.
 • Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.
 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter).
 • Vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
 • Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 1. Wat doet het kabinet voor ondernemers?
  Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel en eventueel via 0800-2117(op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).
  Specifieke vragen en antwoorden voor Zeeuwse ondernemers kunt u hier terugvinden:
 1. Welke regeling is getroffen door de gemeenten voor ondernemers die gemeentelijke- en waterschapsbelastingen moeten betalen?
  Voor ondernemers en burgers is de uiterste termijn waarop de gemeentelijke – en waterschapsbelastingen betaald moeten zijn uitgesteld voor alle Zeeuwse gemeenten (met uitzondering nog van Noord-Beveland die daar nog een besluit over moet nemen).
 1. Kan ik een boete krijgen als ik de grens oversteek naar België?
  Ja, je loopt kans een boete te krijgen van de Belgische politie.
   
 2. Mag ik mijn familie aan de andere kant van de grens (in België) bezoeken?
  Nee, tenzij men een schriftelijke verklaring heeft van een instantie (ziekenhuis etc.). In België gelden strengere regels met betrekking tot naar buiten gaan dan hier. Alleen voor noodzakelijkheden mag je daar de deur uit. Veel landen nemen aangrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nieuwe maatregelen zijn niet uit te sluiten en de situatie kan snel veranderen. Voor de meest actuele informatie van de federale overheid in België, kijk hier: https://crisiscentrum.be/nl 
   
 3. Ik werk aan de andere kant van de grens. Mag ik nog naar mijn werk in België?
  Om te werken aan de andere kant van de grens heb je een schriftelijke verklaring nodig van de werkgever.
   
 4. Ik woon aan de grens. Mag ik zoals altijd naar de bakker aan de andere kant van de grens?
  Nee, dit mag niet meer.
   
 5. Mag ik via België rijden? Bijv. als ik van Hulst naar Breda moet. Of kan ik enkel nog door de Westerscheldetunnel (TOL)?
  Je mag alleen door België reizen wanneer je in het bezit bent van een schriftelijke verklaring.
  Nationaal CrisisCentrum: “De Belgische autoriteiten staan niet toe om het Belgische grondgebied te gebruiken voor een reis vanuit Nederland naar een andere bestemming in Nederland vanwege de kortere route.”
   
 6. Mag ik naar mijn tweede verblijf reizen in België? Of vanuit mijn huis in België naar mijn vakantiehuis in Nederland?
  Nee, dit mag niet meer.
   
 7. Ik woon in een grensregio. Mag ik de Nederlands-Belgische grens over?
  De Belgische autoriteiten staan het alleen toe om de grens over te gaan als dit noodzakelijk is voor je werk. Het is niet toegestaan om voor niet-werkgerelateerde zaken naar België te gaan. De Belgische autoriteiten controleren op dit verbod. Ga je toch de grens over, dan kun je een boete krijgen.
   
 8. Ik moet naar België voor mijn werk, mag ik dan de grens over?
  Ja, dit mag. Wel moet je in het bezit zijn van een werkgeversverklaring en een geldig identiteitsbewijs. Bij het passeren van de grens kun je gecontroleerd worden. Dit kan zorgen voor vertraging bij de grens. Mensen die in het werken in vitale sectoren of een cruciaal beroep hebben kunnen een special vignet aanvragen. Dit beperkt de drukte bij de grenscontrole.
   
 9. Hoe weet ik of mijn werk onder een vitale sector en/of een cruciaal beroep valt?
  Je kunt in het volgende overzicht zien of jouw werk volgens de Belgische autoriteiten onder een vitale sector of een cruciaal beroep valt: https://crisiscentrum.be/sites/default/files/am_covid_20200318.pdf. Bekijk hiervoor de tabel vanaf pagina 6 onder de kop 16040.
   
 10. Mijn werk staat op de lijst van vitale sectoren en/of cruciale beroepen. Hoe kan ik een vignet aanvragen?
  Valt jouw werk onder een vitale sector of heb je een cruciaal beroep? Dan kun je via de website van het Belgische Crisiscentrum een vignet aanvragen. Dit kan via https://crisiscentrum.be/nl/news/grensarbeiders-vitale-sectoren-en-met-cruciaal-beroep-kunnen-sneller-de-grens-met-nederland . Op dit vignet moet een stempel van jouw werkgever of instelling staan die het reizen over de grens goedkeurt.
   
 11. Hoe lang duurt het verkrijgen van een vignet?
  Je kunt  het vignet direct downloaden en uitprinten via de website van het Belgische Crisiscentrum.
   
 12. Vanaf wanneer is deze maatregel ingegaan?
  Deze maatregel is ingegaan op maandag 22 maart om 22.00 uur.
   
 13. Mag ik met een werkgeversverklaring de grens over zolang ik nog geen vignet heb?
  Ja, dit mag. Wel moet je rekening houden met grenscontroles door de Belgische autoriteiten. Deze controles kunnen zorgen voor vertraging bij het passeren van de grens. Zorg dat je ook een geldig identiteitsbewijs bij je hebt.
   
 14. Ik reis de grens over en wordt gecontroleerd door een politieagent. Wat moet ik laten zien?
  Ben je een grensarbeider die niet in een vitale sector werkt of geen cruciaal beroep heeft? Dan moet je een werkgeversverklaring en geldig identiteitsbewijs laten zien.
  Werk je in een vitale sector of heb je een cruciaal beroep? Laat dan jouw vignet en een geldig identiteitsbewijs zien. Wij adviseren ook een werkgeversverklaring mee te nemen.
   
 15. Hoeveel mensen mag ik meenemen in mijn auto? Moeten deze ook allemaal een vignet hebben?
  Je mag geen passagiers meenemen. Wel mag je samen reizen met andere personen die zelf ook kunnen aantonen dat ze om werkgerelateerde redenen de grens moeten passeren.
   
 16. Mag ik met een werkgeversverklaring of vignet wel gewoon tanken en boodschappen doen in België? 
  Nee, dit mag niet. Je mag alleen met een werkgeversverklaring of vignet reizen voor je werk.
   
 17. Wat betekent dit voor de grensovergangen die gesloten zijn?
  Sommige grensovergangen tussen Nederland en België zijn aan de Belgische kant gesloten. Hierdoor kunnen de Belgische autoriteiten de naleving van de regels gemakkelijker handhaven. Je kan deze grensovergangen niet passeren (ook niet voor werk). Wel kun je gebruik maken van primaire grensovergangen, die wel geopend zijn.
   
 18. Mag ik vanuit Nederland naar een bestemming in Nederland rijden via het Belgische grondgebied?
  Nee, dit mag niet. Het is verboden het Belgische grondgebied te gebruiken voor het doorreizen vanuit Nederland naar een bestemming binnen Nederland. De Belgische autoriteiten controleren op dit verbod. Bij misbruik kun je een boete krijgen. Uitzondering zijn mensen die in een vitale sector werken of een cruciaal beroep hebben en in het bezit zijn van een vignet. Zij mogen alleen door Belgisch grondgebied reizen om vanuit Nederland te reizen naar een bestemming binnen Nederland.
   
 19. Ik vervoer goederen. Wat heb ik nodig om de grens over te mogen?
  Je mag de grens oversteken. Wel moet je aantonen dat je voor goederenvervoer reist en hiervoor de grens moet passeren.
   
 20. Klopt het dat België de grens sluit voor scheepvaart?
  Om de continuïteit van de zeeschepen te waarborgen is met de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) en de GGD een aparte procedure afgestemd: "Maritime Declaration of Health". 

Het antwoord op de onderstaande vragen kun je vinden op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-naar-belgie-met-vignet.

 1. Ik werk aan de andere kant van de grens. Mag ik nog naar mijn werk in België?
 2. Ik moet naar België voor mijn werk, mag ik dan de grens over?
 3. Hoe weet ik of mijn werk onder een vitale sector en/of een cruciaal beroep valt?
 4. Mijn werk staat op de lijst van vitale sectoren en/of cruciale beroepen. Hoe kan ik een vignet aanvragen?
 5. Hoe lang duurt het verkrijgen van een vignet?
 6. Vanaf wanneer is deze maatregel ingegaan?
 7. Mag ik met een werkgeversverklaring de grens over zolang ik nog geen vignet heb?
 8. Ik reis de grens over en wordt gecontroleerd door een politieagent. Wat moet ik laten zien?
 9. Hoeveel mensen mag ik meenemen in mijn auto? Moeten deze ook allemaal een vignet hebben?
 10. Mag ik met een werkgeversverklaring of vignet wel gewoon tanken en boodschappen doen in België? 
 11. Wat betekent dit voor de grensovergangen die gesloten zijn?
 12. Mag ik vanuit Nederland naar een bestemming in Nederland rijden via het Belgische grondgebied?
 13. Ik vervoer goederen. Wat heb ik nodig om de grens over te mogen?
 1. Waar vind ik informatie voor anderstaligen?
  Je kunt de middelen van de Rijksoverheid gebruiken om hen te informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. En over het telefoonnummer en de website waar mensen terecht kunnen voor vragen over het virus. Bekijk de website van Rijksoverheid met de diverse middelen hier.
   
 2. Waar kan ik de laatste actualiteiten in een andere taal vinden?
  De laatste stand van zaken kun je in ieder geval in Engels en Duits hier terugvinden: https://www.zeelandveilig.nl/coronavirus-english-deutsch
 1. Waarom mogen sanitaire voorzieningen niet open worden gehouden?
  Sanitaire voorzieningen zijn gesloten om de verspreiding van het virus te beperken.Het gaat daarbij om sanitaire voorzieningen van recreatievoorzieningen (campings, vakantieparken maar ook natuurgebieden en stranden). Deze voorzieningen worden  vaak gebruikt door een grote groep personen en worden niet altijd tijdig en zorgvuldig genoeg schoongehouden. Met het oog op de duidelijkheid en handhaafbaarheid is ervoor gekozen om sanitaire voorzieningen ook voor noodgevallen gesloten te houden.
 1. Is taxivervoer toegestaan?
  Taxi vervoer (personenvervoer per auto tegen betaling) is toegestaan. Wel dient ook in taxi’s een veilige afstand in acht te worden genomen van 1,5 meter. Indien dat niet mogelijk is, moet aan de voorzitter van de veiligheidsregio ontheffing worden gevraagd. De voorzitter kan een (generieke) ontheffing verlenen onder het stellen van voorwaarden, zoals een afscherming tussen chauffeur en passagier.