Anderstaligen

Uitleg over de maatregelen

Hieronder vind je een overzicht van informatie over het coronavirus in andere talen dan het Nederlands. Algemene informatie in het Engels is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Uitleg in het Arabisch, Engels, Pools, Spaans, Duits, Frans Turks en Papiaments staat op de website van de Rijksoverheid. De persconferenties in het Arabisch, Tamazight (Berbers), Engels, Farsi, Pools, Tigrinya en Turks zijn te volgen op de website van Globaltalk. Uitleg in het Turks, Tigrinya, Engels, Arabisch, Pools, Farsi, Chinees, Frans, Papiaments, Spaans en Somalisch is te vinden op de website van Pharos.

Daarnaast is er informatie over corona te vinden op de Facebookpagina's Syriërs Gezond en Eritreeërs Gezond. Ook is er een pagina voor Farsi-sprekende mensen, namelijk: Farsi Gezond.

De Rode Kruis Hulplijn is nu ook bereikbaar voor mensen die geen Nederlands spreken. Hebben zij een luisterend oor, advies of extra hulp nodig, omdat ze in quarantaine of thuisisolatie zitten vanwege het coronavirus? Dan kunnen ze terecht bij speciale WhatsApp-nummers. De WhatsApp-Hulplijn voor anderstaligen is op dit moment beschikbaar in de volgende talen: Marokkaans-Arabisch, Tamazight (Berbers), Chinees, Portugees en Turks.

Informatie voor werknemers
Veelgestelde vragen en antwoorden voor buitenlandse werknemers die in Nederland werken zijn op de website van de Rijksoverheid beschikbaar in het Arabisch, Duits, Engels, Papiaments, Pools, Roemeens, Spaans, Hongaars, Bulgaars en Turks.


Explanation of the measures

Below you will find an overview of information about the coronavirus in languages ​​other than Dutch. General information in English is available on the website of the National Government

Explanations in Arabic, English, Polish, Spanish, German, French, Turkish and Papiaments are available on the website of the National Government. On the Globaltalk website you can watch press conferences in Arabic, Berbers, English, Farsi, Polish, Tigrinya and Turkish.
Explanations in Turkish, Tigrinya, English, Arabic, Polish, Farsi, Chinese, French, Papiaments, Spanish and Somali can be found on the Pharos website.

In addition, information about corona can be found on the following Facebook pages Syrians Healthy and Eritreans Healthy. There is also a page for Farsi-speaking people, namely: Farsi Healthy.

The Red Cross Helpline is also available now to people who do not speak Dutch. Are they in need of someone who listens to them, some advice or extra help, because they are in quarantine or isolated at home because of the coronavirus? Then they can use a special WhatsApp number. The WhatsApp Helpline for foreigners is currently available in the following languages: Moroccan Arabic, Tamazight (Berbers), Chinese, Portugese and Turkish.

Information for employees
Frequently asked questions and answers for foreign employees who work in the Netherlands are available on the website of the National Government in Arabic, German, English, Papiaments,  Polish, Romanian, Spanish, Bulgarian, Hungarian and Turkish.

Travelling in the Netherlands?
Enjoy your stay, but follow the rules. That way we all stay healthy and safe.

Information in English, German, French and Spanish.