Modder op weg? Laat je gas los

Modder op de weg kan gevaarlijk zijn. Vooral als het ook nog eens nat weer is. Dan kan de weg glad worden. Vooral voor automobilisten en fietsers is daarom het oppassen geblazen.

In deze periode zijn akkerbouwers aan het oogsten. In de wielen van de tractors en andere landbouwvoertuigen kan modder zitten. Op de wegen rond hun land kunnen ze daardoor modder achterlaten. Vooral als het mistig is of regent, kan dat voor gladde wegen zorgen.

,,Hoewel agrariërs en loonbedrijven vaak hun best doen om de weg schoon te houden, kunnen wegen toch vervuild raken’’, aldus het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). ,,Daarom is afgesproken dat zij waarschuwingsborden plaatsen als dit wel gebeurt.’’

Als automobilisten modder op de weg zien, is het belangrijk om altijd voorzichtig te rijden. De tip van het ROVZ is: Kom je slik op de weg tegen, laat dan je gas los, houd je stuur recht en rij langzaam over het vervuilde stuk weg.

Wil je een gevaarlijke verkeerssituatie melden, dat kan via de telefoon bij Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland. Het waterschap is op elk moment van de dag bereikbaar op het nummer 088-246 1000. De Provincie op het nummer 0800-2034.