Maandag 3 juni landelijk controlebericht NL-Alert

Maandag 3 juni zendt de overheid om 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid. Met NL-Alert kan de overheid mensen via hun mobiel heel gericht alarmeren en informeren tijdens een ramp in de buurt. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen.

Hoe stel ik mijn telefoon in voor NL-Alert?

Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit zelf doen. Ga nu naar www.nl-alert.nl. Daar lees je per toestel hoe je je mobiel moet instellen voor NL-Alert. Handig met telefoons? Help ook anderen met instellen!

NL-Alert (nog) niet te zien op vertrekborden in Zeeland

Op veel plekken in Nederland wordt het NL-alert bericht ook uitgezonden op digitale borden bij bushaltes. Alleen volledige NL-Alert berichten worden getoond op borden. Indien het NL-Alert bericht langer is dan de maximum regellengte van een vertrekbord, dan wordt het dus niet getoond. In Zeeland blijken de schermen bij de bushaltes niet geschikt om het bericht te tonen, omdat het aantal beschikbare tekens te weinig is.

Goed ingesteld?

Als je het controlebericht op 3 juni ontvangt, weet je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat. Het vorige controlebericht dat op 3 december 2018 is verzonden, werd door ruim 11 miljoen mensen van 12 jaar en ouder ontvangen (74%).