Griep of gif? Herken de symptomen van CO-vergiftiging

«Koolmonoxide is een serieus probleem, maar krijgt in de samenleving nog steeds onvoldoende aandacht. Als we met elkaar de signalen eerder herkennen en actie ondernemen kunnen slachtoffers en zelfs doden worden voorkomen”, vertelt René Stumpel, forensisch arts en directeur Publieke gezondheid GGD Gooi en Vechtstreek. Uit alle verhalen die we tegenkomen blijkt dat de CO-slachtoffers vrijwel allemaal al langer last hadden van de symptomen van een CO-vergiftiging. Maar omdat de symptomen zo op griep lijken en de incidenten vaak rondom een griepperiode plaatsvinden, herkennen zowel de slachtoffers als artsen een CO-vergiftiging niet. “Onterecht worden de klachten als griepsymptomen afgedaan, met alle gevolgen van dien. Ik maak me er sterk voor dat we met elkaar – publiek en huisartsen – eerder signaleren wanneer er sprake is van een risico op koolmonoxidevergiftiging.» De Brandweer en de Brandwonden Stichting vragen de komende weken met de campagne Stop CO-vergiftiging meer aandacht voor de gevaren van Koolmonoxidevergiftiging en voor het plaatsen van CO-melders.

«In mijn werk als forensisch arts heb ik meerdere sterfgevallen door koolmonoxidevergiftiging meegemaakt. Een forensisch arts herkent een koolmonoxidevergiftiging bij een overledene direct. Eén van die gebeurtenissen heeft een enorme indruk op mij gemaakt: een jonge vrouw die dood gevonden werd onder een stromende douche. Haar lichaam had de typerende roze koolmonoxideverkleuring. In haar kamer troffen wij een notitieboekje aan, waarin zij beschreef welke klachten zij al een tijdje had. Ze was hiervoor bij haar huisarts geweest, maar die wist niet wat het kon zijn. Het bleek later om een koolmonoxidevergiftiging te gaan. Helaas kwam deze conclusie voor haar te laat. Heel triest. En dit verhaal staat zeker niet op zichzelf. Er belanden teveel mensen op de Eerste Hulp, omdat zowel zijzelf als medici de klachten niet tijdig herkennen.» aldus Stumpel. Met kennis van de symptomen van koolmonoxidevergiftiging én het plaatsen van een CO-melder is veel leed te voorkomen.

Ken de symptomen

Stumpel: «Het herkennen van een koolmonoxidevergiftiging is lastig, omdat de symptomen lijken op die van griep. Particulieren, maar ook huisartsen leggen daarom niet gemakkelijk het verband met een koolmonoxidevergiftiging. Des te belangrijker dat zowel de patiënt als de huisarts, zeker tijdens de griepperiode, een koolmonoxidevergiftiging altijd in hun achterhoofd houden. Indien er klachten zijn die wijzen op een koolmonoxidevergiftiging zou het goed zijn als de huisarts doorvraagt: zijn er huisgenoten met dezelfde klachten? Heeft u een geiser of CV-ketel in uw woning? Daar voorkomen we slachtoffers mee.»

Griep of gif?

Belangrijk is dat mensen zelf ook de symptomen van een koolmonoxidevergiftiging kunnen herkennen. We hebben het dan over: hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, duizeligheid en versnelde hartslag. Duidelijkheid of het griep of gif is, kan alleen een koolmonoxidemelder brengen. Koolmonoxide kun je zélf niet ruiken of zien. Een koolmonoxidemelder waarschuwt je bij een te hoge hoeveelheid koolmonoxide. Naast het plaatsen van een koolmonoxidemelder is het verstandig om het verbrandingstoestel in huis jaarlijks te laten controleren door een erkend vakman en je huis continu goed te ventileren.

4 februari: start campagne ‘Stop CO-vergiftiging’

Op 4 februari starten Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting de landelijke campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ om mensen te wijzen op de risico’s én bewust te maken van de symptomen van een koolmonoxidevergiftiging. De campagne richt zich op een algemeen publiek, maar focust daarbinnen op ‘risicogroepen’ zoals ouders van jonge kinderen, zwangere vrouwen, jongvolwassenen en senioren. Onderdeel van de campagne is een online kennistest. Het doel van deze test is om de kennis van mensen over symptomen van koolmonoxide te vergroten. Je leert hoe je een koolmonoxidevergiftiging kunt herkennen, voorkomen en wat je moet doen. Bij het invullen van zeven vragen krijg je direct te zien of je antwoord goed of fout is met bijbehorende tips en adviezen. Via sociale media brengen zowel Brandweer Nederland als de Nederlandse Brandwonden Stichting in de campagneweken koolmonoxidevergiftiging breed onder de aandacht om ongevallen te voorkomen. Meer informatie over koolmonoxide vind je hier