Meldingen

Laatste update: 28-01-2015
woensdag 28 januari 2015 09:49:00

Melding persoon te water in Hulst

Bij de rondweg Ter Hole in Hulst is een auto te water geraakt. De hulpdiensten zijn onderweg. De bestuurder is al uit de auto.

woensdag 28 januari 2015 09:53:00

Er zaten geen andere personen in het voertuig. De bestuurder wordt nagezien door de ambulance. De duikploeg hoeft niet meer ter plaatse te komen.

woensdag 28 januari 2015 09:56:00

Brandweer keert terug naar de kazerne. Einde berichtgeving.
Laatste update: 26-01-2015
maandag 26 januari 2015 12:55:00

Melding van lijmlucht in omgeving Markt in Middelburg

In onder andere een winkel aan de Markt in Middelburg hebben enkele mensen geklaagd over een sterke lijmlucht. Brandweer is ter plaatse gegaan voor metingen, voor de zekerheid is ook een ambulance ter plaatse geweest.  

maandag 26 januari 2015 12:54:00

Eerste eenheid ter plaatse meldt dat de stank wordt veroorzaakt door werkzaamheden aan het riool. Er wordt nader onderzoek gedaan.

maandag 26 januari 2015 13:28:00

Bij de werkzaamheden komt een lijmlucht vrij die wordt veroorzaakt door het uitharden van de toegepaste producten. Deze stof die vrijkomt wordt veroorzaakt door styreen, dit is bij lage concentraties al te ruiken. Het is niet gevaarlijk voor de gezondheid van mens of dier. De concentratie is zo laag dat deze niet te meten was door de brandweer. De brandweer keert terug. De gemeente Middelburg verzorgt de informatie over de werkzaamheden.
Laatste update: 22-01-2015
zaterdag 17 januari 2015 02:40:00

Geurhinder door lekkage styreen

Na een scheepsongeval op de Westerschelde vrijdagavond 16 januari is er styreen gelekt uit één van de schepen. Dit product gaf en geeft mogelijk een grote geurhinder.

zaterdag 17 januari 2015 02:45:00

De kans dat dit gevaar oplevert voor de gezondheid van omwonenden is zeer klein. Om eventueel gevaar echt uit te sluiten is een meetploeg op pad gestuurd. De resultaten hiervan worden binnen een uur verwacht. De styreen veroorzaakt wel geurhinder.

zaterdag 17 januari 2015 02:59:00

Inmiddels zijn de resultaten van de meetploeg binnen. Er is op enkele locaties gemeten en er zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Wel is er nog steeds sprake van flinke geurhinder. Deze geurhinder is inmiddels ook in West-Brabant waarneembaar en kan zich de komende uren nog uitbreiden langs de Westerschelde.

zaterdag 17 januari 2015 06:41:00

In tegenstelling tot wat de bedoeling was, is het schip met styreen niet meer aangemeerd aan de kade in België. Het ligt voor anker op Nederlands grondgebied, net voor de grens met België. Op dit moment wordt onderzocht hoe ver de styreen zich verspreidt. Styreen is niet oplosbaar in water maar wel volledig biologisch afbreekbaar. Dit neemt enige tijd in beslag. Zo lang de styreen op het water drijft blijft de stankoverlast voortduren. Mensen die hinder hebben van de stank wordt geadviseerd hun ramen en deuren dicht te houden.

zaterdag 17 januari 2015 09:45:00

Op dit moment is een schip van Rijkswaterstaat bezig met opruimwerkzaamheden van het product styreen op het water. Dit neemt enige tijd in beslag. Het advies om niet te gaan wandelen langs de kust of het Verdronken Land van Saeftinge blijft ondertussen van kracht. Meest gestelde vragen over styreen zijn opgenomen in nieuwe update.

zaterdag 17 januari 2015 11:57:00

Meest gestelde vragen over styreen zijn opgenomen in nieuwe update.

zaterdag 17 januari 2015 12:21:00

Situatie Het product styreen bevindt zich in het water van de Westerschelde tussen de Westerscheldetunnel en Antwerpen. Het beweegt zich met het getij heen en weer. We verwachten dat het styreen ook op de kust aanspoelt. Styreen is in deze lage concentratie niet gevaarlijk voor de gezondheid, maar geeft wel een enorme stank. Dat is niet prettig en het kan bij aanraking schadelijk zijn voor de huid. We adviseren dan ook om vandaag niet te gaan wandelen (met uw huisdier) aan de kust of in het Verdronken Land van Saeftinge. Hieronder de antwoorden op veel gestelde vragen: Waar kan ik meer informatie vinden? De laatste informatie is te vinden op www.zeelandveilig.nl.   Wat is styreen Styreen is een brandbaar oplosmiddel. Het geeft een zeer sterke geurhinder, vergelijkbaar met verf of polyester. Bij hoge concentraties is het schadelijk voor de gezondheid. De hoeveelheid waar we nu mee te maken hebben is alleen in zeer lage concentraties gemeten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de gemeten waarden nog zullen stijgen. Styreen is een transparante stof (je ziet het dus niet), het is uiteindelijk biologisch afbreekbaar maar dit kan wel enige tijd duren. Wat is de hinder Styreen geeft een behoorlijke geurhinder, maar dit levert geen gezondheidsschade op. Onder invloed van getijden kan de intensiteit van de geurhinder op en af gaan. Styreen zal ook op de kust spoelen en kan bij huidcontact irritatie opleveren. Wat kun je doen Indien men hinder ondervindt van de sterke geur is het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Vermijd wandelingen (met huisdier) en wateractiviteiten langs en op de Westerschelde tussen de Westerscheldetunnel en Antwerpen. Indien er toch huidcontact heeft plaatsgevonden, spoel dan goed af met schoon water en zeep. Waar is er geurhinder? Er kan geurhinder zijn in het gehele oostelijke deel van de Westerschelde. Dit betreft het gebied vanaf de Westerscheldetunnel tot over de grens met België tot aan Antwerpen. Hoe lang zal deze stank aanhouden Dat is op dit moment nog niet bekend, de concentraties zullen afnemen. De situatie wordt constant gemonitord. Waar vandaag niet langs de kust wandelen? We adviseren om vandaag niet langs de kust te wandelen (met uw huisdier) aan beide zijden van de Westerschelde in het gebied vanaf de Westerscheldetunnel tot over de grens met België. Dit betekent dus ook niet wandelen in het Verdronken Land van Saeftinge. Wordt de styreen opgeruimd? Styreen is een transparante stof (je ziet het dus niet). Het is een soort filmpje (dun laagje) op het water of op land. Momenteel wordt de styreen op het water door een schip van Rijkswaterstaat opgeruimd.

zaterdag 17 januari 2015 12:40:00

Metingen De meetploegen van de brandweer en de stedelijke milieudienst zijn ter plaatse en blijven permanent metingen uitvoeren. De hele kustlijn is visueel gecontroleerd en gemeten en er is geen styreen waargenomen. Het advies om niet te gaan wandelen langs de kust blijft van kracht. Er is geen reden om aan te nemen dat de gemeten waarden zullen stijgen, laat staan dat het schadelijk niveau bereikt zou worden. Op basis van de uitslagen van de metingen kan zekerheid gegeven worden. Geuroverlast kan nog steeds waargenomen worden.

zaterdag 17 januari 2015 15:08:00

Geuroverlast na scheepsongeval op Westerschelde Na een scheepsongeval op de Westerschelde vrijdagavond 16 januari is er styreen gelekt uit één van de schepen. Dit product gaf en geeft mogelijk een grote geurhinder. De gemeten waarden liggen ver beneden het schadelijke niveau voor mens en dier. Het schip is momenteel verankerd, ligt op de grens van België en Nederland. Vanaf middernacht wordt gestart met het overpompen van de lading. Botsing op de Westerschelde Kort voor middernacht hadden twee schepen op de Westerschelde ter hoogte van de Schaar van Valkenisse (gelegen tussen de bocht van Bath en Terneuzen) een aanvaring. Het binnenschip dat op weg was richting Antwerpen, bleek structurele schade te hebben opgelopen, waardoor er 140 m3 styreen vrij kwam. Het schip had 1.000 m3 aan boord. Geen schadelijke styreenwaarden gemeten, wel geurhinder Styreen is een transparant, brandbaar oplosmiddel. De geur is vergelijkbaar met verf of polyester. Metingen langs beide oevers en in het water geven geen of zeer lage concentraties aan die ver beneden het schadelijke niveau liggen. Slechts bij hoge concentraties kan het schadelijk zijn voor de gezondheid. Styreen is bij heel lage concentraties al goed te ruiken. De geur kan onder invloed van wind en getijden wisselend zijn. Voor de zekerheid blijft het advies tot morgen (18 januari 2015) van kracht om u niet langs de kustlijn tussen de Westerscheldetunnel en Antwerpen te begeven. Rijkswaterstaat is bezig met het opruimen van het gelekte styreen op het water. Uiteindelijk verdampt styreen. Lading wordt overgepompt De in het schip aanwezige lading wordt overgepompt naar een ander schip. Dit gebeurt onder toezicht van de nautische autoriteiten en wordt met alle mogelijke veiligheidsmaatregelen uitgevoerd. Deze operatie start zaterdag rond middernacht, zal in totaal ca. 72 uur in beslag nemen en kan tijdelijk tot nieuwe geurhinder leiden. Veiligheidsregio Zeeland monitort de gehele operatie en zal als dit nodig is nadere informatie verstrekken via www.zeelandveilig.nl. Hieronder antwoorden op veel gestelde vragen Waar kan ik meer informatie vinden? De laatste informatie is te vinden op www.zeelandveilig.nl. Wat is de hinder? Styreen geeft een behoorlijke geurhinder, vergelijkbaar met verf of polyester. Onder invloed van getijden kan de intensiteit van de geurhinder met vlagen op en af gaan. Styreen kan ook op de kust spoelen en bij huidcontact irritatie opleveren. Bij recente visuele metingen en bij metingen met meetapparatuur door meetploegen langs de gehele kustlijn is geen styreen waargenomen. Wat kun je doen? Indien men hinder ondervindt van de sterke geur is het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Vermijd voor de zekerheid wandelingen (met huisdier) en wateractiviteiten langs en op de Westerschelde tussen de Westerscheldetunnel en Antwerpen. Indien er toch huidcontact heeft plaatsgevonden, spoel dan goed af met schoon water en zeep. Heeft u overige gezondheidsklachten, neem dan contact op met uw huisarts. Waar is er geurhinder? Er kan, afhankelijk van de windrichting en temperatuur, geurhinder zijn tot in de verre omtrek.

zaterdag 17 januari 2015 16:28:00

Het publiekinformatienummer is zaterdag enkele tientallen malen gebeld. Om 16.30 uur is dit nummer gesloten omdat er geen meldingen meer binnen kwamen.

zondag 18 januari 2015 10:53:00

De berging is rond 22.00 uur opgestart onder leiding van de Belgische autoriteiten en verloopt goed. Vannacht rond 03.00 uur zijn de pompwerkzaamheden gestaakt omdat de beuncapaciteit van de Octopus, het bergingsvaartuig van Rijkswaterstaat, vol was. Het schip is naar Moerdijk om gelost en gespoeld te worden. Naar verwachting is het om 17.00 uur terug en worden de werkzaamheden hervat. Er is geen uitstroom meer geweest van de stof styreen. De beschadigde tanker is stabiel en onder controle. De eerdere afgegeven waarschuwing dat u zich niet moet begeven langs het kustgebied tussen de Westerscheldetunnel en Antwerpen is opgeheven.

zondag 18 januari 2015 23:48:00

Zondag tegen middernacht wordt opnieuw gestart met overpompen van de lading van de tanker. Bij dat overpompen kunnen kleine 'pufjes' damp vrijkomen. Dit is niet gevaarlijk maar kan wel weer voor wat stank zorgen. Afhankelijk van de wind kunnen mensen in sommige gebieden hier hinder van ondervinden.

dinsdag 20 januari 2015 16:00:00

Dinsdag vanaf 10.00 uur wordt er weer lading overgepompt, mogelijk kan dit geurhinder veroorzaken. De styreen op het water is inmiddels volledig verdampt.

donderdag 22 januari 2015 11:27:00

Het beschadigde schip is onder leiding van de Belgische autoriteiten leeggepompt. Het schip zal zodanig 'gespalkt' worden dat het kan worden versleept naar Antwerpen. Dit betekent dat alle activiteiten op dit vlak zijn afgerond. Het incident wordt hiermee afgesloten.
Laatste update: 21-01-2015
woensdag 21 januari 2015 22:08:00

Persoon te water Middelburg

Bij de Kousteensedijk te Middelburg ligt een persoon in het water. Deze kan er niet op eigen kracht uit komen. Brandweer gaat ter plaatse. Duikploeg uit Goes wordt uit voorzorg ook opgeroepen.

woensdag 21 januari 2015 22:17:00

Persoon staat tot de heupen in het water. De duikploeg uit Goes hoeft geen assistentie meer ter verlenen en keert terug.

woensdag 21 januari 2015 22:20:00

Persoon staat weer op het droge. Ongeval meester. Einde berichtgeving.
Laatste update: 21-01-2015
woensdag 21 januari 2015 00:43:00

Brandgerucht Vredehoflaan Vlissingen

In een woonzorgcentrum aan de Vredehoflaan wordt een sterke brandlucht geroken maar het is nog niet duidelijk of er ook daadwerkelijk sprake van brand is. Aangezien het een woonzorgcentrum betreft is er uit voorzorg opgeschaald naar middelbrand. De brandweer is met twee tankautospuiten ter plaatse. Er wordt nu gezocht naar een eventuele mogelijke brandhaard.

woensdag 21 januari 2015 00:50:00

De mogelijke bron zit waarschijnlijk in 1 woning. De brandweer onderzoekt nu deze woning om te kijken waar de brandlucht nu precies vandaan komt.

woensdag 21 januari 2015 01:44:00

De brandweer heeft de woning in het zorgcomplex onderzocht. De bron van de brandlucht is gevonden en de brandweer heeft maatregelen genomen. Er is geen sprake van gewonden of andere bijzonderheden op dit vlak. De brandweer keert weer terug naar de kazerne. Einde berichtgeving.  

Zoekfilters

Gevaren

Trefwoord

Periode