Meldingen

Laatste update: 13-11-2017
maandag 13 november 2017 02:49:50

brand in magazijn Nijverheidsweg 5 Sint Maartensdijk

In een magazijn van de fa. Lions Food (vm Denja) aan de Nijverheidsweg Sint Maartensdijk woedt een uitslaande brand. Eerste eenheden zijn ter plaatse, en zetten in op voorkomen van verdere uitbreiding naar het bedrijf. Extra eenheden zijn onderweg. Als u last heeft van de rook, sluit dan ramen, deuren en ventilatie.

maandag 13 november 2017 03:02:53

Omdat kans bestaat op verdere uitbreiding van de brand worden extra blusvoertuigen, hoogwerker (Bergen op Zoom), autoladder (Goes), extra bluswaterpompen zijn onderweg. Voor multidisciplinaire afstemming is tevens GRIP1 gealarmeerd.

maandag 13 november 2017 03:11:14

Door de harde wind is de brand inmiddels uitgebreid naar het kantoor van het bedrijf.

maandag 13 november 2017 03:58:10

Door de snelle ontwikkeling van de brand staat het pand grotendeels in brand. Er wordt ingezet op voorkomen van verdere uitbreiding naar omliggende bedrijven. De rook trekt over het bedrijventerrein. Als u last heeft van de rook, sluit dan ramen, deuren en ventilatie.

maandag 13 november 2017 04:19:44

Op dit moment zijn zes blusvoertuigen ingezet. Daarnaast zijn een autoladder, een hoogwerker ingezet. Twee schuimblusvoertuigen zijn onderweg, vanuit de vliegbasis Woensdrecht is een crashtender onderweg. Er is een extra peloton met vier blusvoertuigen voor de zekerheid gealarmeerd, deze zijn nog niet ingezet. Brandweer voert metingen uit, voor de zekerheid worden enkele bewoners van woningen op het bedrijventerrein, die in de rook liggen elders opgevangen. Als u last heeft van rook, sluit dan ramen, deuren en ventilatie.

maandag 13 november 2017 04:35:51

Er zijn explosies te horen, dit betreft banden van vrachtwagens.

maandag 13 november 2017 04:39:44

Er is een storing electrisch op het bedrijventerrein, zie Enduris voor actuele informatie.

maandag 13 november 2017 05:03:42

Bewoners van woningen op het bedrijventerrein die in de rook liggen zijn geïnformeerd over de rookoverlast. Drie kinderen van bewoners zijn door ambulancepersoneel nagekeken nadat zij wat rook hadden ingeademd.

maandag 13 november 2017 05:05:01

Bij de brand zijn ook enkele gasflessen ontploft die in het bedrijf stonden.

maandag 13 november 2017 05:13:27

Bedrijventerrein blijft voorlopig afgesloten, bedrijven op het terrein zijn niet allemaal bereikbaar.

maandag 13 november 2017 05:24:41

Mogelijk kunnen enkele bussen van Connexxion niet vertrekken vanaf het bedrijventerrein. Hierdoor kunnen de lijndiensten op het eiland Tholen mogelijk niet op tijd rijden. Check de website van Connexxion voor actuele informatie.

maandag 13 november 2017 05:26:45

Voor bewoners van enkele woningen die last van de rook hebben op het bedrijventerrein is een opvanglokatie beschikbaar. Dit is de kantine van de voetbalvereniging Smerdiek aan de Sportlaan 2 Sint Maartensdijk.

maandag 13 november 2017 06:24:28

Bij de brand zijn asbesthoudende deeltjes vrijgekomen. deze zijn op een deel van het bedrijventerrein aangetroffen. Het gebied is afgezet om verdere verspreiding te voorkomen. Brandweer heeft metingen uitgevoerd in het gebied waar de rook heen trekt. Op leefniveau van mens en dier zijn geen verhoogde concentratie gevaarlijke stoffen gemeten. Rook is altijd schadelijk, blijf uit de rook en sluit bij overlast ramen, deuren en ventilatie.

maandag 13 november 2017 06:55:03

Op diverse plaatsen worden de afzettingen naar en op het bedrijventerrein genegeerd. Hierdoor kunnen mensen op plaatsen komen waar mogelijk asbesthoudend materiaal ligt. Hierbij bestaat risico van onnodige verspreiding van deze deeltjes. Als mensen in het afgezette gebied worden aangetroffen zullen zij dus worden ontsmet voordat ze het gebied kunnen verlaten. Blijf weg uit het afgezette gebied en geef hulpdiensten de ruimte.

maandag 13 november 2017 07:10:14

Blijf uit de rook, zie tweet rook is altijd ongezond. Mensen staan vanaf de Gorishoeksedijk te kijken naar de brand. Blijf daar weg!

maandag 13 november 2017 07:19:23

Er wordt een NL-Alert bericht verstuurd om toeschouwers in het gebied op te roepen uit de rook te blijven. De rook trekt over de Gorishoeksedijk, rook is altijd slecht. Sluit bij overlast ramen, deuren en ventilatie. Geef hulpdiensten de ruimte.

maandag 13 november 2017 07:29:17

Het NL-Alert bericht wordt in een groter gebied ontvangen, zie voor uitleg hierover een inzet in Goes op ZeelandVeilig

maandag 13 november 2017 07:34:02

Gemeente Tholen heeft publieksinformatienummer voor vragen over de afsluiting van het bedrijventerrein, telefoonnummer: 14 0166

maandag 13 november 2017 08:05:30

De opvang is in de Haestinge aan de Sportlaan in Sint Maartensdijk.

maandag 13 november 2017 11:04:16

De brand woedt nog in een opslagtank van palmolie. De brandweer is momenteel een stuk van het bedrijf aan het slopen om daar goed bij te kunnen. Er is een in asbest gespecialiseerd bedrijf aanwezig om gevonden deeltjes op het bedrijventerrein te onderzoeken. Na het onderzoek wordt duidelijk of er al dan niet asbestverspreiding heeft plaatsgevonden op het bedrijventerrein. Op grond daarvan wordt beslist of het afgezette gebied eventueel wat verkleind kan worden.

maandag 13 november 2017 12:28:30

Het onderzoek naar asbesthoudend materiaal op het bedrijventerrein is nog bezig. Inmiddels is wel al duidelijk dat het afgezette gebied kan worden verkleind. In de afbeelding is te zien wat nog is afgezet (rood gekleurd). Dit betekent dat het grootste deel van de bedrijven weer bereikbaar wordt, onder meer Connexxion, waardoor ook de busdiensten langzamerhand weer kunnen worden opgestart. Informatie op de website van Connexxion.

maandag 13 november 2017 14:36:17

De brandweer is nog steeds aan het blussen in het gedeelte waar de olietanks staan. Ze slopen dat deel om dichter bij de tanks te kunnen komen; men verwacht dat ze ook in brand staan. Het rode gebied (zie link in vorige update) van het bedrijvengebied blijft asbest verdacht gebied. Momenteel kan de asbestsaneerder nog geen nader onderzoek doen in dat gebied, omdat er nog steeds rookontwikkeling is. Ook kan er sprake zijn van een verhoogde concentratie koolmonoxide waardoor het niet veilig is om te betreden.

maandag 13 november 2017 16:10:39

De meeste mensen kunnen weer naar huizen en bedrijven toe. Omdat er rook over het gebied is getrokken kunnen er brandresten zijn neergekomen. Hieronder een aantal veel gestelde vragen en antwoorden (advies GGD Zeeland), die ook in de bewonersbrief worden opgenomen: Hoe krijg ik de brandgeur/stank uit mijn huis? Als het gebied is vrijgegeven waar u woont, kunt u uw huis ventileren (ramen en deuren open zetten). U mag nadat het gebied is vrijgegeven ook het ventilatiesysteem weer inschakelen.Wat zijn de gezondheidsrisico’s van rook en roet? De directe gevolgen van het inademen van wat rook zijn: prikkelende ogen, neus, keel en luchtwegen, leidend tot tranen en hoesten. Deze effecten herstellen vaak op korte termijn. Hoe hoger de concentratie, hoe sneller deze effecten optreden. Bovendien kan er een benauwd gevoel en kortademigheid optreden bij personen met (over)gevoelige luchtwegen bijvoorbeeld door astma. Koolmonoxide kan rookvergiftiging veroorzaken.Wat zijn de gezondheidsrisico’s van brandgeur? Brandgeur kan zich uiten in directe lichamelijke klachten zoals irritatie van de slijmvliezen van ogen en bovenste luchtwegen hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, slapeloosheid of benauwdheid. Deze directe effecten verdwijnen zodra de blootstelling is beëindigd. Daarnaast kan ervaren geurhinder ook diverse stressafhankelijke gezondheidsklachten veroorzaken en kan dus leiden tot een mentale belasting.Ik heb groente / fruit uit mijn tuin goed gewassen, mag ik dit opeten? Als het gebied vrijgegeven is, mag u de groente/fruit eten. De groente/fruit moet u volgens de gebruikelijke hygiëneregels afspoelen met water. (Na de brand) Mogen kinderen buiten spelen / mag ik in de tuin werken? Indien u in het besmette gebied woont, mogen kinderen niet in het verontreinigde zand of speeltoestellen spelen. Kinderen worden dan blootgesteld aan roetdeeltjes door contact met besmet materiaal, vervolgens kunnen ze vieze handen in hun mond steken. Ook via het werken in de tuin kunt u in aanraking komen met roetdeeltjes. Mocht u of uw kinderen buiten zijn geweest en in contact zijn gekomen met roetdeeltjes, dan adviseren wij u goed de handen met zeep te wassen.Mocht u na het lezen van dit bericht nog vragen hebben of nadere toelichting willen hebben, dan kunt tijdens kantooruren kunt u terecht bij de gemeente Tholen, via het algemene nummer 14 0166.

maandag 13 november 2017 16:27:41

Er is zojuist brand meester gemeld. Nadat het bedrijfsgedeelte is afgebroken waar de olietanks stonden is gebleken dat het gedeelte erom heen brandde maar de tanks zelf toch niet. Dit in tegenstelling tot wat eerder gedacht werd. Mogelijk heeft wel een werkvoorraad olie of een leiding gebrand, dat moet onderzoek uitwijzen.Het afblussen gaat nog geruime tijd duren. De brandweer blijft daarom aanwezig met twee blusvoertuigen, een hoogwerker en het schuimblusvoertuig.Onderzoek heeft uitgewezen dat de asbestverspreiding beperkt is gebleven tot het terrein van het bedrijf.De meeste mensen kunnen weer naar hun bedrijf/huis. De gemeente verspreidt een bewonersbrief. Er is ook informatie op de website van de gemeente Tholen.

maandag 13 november 2017 18:11:40

Er wordt alleen nog nageblust. GRIP 1 wordt daarom opgeheven. Alle bedrijven op het terrein ontvangen van de gemeente informatie over eventuele gevolgen voor het terrein en hun bedrijf.Einde berichtgeving.
Laatste update: 11-11-2017
zaterdag 11 november 2017 07:21:01

Persoon over boord van binnenvaartschip bij sluis Terneuzen

  • Status: gesloten

Er is een persoon overboord gevallen van een binnenvaartschip bij de sluis Terneuzen. De eerste eenheden van de hulpdiensten zijn ter plaatse. De persoon is aangetroffen. Deze is uit het water, ligt niet meer in het water is gewond en aanspreekbaar. De persoon ligt enkele meters lager in de sluis op een zgn. drijfraam. Voor de zekerheid is het Hoogtereddingsteam gealarmeerd om te kunnen assisteren. Brandweerduikers zijn voor zekerheid ter plaatse.

zaterdag 11 november 2017 07:35:35

De hoogwerker is ingezet om de gewonde persoon naar boven te kunnen halen. Hierbij worden twee zwemmers van het duikteam ingezet om de gewonde in een kuipbrancard te plaatsen. Het incident is bij de brug aan de noordzijde van de westsluis in Terneuzen.

zaterdag 11 november 2017 07:54:36

De gewonde is inmiddels op het dek van een vaartuig van Rijkswaterstaat. Er wordt eerste hulp verleed voordat hij in kuilbrancard met hoogwerker op de wal gebracht zal worden.

zaterdag 11 november 2017 08:18:35

De gewonde is inmiddels met ambulance naar ziekenhuis gebracht. Einde berichtgeving.
Laatste update: 08-11-2017
dinsdag 7 november 2017 23:38:50

brand in appartement dr. Gallandatstraat Vlissingen

In een appartement aan de dr. Gallandatsrraat te Vlissingen is brand gemeld. Brandweer is met twee blusvoertuigen en hoogwerker ter plaatse. Er is ook een ambulance uitgerukt.

dinsdag 7 november 2017 23:49:05

Nutsbedrijf wordt opgeroepen voor assistentie. Stichting Salvage wordt opgeroepen voor hulp aan de gedupeerden.

dinsdag 7 november 2017 23:53:22

In een van de appartementen heeft keukenbrand gewoed. Dit appartement heeft zware schade opgelopen. Naastgelegen appartementen hebben rook- en roetschade opgelopen. Brandweer verkent de appartementen.

woensdag 8 november 2017 00:00:32

Sein Brand meester is gegeven.

woensdag 8 november 2017 00:14:01

In enkele appartementen is rook- en roetschade waardoor die bewoners de nacht elders moeten doorbrengen. De hulp van de gemeente Vlissingen is ingeroepen om deze bewoners te helpen. Brandweer verricht metingen en ventileert de appartementen.Einde berichtgeving.
Laatste update: 04-11-2017
zaterdag 4 november 2017 13:41:57

Brand Burggang Middelburg

In een leegstand pand aan de Burggang in Middelburg is een uitslaande brand. De brandweer schaalt groot op. Drie blusvoertuigen zijn onderweg.

zaterdag 4 november 2017 13:46:54

De Burggang ter hoogte van de Bachtesteene wordt afgesloten voor verkeer.

zaterdag 4 november 2017 13:52:44

Personeel van de ambulancedienst informeerteren het zorgcentrum Willibrord om ramen en deuren te sluiten omdat de rook van de brand over het zorgcentrum trekt.

zaterdag 4 november 2017 14:00:31

Voor de coördinatie van de inzet van de hulpdiensten bij de brand is opgeschaald naar GRIP 1.

zaterdag 4 november 2017 14:43:18

Er is geen rookontwikkeling meer. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

zaterdag 4 november 2017 15:00:24

De brand is onder controle. Er is nog geen brand meester. Er wordt afgeschaald van GRIP1 naar GRIP0.

zaterdag 4 november 2017 15:05:12

Zojuist sein 'brand meester' gegeven. Er is geen rookontwikkeling meer.Einde berichtgeving.
Laatste update: 24-10-2017
dinsdag 24 oktober 2017 23:39:11

Brand Camping de Pekelinge Oostkapelle

Op camping de Pekelinge is brand uitgebroken in een caravan. Er is opgeschaald naar middelbrand omdat er risico bestaat voor overslag naar andere caravans. Uit voorzorg is voor de waterwinning ook een waterwagen gealarmeerd.

dinsdag 24 oktober 2017 23:45:48

De eerste brandweereenheid is ter plaatse en meldt een kleine brand. Betreft een brand in een caravan met voortent. De brandweer heeft de caravan geblust en is de brand meester.Tijdens de brand is een gasfles ontploft, omliggende caravans zijn door omstanders nat gehouden. Er zijn geen gewonden.Einde berichtgeving.

Zoekfilters

Gevaren

Trefwoord

Periode