Willy Dobbelaar

Secretaris Stichting Therapeuten voor Jongeren (TEJO)

Hoe ik Zeeland veilig maak?
Sinds de oprichting van Stichting Therapeuten voor Jongeren Goes (2018) werk ik als Secretaris voor deze vrijwilligersorganisatie. In Goes staat het eerste TEJO inloophuis voor jongeren in Nederland. Mijn zus werkt als vrijwilliger sinds 2015 als psychotherapeute voor TEJO Vlaanderen in Brasschaat. Dit concept om jongeren gratis, anoniem, laagdrempelig psychische hulp te bieden is een groot succes in Vlaanderen. Dat was voor haar de reden om te kijken of deze werkwijze/aanpak ook succesvol in Nederland zou kunnen zijn. Samen hebben wij de schouders eronder gezet en zodoende is het eerste TEJO-huis in Goes er gekomen: op 1 juni 2018 officieel geopend door de toenmalige burgemeester. Inmiddels staat er in de gemeente Deurne ook een TEJO-huis en zijn er tal van vrijwilligers in Breda druk bezig met de voorbereidingen voor een Bredaas TEJO-huis. 

Stichting TEJO GOES biedt elke jongere tussen 10-20 jaar een veilige plek (in de vorm van een gezellig, huiselijke woonomgeving) waar zij in vertrouwen kunnen praten met een professionele hulpverlener. Deze professional biedt een warm, niet oordelend luisterend oor. TEJO biedt preventieve hulp: dus hulp voorafgaand aan het reguliere medische traject. TEJO biedt geen behandelingen, geen medische aanpak. Door jongeren op onze manier te helpen, geven we  hen de mogelijkheid de weg voor de toekomst op eigen manier te “bewandelen”. Ook kunnen wij op deze manier helpen om de wachtlijsten voor de reguliere zorg te verminderen. En mochten jongeren op een wachtlijst staan dan kunnen ze bij TEJO terecht om tijdens die periode toch hun verhaal te delen in ons TEJO-huis.

Waarom ik dit doe?

Wij vonden het TEJO-concept uit België zo bijzonder. Zou deze preventieve aanpak met professionals als vrijwilliger ook een kans van slagen hebben in Nederland? In 2017 zijn we gestart met alle voorkomende werkzaamheden om uiteindelijk een echt TEJO-huis in Goes te kunnen realiseren!

Omdat deze aanpak in Nederland niet bestond zijn we er mee aan de slag gegaan. Het is een out of the box manier om jongeren te helpen. Uitgaand van de positieve gezondheid, positieve psychologie en oplossingsgericht werken, kijken we samen met de jongere wat hun mogelijkheden zijn en waar zij zich naar toe kunnen ontwikkelen in deze levensfase. Daarmee hopen we dat zij kunnen groeien tot een “stabiele” volwassene. Zonder verwijzing van wie dan ook kan elke jongere tussen 10 – 20 jaar een TEJO-huis binnenlopen, alleen of met wie dan ook. In het TEJO-huis is tijdens de openingsuren tijd voor de jongere om samen met een professionele hulpverlener in een veilige omgeving zijn of haar vragen neer te leggen.

De basis van onze werkwijze is ook heel bijzonder, onze werkwijze is namelijk gebaseerd op de basisprincipes van het Kinderrechtenverdrag der Verenigde Naties, zoals: geen discriminatie; belang van het kind; eigen mening; vrijheid van meningsuiting en recht op hulpverlening

Heel veel kinderen zijn zich er niet van bewust dat ook zij rechten hebben en dat ze daar aanspraak op mogen maken. Samen met de professional gaat de jongere in gesprek. De jongere heeft bij ons de regie (mandaat) in het proces van hulpverlening.  Bij onze professional is het verhaal veilig. Mocht de professional tot de conclusie komen dat op een bepaald moment de veiligheid van de jongere of zijn/haar omgeving in gevaar komt, dan wordt de anonimiteit opgeheven en neemt de professional vervolgstappen. In de tussentijd vervult TEJO een brugfunctie, zodat de jongere niet tussen wal en schip terecht komt.

Het is hartverwarmend als je ziet wat er soms bij ons in de koelkast ligt of door de brievenbus komt na gesprekken. Een dankbare attentie van jongeren! En mochten ze later toch weer terug willen komen, dan staan we voor hen klaar! Het is dankzij al onze vrijwilligers dat we jongeren deze hulp kunnen bieden, want geen vrijwilligers, geen TEJO-huis!

Om een TEJO-huis te kunnen opstarten is er een maatschappelijk draagvlak nodig: samen, met elkaar, preventieve hulp bieden aan jongeren! Daar gaan we voor!!

Waarvoor  jongeren bij ons terecht kunnen?
Op het moment dat jongeren behoefte hebben om met iemand te praten kunnen zij tijdens onze openingsuren binnenlopen in ons TEJO-huis aan de Frans den Hollanderlaan 21, 4461 HL in Goes. Elk onderwerp waar de jongere aandacht voor vraagt is welkom. Denk aan school, echtscheidingen en seksualiteit. In deze corona tijd komen we bijvoorbeeld veel situaties tegen van depressiviteit en eenzaamheid. Als je dit niet durft te delen in je eigen omgeving, kan je bij ons terecht. Het zijn ook vaak heftige, zware onderwerpen die besproken worden. 
We hebben geen wachtlijsten en dat is een groot voordeel. Normaal gesproken komen jongeren in een gezellige huiskamer binnen waar ze zich veilig voelen.  Maar nu met corona gaat dat iets anders. We zijn nu in de gelegenheid om online jongeren hulp te bieden en op afspraak (met inachtneming van de Corona-maatregelen) open. Zo kunnen jongeren nog steeds veilig, anoniem en gratis hun verhaal doen. Om een goed beeld te krijgen wat een TEJO-huis voor jongeren betekent, zie:
https://youtu.be/UbzVdUyJHxM

Mijn gouden tip voor een veiliger Zeeland:
We kunnen wel wat naamsbekendheid gebruiken! Kinderen tussen de 10 en 20 jaar kunnen bij ons terecht in een “veilig nest”. Ken je of weet je iemand die dit wel kan gebruiken? We geven ze graag de hulp die ze nodig hebben. Vooral in deze bijzondere tijden doet een gesprek met een professionele hulpverlener de jongeren goed! Graag noem ik hier onze website: www.tejo-nederland.nl waar alle informatie staat over onze Stichting.