Regionaal Risicoprofiel Zeeland vernieuwd

Regionaal risicoprofiel

Om een adequaat beleid te kunnen voeren moet Veiligheidsregio Zeeland helder zicht hebben op de aanwezige risico's. Het gaat hierbij om risico's binnen de provincie Zeeland als risico's van buiten de provinciegrenzen. Door het inventariseren en analyseren van de risico's kom je tot een Regionaal Risicoprofiel. Dit is iets wat alle veiligheidsregio's (moeten) doen en omdat alle veiligheidsregio's aan elkaar, en buurlanden, grenzen, bevorder je daarmee de interregionale samenwerking. Bij de totstandkoming van het Regionaal Risicoprofiel is overleg geweest met onder andere vertegenwoordigers van de gemeenten, provincie Zeeland, politie, RUD, Waterschap Scheldestromen, North Sea Port, GGD, Rijkswaterstaat, KNRM en Defensie. 

Omdat een plaat meer dan duizend worden zegt is er een zogenaamde 'praatplaat' ontwikkeld waarop in één oogopslag te zien is wat de risico's zijn voor Zeeland. Hiermee kunnen Zeeuwen makkelijker inzicht krijgen in welke risico's en gevaren er zijn en zich daar uiteindelijk beter op voorbereiden.

Jan-Willem Vermeulen, nauw betrokken bij de totstandkoming van het risicoprofiel vertelt hier hoe zo'n profiel wordt opgesteld. 

Het risicoprofiel is als PDF - document te downloaden. Ook is er een beknopte samenvatting