Rianne van Iwaarden

Adviseur Openbare Orde en Veiligheid

Hoe ik Zeeland veilig maak?
Ik ben adviseur Openbare Orde en Veiligheid bij de gemeente Middelburg. In deze baan adviseer ik het college van Burgemeester en Wethouders over het lokaal veiligheidsbeleid en draag ik zorg, samen met mijn collega’s, voor randvoorwaarden voor een veilige leefomgeving. Wij houden ons bijvoorbeeld bezig met opstellen en uitvoeren van beleid op het gebied van ondermijning, radicalisering, mensenhandel en cybercriminaliteit. Daarnaast adviseer ik de burgemeester in zijn rol als districtsvoorzitter van de politie-eenheid Zeeland-West Brabant.

Waarom ik dit doe?
Voorheen werkte ik op het cluster Wijkgericht werken bij de gemeente. (Waarom wilde je graag bij de gemeente werken? ) Daarin had ik veel contact met inwoners over de leefbaarheid in hun wijken. Ik leerde dat je veilig voelen in je wijk van heel groot belang is op het welzijn van mensen. Daar wilde ik me voor inzetten: een nóg veiliger en beter Middelburg. Middelburg is de stad waar ik ben geboren en getogen en die me nauw aan het hart gaat. Ik heb op tal van andere plaatsen gewoond, zowel in Nederland als in het buitenland. Je veilig voelen in je eigen omgeving is een universele behoefte, al betekent veiligheid overal wat anders. Dat ik me met veiligheid mag bezighouden voor de gemeente Middelburg, vind ik leuk en geeft me veel voldoening.

?????? ?? ?? ?????????????????? ?? ???? ???????
Wij maken veiligheidsbeleid voor de inwoners van onze stad. Dat moeten we nooit uit het oog verliezen. Daarom is het heel belangrijk om rechtstreeks van inwoners te horen hoe zij de veiligheid beleven in hun wijk of buurt. Deels wordt veiligheidsbeleid natuurlijk gebaseerd op cijfers. Maar cijfers zeggen lang niet alles. Het kan zijn dat in een bepaalde buurt geen overvallen of inbraken worden gepleegd. Terwijl inwoners misschien toch de straat of buurt als onveilig ervaren. Of andersom. De veiligheidsmonitor helpt ons bij het maken van keuzes en bepalen van prioriteiten. Het is een mooie kans om op een eenvoudige en veilige manier je stem te laten horen aan de gemeente.

Het CBS heeft willekeurig een klein aantal mensen gekozen uit de Basisregistratie Personen (BRP), verspreid over heel Nederland. Niet elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. De deelname van de mensen die een brief hebben ontvangen, is daarom erg belangrijk: zij vertegenwoordigen een groot aantal andere mensen in Nederland.

???? ??? ???? ??? ???????? ???????:
Veiligheid maken we met z’n allen; met alle inwoners van je dorp of stad. Daarbij is het ook belangrijk dat inwoners alert zijn en oog hebben voor elkaar. Denk aan buurtpreventieapps of evenementen in buurthuizen. De belangrijkste ogen en oren in de stad zijn de inwoners zelf. Als zij denken dat iets niet pluis is, klopt dat vaak. Het is aan de professionals om te zorgen dat meldingen serieus opgepakt worden. Melden heeft niets met verklikken te maken. Als we het met z’n allen criminelen moeilijker maken om met hun activiteiten bezig te zijn – en dat kan al met een anonieme melding- zetten we al een grote stap.

Rianne Middelburg