René Meester

Projectleider verkeerseducatie

??? ?? ??????? ?????? ?????
Ik ben projectleider verkeerseducatie Zeeland. Mijn taken zijn het organiseren van verkeerslessen, - acties en projecten op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Waar nodig ontwikkel ik lessen, ook voor MBO en HBO. Ik adviseer het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) op het gebied van verkeerslessen en verkeersveiligheidscampagnes voor alle leeftijdsgroepen. Zoals vorige maand tijdens de maand van de verkeersveiligheid.

?????? ?? ??? ???? ????
Toen ik op het voortgezet onderwijs zat, zijn er door de jaren heen een paar leerlingen in het verkeer verongelukt. Het gegeven dat je ’s ochtends niets vermoedend naar school kan vertrekken om vervolgens nooit meer thuis te komen, dat de mensen om je heen – familie en vrienden – daar voor de rest van hun leven verdriet van hebben. Dat maakte diepe indruk. Daarom wilde ik graag iets doen om Zeeland verkeersveiliger maken. Die keuze was zo gemaakt.

??? ?? ??????? ???????????????? ??????
Sommige mensen nemen niet heel bewust deel aan het verkeer en zijn dus ook niet bewust bezig met vermijden van verkeersonveiligheid. Als er gevaarlijke situaties ontstaan of zelfs ongevallen, dan wordt vaak naar “de ander” gewezen. Die deed het fout. Of de weg is slecht ingericht. De meeste ongelukken ontstaan echter door alcoholgebruik, smartphone gebruik of te hard rijden. Haastige spoed is zelden goed. Hoe hoger je snelheid, hoe groter je stopafstand. Blijf daarom binnen de maximumsnelheid en verlaag je snelheid als de situatie daarom vraagt. En mocht er een ongeluk gebeuren ga dan niet langzaam rijden of stilstaan. Zo worden vaak files of nieuwe ongelukken veroorzaakt.

???? ??? ???? ??? ???????? ???????:
Kijk regelmatig kritisch naar je eigen gedrag in het verkeer. Doe je het allemaal wel zo veilig? Wat zou je beter kunnen doen? Zo houden we samen Zeeland verkeersveilig.

Verkeerseducatie ROVZ Zeeland