Patrick Dankaart

Veiligheidsbeambte Westerscheldetunnel

??? ?? ??????? ?????? ?????
Ik maak Zeeland Veilig doordat ik ben aangesteld als veiligheidsbeambte voor de Westerschelde- en Sluiskiltunnel. Dit betekent dat ik in het oog houdt of alles goed werkt en veilig is. Toen de tunnels net opengingen, maar ook nu de tunnels al enige jaren in gebruik zijn. Dat betekent dat de weggebruiker veilig gebruik kan maken van de tunnels maar ook de voorzieningen die in de tunnel hangen blijven functioneren en er adequate hulpverlening kan plaats vinden bij incidenten.
Een tunnel veilig maken is eigenlijk vrij simpel. Je moet goede voorzieningen in de tunnel hangen en deze moeten goed worden onderhouden. Daarnaast moet je zorgen dat de mensen die de tunnel bedienen en de hulpverleners die optreden bij incidenten goed zijn opgeleid en ook up-to-date blijven door middel van trainingen. De rol de veiligheidsbeambte is om al deze facetten te controleren. Hier breng ik vervolgens advies over uit aan de tunnelbeheerder, Provincie Zeeland, gemeente Borsele, gemeente Terneuzen en tot slot de Veiligheidsregio.

?????? ?? ??? ?????? ??? ???? ?????
Ik heb voor dit beroep gekozen omdat het een veelzijdig beroep is, het is nooit saai! Kijk als je op een verjaardag vertelt dat je bij de tunnel werkt, dan kan dat wel saai klinken, maar geen dag is bij mij hetzelfde. Ik heb heel veel verschillende taken; Zo ga ik bijvoorbeeld ook met de brandweer mee naar Zwitserland voor trainingen. Mijn vak bestaat eigenlijk uit een combinatie van verschillende dingen, namelijk techniek (heel breed), contact met mensen, verkeer en weggebruikers. Ik heb altijd een agenda, maar stel er gebeurt vandaag iets in de tunnel. Dan kan het zomaar zijn dat de komende twee weken er compleet anders uitzien.

Wat doe je bij een ongeval in één van de tunnels?
“De Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel behoren tot de veiligste tunnels in Europa. Toch kun je door file, een pechgeval, ongeval of door een brand stil komen te staan in een van de tunnels. Weet jij wat je in zo’n situatie moet doen? Hier een aantal tips om rekening mee te houden bij een pechgeval:

  •  Zet je alarmlichten aan
  •  Ga uiterst rechts aan de kant staan
  •  Zet je motor af
  •  Roep hulp in via de intercom in een hulppost voorbij je voertuig (om de 50 meter)
  • Volg de instructies van de operator op

Breng altijd eerst jezelf en anderen in veiligheid! Let op de aanwijzingen van het tunnelpersoneel en lees de informatieborden.

Mijn tip voor een veiliger Zeeland?
Verder wil ik nog graag als tip meegeven dat je ook in de tunnel goed je gedachten erbij moet houden. 80 à 90 % van de ongevallen gebeurt door afleiding. Dus laat je telefoon liggen of andere dingen waar je je mee bezig kan houden en focus je op de weg.

Westerscheldetunnel veiligheidsbeambte Patrick