Zeeland Veilig en ZB planbureau slaan handen ineen voor risico belevingsonderzoek

Inzicht verkrijgen

Zeeland Veilig en ZB Planbureau voeren momenteel samen een risicobelevings onderzoek uit onder de leden van het ZBpanel. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in:

  • het risicobewustzijn onder inwoners van Zeeland (in relatie tot 11 typen gevaren);
  • de informatievergaring en – behoefte onder inwoners;
  • de kennis onder inwoners over hoe te handelen bij gevaar.

De inzichten van een het onderzoek dienen als eerste stap om uiteindelijk nog gerichter aan te sluiten bij wat leeft onder inwoners en door communicatie hierop af te stemmen er voor te zorgen dat inwoners meer zelfredzaam zijn bij crisis en gevaar. 

We vragen bijvoorbeeld 

welk gevaar het meest aannemelijk is dat een inwoner kan overkomen. Dit doen we op basis van 12 (statistisch gezien) aannemelijke gevaren: Brand in huis, Vrijkomen van gevaarlijke stoffen (bv. LPG,ammoniak en chloor), Langdurige uitval nutsvoorzieningen (bv water, stroom of internet), Cybercriminaliteit, Nucleair incident, Overstroming uit zee, Massale drukte en paniek, Natuurbrand, Extreem weer , Ongevallen op de weg, het water en het, spoor en Terrorisme.

Maar ook willen we weten hoe mensen geïnformeerd willen worden over gevaren. Is dat bijvoorbeeld via sociale media? Of via televisie?

En als het misgaat, wordt er dan aan bijvoorbeeld de buurman gedacht die slecht ter been is?

We hebben de leden van het panel ook aangeboden om mee te denken over risico’s in Zeeland en het betrekken van inwoners hierbij. Verschillende enthousiaste reacties zijn inmiddels al binnengekomen. Zodra het onderzoek voorbij is en de gegevens zijn verwerkt presenteren wij de uitkomsten op onze website en via sociale media.

Wilt u ook lid worden van het ZBpanel? Kijk dan op https://www.dezb.nl/planbureau.html