Vernieuwde versie Regionaal Risicoprofiel bijna afgerond

Regionaal risicoprofiel

Om een adequaat beleid te kunnen voeren moet Veiligheidsregio Zeeland helder zicht hebben op de aanwezige risico's. Het gaat hierbij om risico's binnen de provincie Zeeland als risico's van buiten de provinciegrenzen. Door het inventariseren en analyseren van de risico's kom je tot een Regionaal Risicoprofiel (RR). Dit is iets wat alle veiligheidsregio's (moeten) doen en omdat alle veiligheidsregio's aan elkaar, en buurlanden, grenzen, bevorder je daarmee de interregionale samenwerking. Bij de totstandkoming van het RR is overleg geweest met onder andere vertegenwoordigers van de gemeenten, provincie Zeeland, politie, RUD, Waterschap Scheldestromen, North Sea Port, GGD, Rijkswaterstaat, KNRM en Defensie. Op dit moment wordt het Regionaal Risicoprofiel voorgelegd aan de Zeeuwse gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen hierop reageren. Het streven is om eind dit jaar (2019) een definitieve versie van het RR te krijgen.

Omdat een plaat meer dan duizend worden zegt is er een zogenaamde 'praatplaat' ontwikkeld waarop in één oogopslag te zien is wat de risico's zijn voor Zeeland. Hiermee kunnen Zeeuwen makelijker inzicht krijgen in welke risico's en gevaren er zijn en zich daar uiteindelijk beter op voorbereiden.