Systeemoefening Veiligheidsregio Zeeland beëindigd

Zojuist is de grote systeemoefening bij Veiligheidsregio Zeeland beëindigd. Doel was het testen van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie.

Scenario

De oefening is om 10.00 uur begonnen met een gesimuleerde melding over een incident in de binnenstad van Sluis. Op de locatie zelf was vrijwel niets te zien, het oefenen gebeurde grotendeels binnenshuis. Er is alleen een CoPI-unit geplaatst in de buurt van de incidentlocatie. De omstandigheden waren fictief, maar een soortgelijk scenario is wel realistisch.

Waarom een systeemoefening

Alle veiligheidsregio’s zijn bij wet verplicht om jaarlijks een systeemoefening te organiseren. Deze oefening geeft inzicht in de kwaliteit van de crisismanagementorganisatie in Zeeland. De Inspectie van Justitie en Veiligheid (JI&V) kijkt mee en gebruikt de resultaten om de minister van Justitie en Veiligheid een actueel beeld te geven over de kwaliteit van de crisisbestrijding in Zeeland op dit moment.

Hoe wordt er geoefend

Aan de oefening deden alle betrokken bij een GRIP3 situatie mee: meldkamer, Commando Plaats Incident (CoPI), Regionaal Operationeel Team (ROT), Gemeentelijk Beleidsteam (GBt) en de betrokken gemeente. Ook deden diverse ondersteunende crisisteams mee voor bijvoorbeeld brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening, informatiemanagement, gemeente en crisiscommunicatie. Om de oefening zo realistisch mogelijk te maken is op reguliere wijze gealarmeerd, via het P2000 netwerk met de term ‘OEFENING’ vóór de melding. Deelnemende functionarissen waren van te voren niet bekend met het scenario.

De oefening werd waargenomen door onafhankelijke waarnemers. Er is onder andere gekeken naar de wijze van opschaling, naar de informatievoorziening en de crisiscommunicatie. Ook de onderlinge samenwerking was een belangrijk element.

Trainen en oefenen belangrijk

Goed voorbereid zijn op een eventuele ramp of crisis houdt in dat alle betrokken hulpverleners en organisaties uitstekend opgeleid, getraind en geoefend zijn, ieder mogelijk scenario aan moeten kunnen en met iedere mogelijk bedrijf moeten kunnen samenwerken. Tijdens een systeemoefening laten de crisispartners zien hoe zij dit doen.