OPEN DAG - brandweer Tholen

Tijdens de open dag op zaterdag 11 mei a.s. zullen er verschillende voertuigen van de brandweer te zien zijn. Ook zullen er gedurende de dag diverse demonstraties worden gegeven. Je bent welkom van 10 uur tot 16 uur in de brandweerkazerne van Tholen aan de Grindweg 51.

Vanuit Zeeland Veilig is het voorlichtingsvoertuig "Brandveilig Leven"aanwezig, waar men een gratis brandveiligheidsadvies voor je eigen woning kan krijgen. Verder is de belevingscontainer aanwezig, waar je een ervaring kunt opdoen om te vluchten bij rook en brand.