Ondanks regen is extreme droogte nog lang niet voorbij

Er lijkt nu toch écht een einde te komen aan de tropische temperaturen. Het kwik daalt en het regent af en toe. Maakt de regen dan ook een eind aan de droogte waardoor de risico op brand in de berm of duinen voorbij is? Nee! Het brandgevaar in de natuur is nog niet geweken! Nog lang niet. Er moet nog zeker zo’n 150-200 millimeter vallen om de droogte een beetje te kunnen verzachten. En dan natuurlijk niet op één dag, want dat levert weer andere problemen op! En door de droogte dringt het water ook niet gemakkelijk in de bodem. Voorlopig blijft het dus nog erg oppassen geblazen in de natuur.

Oorzaken natuurbranden: vaak door menselijk gedrag 
Wist je dat de meeste natuurbranden worden veroorzaakt door menselijk gedrag? Het weggooien van een sigarettenpeuk kan al een brand veroorzaken. Ook onvoorzichtigheid met vuurkorven en barbecues is een grote boosdoener. En er zijn zaken waar je misschien niet snel aan denkt, maar die wel brand kunnen veroorzaken. Neem bijvoorbeeld rondslingerende glazen of plastic. We kennen allemaal het trucje met het vergrootglas in de zon om vervolgens een vuurtje te kunnen maken. Ditzelfde effect heeft glas dat in de natuur rondslingert, maar ook water in een plastic flesje. Ook jij kunt dus meehelpen om een brand te voorkomen! Lees hier meer over oorzaken van een natuurbrand en manieren om brand te voorkomen.

Wat moet ik doen als ik brand in berm of duinen zie?
Je hoopt het natuurlijk nooit mee te maken, maar als er in jouw buurt een natuurbrand ontstaat, is het belangrijk om te weten wat je het beste kunt doen. Erg veel tijd om na te denken heb je dan niet, want natuurbranden kunnen zich razendsnel uitbreiden. Reageer dus heel snel:  

 • Bel 112 en geef de locatie van de brand zo precies mogelijk door. Kijk in je omgeving of je herkenningspunten hebt, zoals een ANWBpaddenstoel, informatieborden, straatnamen of nummers op paaltjes en bankjes.
   
 • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en zo ver mogelijk weg van de brand. Veilige plekken zijn de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom. Lukt dat niet? Probeer dan een plek te vinden waar het vuur al is geweest. Mijd het groen, want dat vormt nog brandstof voor de brand.
   
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt. Loop dwars van de brand weg. Daarmee verklein je de kans dat de brand je inhaalt.
 • Help andere mensen en kinderen naar een veilige plek.
 • Volg de aanwijzingen van overheid en hulpverleners op. Volg het nieuws op www.zeelandveilig.nl, Twitter @VRZ of Facebook Zldveilig.
   
 • Let op: De auto is niet altijd het beste vluchtmiddel. Veel doden vallen doordat mensen te laat nog de weg op gaan en dan in een file terecht komen. Bovendien kan rook voor slecht zicht en ongelukken zorgen.

Bekijk ook het plaatje met de stappen die je het beste kunt nemen.