Langdurige droogte: let op in de natuur!

Vanaf donderdag 28 juni geldt een verhoogd risico (fase 2) op natuurbranden in Zeeland. Door de langdurige droogte zijn de natuur- en duingebieden kurkdroog. Houd rekening met de volgende maatregelen en adviezen: 

  • In natuurgebieden mag je geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten.
  • Ga ervan uit dat de eventueel verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is; zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie (gemeente of provincie).
  • Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's/film te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als je een situatie niet vertrouwt.
  • Houd op je verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.
  • Denk eraan, dat je niet overal in de natuur goed bereik hebt met je mobiele telefoon.
  • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer je auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.
  • Neem eventueel een topografische kaart / GPS / wandel App mee als je op stap gaat in de natuur. 

Snelle uitbreiding van een natuurbrand is het grootste risico. De natuurbeheerders voeren daarom extra controles uit in natuurgebieden. Daarnaast vragen wij ook inwoners en recreanten extra alert te zijn op het ontstaan van brand. Mocht je een natuurbrand ontdekken, meld het dan zo snel mogelijk via het alarmnummer 1-1-2. Hoe sneller de melding, hoe eerder de brandweer er kan zijn!

Update 12 juli - Gemeenten treffen maatregelen i.v.m. natuurbrandrisico

Veiligheidsregio Zeeland de Zeeuwse burgemeesters en de RUD geadviseerd om vuurwerkshows en open vuur zoals verbranding van timmerstad/huttendorpen in droog gebied te gaan verbieden. Ook is hen geadviseerd te stoppen met het onkruidbranden. Uit een inventarisatie vandaag is gebleken dat de gemeenten gehoor hebben gegeven aan de oproep.

 

Zo zijn gemeenten gestopt met het onkruidbranden. Sommigen bestrijden onkruid wel nog met hete lucht en borstels, maar onder strikte voorwaarden, zoals op ruime afstand blijven van beplanting, gras en schuttingen. Een enkele keer wordt nog gebruik gemaakt van vuur, maar in geen geval bij natuurgebieden, droge bermen en andere locaties met verhoogd risico. Medewerkers hebben ook extra instructie gehad en zijn extra alert op brandgevaar en de voertuigen zijn standaard uitgerust met blusmiddel.

Gemeenten geven over het algemeen ook geen stookvergunningen meer af of trekken deze in als die al afgegeven was. Ook andere vormen van open vuur worden niet meer toegestaan.

Nieuw: twee fases

Voorheen werd landelijk het natuurbrandrisico aangeduid met vijf kleuren: lichtgroen, groen, geel, oranje en rood (website www.natuurbrandrisico.nl). In plaats van de vijf kleuren is er sinds dit voorjaar nog slechts onderscheid tussen twee ‘fasen’. Een fase waarin sprake is van regulier risico en een fase waarin we vragen extra alert te zijn, omdat er een verhoogd risico is op natuurbranden.

De fasering is aangepast door Brandweer Nederland, in overleg met natuurbeheerders, -eigenaren en ondernemers. Reden is dat de boodschappen voor het publiek bij de fases lichtgroen, groen en geel vrijwel hetzelfde waren. Dit was ook zo bij oranje en rood. Daarnaast was er regelmatig verwarring met de kleurcodes 'code oranje' en 'code rood' van het KNMI.  

Waar gaat het om bij (de fasen van) natuurbrandrisico?

De boodschap is eigenlijk eenvoudig:
Fase 1 (regulier risico) is zoals altijd: wees voorzichtig met vuur in de natuur.
Fase 2 (extra alert): de hulpdiensten en natuurbeheerders voeren extra controles uit. In deze fase vragen we ook actief aan inwoners en recreanten extra alert te zijn op het ontstaan van brand. En de brand zo snel mogelijk te melden via het alarmnummer 1-1-2.