Hulpdiensten oefenen 22 juni in Vlaktetunnel

Op 22 juni wordt tussen 21.30 en 24.00 uur geoefend in de Vlaketunnel. Het scenario is een grootschalig ongeval, waarbij politie, brandweer, ambulancedienst en Rijkswaterstaat in actie moeten komen. Het doel is om met elkaar de procedures en de samenwerking te beoefenen, zodat er bij incidenten in de tunnel snel en adequaat wordt gehandeld. De alarmering voor deze oefening gaat op dezelfde manier als bij een ‘echt’ incident, via P2000, en vindt plaats tussen 21.30 en 22.30 uur. 

Het is van groot belang dat de hulpdiensten bij een ongeval direct in actie komen, weten hoe ze het beste kunnen handelen en goed op elkaar zijn ingespeeld bij de hulpverlening. Tijdens de oefening worden alle afspraken en procedures die hiervoor zijn opgesteld getoetst. Denk bijvoorbeeld aan de aanrijdroutes, gebruik maken van specifieke (tunnel)systemen en onderlinge communicatie. De oefening geeft ook invulling aan de vereisten die in de wetgeving zijn opgenomen ten aanzien van tunnelveiligheid.
De oefening vindt plaats tijdens een reguliere onderhoudsperiode met twee nachtafsluitingen van de Vlaketunnel. Daardoor wordt de overlast voor weggebruikers zo klein mogelijk gehouden. De oefening start tussen 21.30 en 22.30 uur en duurt ca twee uur. De tunnel is afgesloten van 21.00 tot 05.00 uur.  Het verkeer wordt omgeleid via de N289. 
Alle betrokken hulpdiensten zien nauwgezet toe op het naleven van de coronamaatregelen.