De vermenging van onderwereld en bovenwereld

De vermenging van onderwereld en bovenwereld

Ondermijnende criminaliteit, wat is dat nou eigenlijk? De exacte definitie is moeilijk in een zin samen te vatten, maar grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een maatschappelijk probleem met voldoende: De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, de bedreiging van de burgemeester, of de dumpingen van drugsafval in het buitengebied. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal. Daarom is het belangrijk dat iedereen oplet en verdachte situaties meldt. Maar hoe herken je nu verdachte situaties?

Van begin 2019 tot oktober dit jaar zijn er in de Politie Eenheid Zeeland / West-Brabant 31 drugsdumpingen geweest, tien drugslabs ontruimd en 19 opslaglocaties gevonden. Deze cijfers gaan alleen maar over synthetische drugs en nog niet eens over hennep. Ook in Zeeland is er sprake van een zorgwekkende groei van deze vorm van criminaliteit. Om dit tegen te gaan helpt het enorm om verdachte situaties te melden. Maar wat zijn nu verdachte situaties? Hoe meld ik dit? En aan wie? De Taskforce-RIEC Brabant Zeeland heeft hiervoor een speciale folder ontwikkeld. Deze is hier te downloaden

Wat zijn de kenmerken van een drugslab?

Een laboratorium om XTC te produceren moet voor de producent voldoen aan de volgende criteria:

  • er moet stromend water zijn en elektriciteit;
  • de locatie moet goed afsluitbaar zijn;
  • de locatie moet onopvallend zijn in de omgeving;
  • de locatie moet goed bereikbaar zijn met voertuigen.

Aanvoer en afvoer
Een XTC-productieplaats is een kleine chemische fabriek. Er is een afhankelijkheid met betrekking tot de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van producten en afval. Meestal heeft zo’n productielocatie een ingang waar grotere voertuigen (bestelbussen) naar binnen kunnen zodat ze niet opvallen met in- en uitladen jerrycans of vaten bijvoorbeeld.

Aanwezig materiaal
In een drugslab worden diverse materialen gevonden, zoals glaswerk, reactiekolven, weegapparaten, mengkuipen, jerrycans en/of vaten met chemicaliën, centrifuges, tabletteermachines, vrieskisten, drukvaten, vacuümpompen en gasflessen.

Geur
De geurstoffen en de productielocatie ruiken chemisch. Meestal kunt u ook goed oplosmiddelen (onder andere aceton) ruiken. Kieren van niet gebruikte ramen en deuren worden daarom meestal afgedicht met bijvoorbeeld ‘purschuim’. Ook worden vaak afzuiginstallaties met koolstoffilters gebruikt die de lucht afvoeren via het dak. Zo wordt de geur hoog in de lucht gebracht. Regelmatig zitten drugslabs ook in de buurt van ‘stinkende’ buren zoals fabrieken en/of boerderijen (mestlucht). 
Ga er  nooit vanuit dat zolang u nog geen chemische geur ruikt, dat u veilig bent. Zorg dat u direct naar buiten gaat, zodra u een vermoedelijk drugslab ontdekt hebt.

Zicht
De productieplaats is meestal goed afgeschermd en de inkijkmogelijkheden vaak geblindeerd. In de productieruimte is het vaak heel rommelig en onoverzichtelijk, chaotisch soms. De ruimte kan beveiligd zijn met camera’s, alarminstallaties, honden of boobytraps.

Hoe te handelen bij aantreffen van een mogelijk drugslab?

Vindt u een mogelijke productieplaats, ga dan niet zelf aan de slag en vernietig geen sporen voor de politie.

  • Breng uzelf in veiligheid. Er is altijd gevaar voor giftige stoffen, gassen, brand en/of ontploffing.
  • Alarmeer de politie via 112 op enige afstand van het lab i.v.m. brand- en explosiegevaar en geef uw exacte locatie door en of er eventueel sprake is van brand of zichtbare rook. De politie zal, zo nodig, de brandweer en/of de LFO inschakelen.
  • Wilt u liever anoniem melding maken? Bel dan met “Meld Misdaad Anoniem” via 0800-7000.

Als de situatie of omgeving buiten het lab veilig is, kunt u mogelijk bijzonderheden vastleggen, zodat u deze kunt meegeven aan de politie wanneer deze ter plaatse komt. Denk aan het noteren van nummerborden, beschrijvingen van vervoermiddelen en personen, en andere opvallende activiteiten.