Convenant voor calamiteitenzender Omroep Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland (VZR) en Omroep Zeeland ondertekenen convenant voor calamiteitenzender Omroep Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en Omroep Zeeland hebben vandaag hernieuwde afspraken gemaakt over de officiële berichtgeving door de overheid bij een calamiteit in de provincie. De voorzitter van de VRZ, Erik van Merrienboer en Omroep Zeeland-directeur Monique Schoonen hebben hun handtekening gezet onder dit convenant.

Omroep Zeeland Radio is - bij wet geregeld - de rampenzender in de provincie. In de nieuwe overeenkomst zijn bijvoorbeeld de wederzijdse bereikbaarheid en de procedures rondom het inzetten van Omroep Zeeland Radio nog eens bekrachtigd.

Beide organisaties gebruiken natuurlijk naast de radio ieder ook hun eigen informatiekanalen. Zo maakt de VRZ samen met de Zeeuwse gemeenten en diverse partners gebruik van de website Zeeland Veilig en bijbehorende social mediakanalen en zet Omroep Zeeland vol in op berichtgeving via web en app, sociale media, teletekst en de tv.

De inzet van radio tijdens een calamiteit is onder meer belangrijk voor mensen die geen gebruik maken van internet of sociale media, maar wel geïnformeerd moet worden tijden een calamiteit. Wanneer er sprake is van een calamiteit waar de bevolking van op de hoogte gebracht moet worden, zet de VRZ, naast NL Alert, sirenes in. Wie dan Omroep Zeeland Radio aanzet krijgt daar de officiële berichten van de overheid te horen.

Ook als Omroep Zeeland Radio door VRZ is ingezet als calamiteitenzender gaat de onafhankelijke journalistieke berichtgeving gewoon door op radio, online, teletekst en tv.

Op de website van Omroep Zeeland staat een artikel.

Omroep Zeeland Van Merrienboer convenant calamiteitenzender