Meldingen

Laatst bijgewerkt 29-07-2021
donderdag, 29 juli 2021 om 22:28:29

Ongeval voertuig Tholen

Op de Postweg in Tholen is een auto in een droge sloot terecht gekomen. Een tweede blusvoertuig is opgeroepen om assistentie te verlenen omdat er twee personen bekneld zitten. Bij het ongeval zijn een personenauto en een busje betrokken.

donderdag, 29 juli 2021 om 22:41:38

De brandweer is bezig met het bevrijden van twee personen die bij het ongeval zijn betrokken.

donderdag, 29 juli 2021 om 22:43:42

De locatie van het incident is gewijzigd van de Vrouwendijk naar de Postweg in Tholen.

Laatst bijgewerkt 27-07-2021
dinsdag, 27 juli 2021 om 10:48:25

Voertuig te water Vlissingen

In Vlissingen is aan de Zwanenburgseweg een voertuig in het water terecht gekomen. Het gaat om een motor. Er zijn geen mensen in de buurt te zien. De brandweer is er naar toe.

dinsdag, 27 juli 2021 om 10:55:10

Het blijkt inmiddels na onderzoek dat het gaat om een losse band van een motor die in het water ligt. Alle eenheden keren weer terug naar de kazerne. Einde berichtgeving.

Laatst bijgewerkt 24-07-2021
zaterdag, 24 juli 2021 om 22:30:35

Wateroverlast gemeente Tholen

Vanavond viel er in korte tijd een grote hoeveelheid neerslag. In de kernen Oud-vossemeer en Sint-Annaland stonden straten blank en hebben een aantal huizen waterschade opgelopen. In korte tijd kwamen zo'n 25 meldingen binnen bij het Operationeel Centrum Brandweer verdeeld over beide kernen.

In Oud-Vossemeer en Sint-Annaland heeft de brand geassisteerd bij het wegpompen van het water, naast de inzet van het Waterschap en de Gemeente Tholen. Stichting Salvage is ter plaatse om huiseigenaren te ondersteunen bij de afhandeling van schade voor woningen met wateroverlast.

De situatie is inmiddels onder controle.

Einde berichtgeving.

Laatst bijgewerkt 22-07-2021
donderdag, 22 juli 2021 om 14:10:00

Brand in landbouwvoertuig Hoge Duvekotsweg in Oostkapelle

Omstreeks 13:50u is brand ontstaan in een hooibalenpers tijdens werkzaamheden op een landbouwperceel aan de Hoge Duvekotsweg. De hooibalenpers staat volledig in brand evenals een deel van de trekker. Brandweer is met twee blusvoertuigen ter plaatse en gestart met het blussen van de brand.

Op het landbouwperceel zijn tevens een paar brandjes ontstaan die worden geblust.

Ter ondersteuning is een waterwagen onderweg om te voorzien in voldoende bluswater.

 

donderdag, 22 juli 2021 om 14:17:41
Brand is meester

De brand is meester. Brandweer blust de laatste smeulende resten na en keert daarna terug naar de kazerne.

Einde berichtgeving.

Laatst bijgewerkt 17-07-2021
zaterdag, 17 juli 2021 om 15:44:44

Mogelijk aanspoelen jerrycans op Zeeuwse kust

Mogelijk spoelen jerrycans aan op Zeeuwse kust. Vindt u een dergelijke blauwe jerrycan? Laat de jerrycan dan liggen, raak deze niet aan en geef het door via telefoonnummer 0900-8844.

Zie berichtgevingen door de Zeeuwse  kustgemeenten;

Schouwen-Duiveland: https://www.schouwen-duiveland.nl/nieuws-en-actualiteiten/mogelijk-aanspoelen-13-jerrycans-zeeuwse-kust

Sluis: https://www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie/Nieuws/Mogelijk_aanspoelen_13_jerrycans_Zeeuwse_kust

Veere: https://www.veere.nl/mogelijk-aanspoelen-13-jerrycans-zeeuwse-kust

Vlissingen: https://www.vlissingen.nl/inwoner/nieuws/nieuwsbericht/archief/2021/07/artikel/mogelijk-aanspoelen-13-jerrycans-zeeuwse-kust-5472.html

 

 

 

Laatst bijgewerkt 18-07-2021
vrijdag, 16 juli 2021 om 18:40:04

Bijstand door VRZ voor extreem hoogwater

Iedereen leeft mee met de inwoners en hulpverleners die te maken hebben met de overstromingen in Nederland, België en Duitsland. In Nederland zijn op dit moment de Veiligheidsregio’s Noord- en Zuid-Limburg zwaar getroffen. Vrijwel iedereen volgt het nieuws op de voet en onze hulpverleners zijn uiteraard bereid om de collega’s in de getroffen gebieden te ondersteunen. 

 

Landelijke afstemming en coördinatie 

De afstemming met de getroffen veiligheidsregio’s wordt landelijk gecoördineerd. Dit vindt plaats vanuit Den Haag, door het Nationaal Crisiscentrum (NCC) dat is ondergebracht bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Lees meer over de Nationale Crisisstructuur op de website NCTV. Voor de geïntegreerde benadering van de operationele aspecten van crisisbeheersing op nationaal niveau zorgt het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) in Zeist. Lees meer over het LOCC op de website LOCC.

De aanvragen voor bijstand uit de Veiligheidsregio’s in Limburg en het buitenland worden afgestemd met de andere Veiligheidsregio’s. De operationeel leiders uit het hele land hebben daarover gezamenlijke (online) afstemming. Binnen Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is de beschikbaarheid van functionarissen en middelen geïnventariseerd en voorbereid. Collega’s van verschillende teams zijn op aangeven van de operationeel leider hiermee bezig. De in Zeeland beschikbare capaciteit is op landelijk niveau aangeboden.

 

Bijstand uit Zeeland

Dit betreft sinds enkele dagen deskundigheid op het vakgebied waterveiligheid, dit geschiedt ‘op afstand’. Donderdag kwam laat in de avond een verzoek om bijstand te leveren voor informatiemanagement aan operationele teams in Zuid-Limburg. In de nacht zijn hierop zijn collega’s vertrokken. Zij zijn inmiddels ingezet in respectievelijk Valkenburg en Maastricht.

Sinds afgelopen donderdag wordt de Nationale Reddingsbootvloot (NRV) ingezet in Limburg, maar ook in Luik en omgeving. De aansturing van de NRV vindt plaats door het LOCC. Sinds 2019 is de NRV landelijk, als onderdeel van Grootschalig Brandweer Optreden – Specialistisch Optreden (GBO-SO) georganiseerd. Iedere Veiligheidsregio levert hierin een bijdrage met personeel en materieel. Veelal wordt dit verzorgd door Reddingsbrigade Nederland, in een aantal regio’s levert de brandweer hier (ook) mensen en middelen voor. Lees meer over de NRV op de website NRV. In Zeeland wordt de bijdrage aan de NRV geleverd door de brigades uit Goes en Middelburg. Zie de websites van de reddingsbrigades Goes en Middelburg

 

Afwachten 

Door verschillende functionarissen van het operationeel team wordt de situatie op de voet gevolgd. Hierbij vindt regelmatig overleg met het LOCC. Op dit moment is er geen verzoek om meer bijstand.

 

 

zaterdag, 17 juli 2021 om 23:05:54
UPDATE eventuele aanvraag bijstand extreem hoogwater

Zojuist, zaterdag 22.00 uur heeft het LOCC terugkoppeling gegeven over de situatie in Limburg en de eventuele bijstand aan hun vanuit het land.

Laatst bijgewerkt 12-07-2021
maandag, 12 juli 2021 om 21:31:34

Brand in leegstaande school aan de Merwedelaan Terneuzen

Brand in leegstaande school aan de Merwedelaan Terneuzen. Twee blusvoertuigen ingezet.

maandag, 12 juli 2021 om 21:34:25

Het betreft een kleine brand in de leegstaande school, tweede blusvoertuig ondersteunt in de waterwinning.

maandag, 12 juli 2021 om 21:44:01
sein brand meester

Zojuist is sein brand meester gegeven, het betrof een klein brandje. Brandweer gaat ventileren, gemeente wordt gevraagd om het leegstaande pand weer dicht te maken.

 

Einde berichtgeving.

Laatst bijgewerkt 9-07-2021
vrijdag, 9 juli 2021 om 4:11:40

Schuurbrand Kloetinge

Er is een forse uitslaande brand in een schuur aan de Kapelseweg in Kloetinge. De paarden die in de schuur staan worden naar buiten gebracht. Er zijn verder in de schuur geen mensen meer aanwezig. De brandweer is er naar toe. 

 

vrijdag, 9 juli 2021 om 4:13:30

De brandweer is ter plaatse. De schuur staat volledig in brand en er wordt opgeschaald naar grote brand.

vrijdag, 9 juli 2021 om 4:19:01

Op dit moment zijn twee blusvoertuigen en een redvoertuig aanwezig. Een waterwagen is onderweg. De brandweer schaalt zojuist op naar zeer grote brand.

Laatst bijgewerkt 8-07-2021
donderdag, 8 juli 2021 om 9:56:38

Gaslek Wolphaartsdijk

In de Friesestraat in Wolphaartsdijk is een gaslekkage ontstaan na werkzaamheden. Enduris is onderweg om het lek te dichten. De brandweer gaat ter plaatse om voorzorgsmaatregelen te nemen wat kan door te nevelen met water. Ook worden er metingen in de omgeving gedaan naar eventuele concentraties van gas.

donderdag, 8 juli 2021 om 10:18:30

Enduris is ter plaatse en er wordt een plan gemaakt om het lek te dichten.

donderdag, 8 juli 2021 om 10:35:14

Een van de twee aanwezige blusvoertuigen keert terug naar de kazerne. Het andere voertuig blijft stand-by bij het incident zolang als nodig is om het gat in de leiding te dichten. Einde berichtgeving.

Laatst bijgewerkt 6-07-2021
dinsdag, 6 juli 2021 om 12:08:56

Personen te water Oosterschelde

Grip 1

Op de Oosterschelde zijn rond 10 uur vier scoutingbootjes en 1 begeleidingsboot in de problemen gekomen. Het lukte niet meer om aan de kant te komen. Diverse hulpverlening is opgestart en alle inzittende van de bootjes zijn inmiddels aan de kant.

dinsdag, 6 juli 2021 om 12:17:37

In totaal zaten er 21 mensen in de bootjes en die zijn allemaal gered. Om de betrokkenen verder te kunnen helpen, worden ze allemaal naar de brandweerkazerne in Stavenisse overgebracht. De mensen komen uit Belgie. Een persoon uit de groep is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis.

dinsdag, 6 juli 2021 om 12:44:52

De GRIP 1 en de hulpverlening richt zich nu op opvang en nazorg van de betrokkenen. De scoutinggroep bestaat uit twee groepen die nu op verschillende locaties zitten. Gezorgd wordt om de groep weer bij elkaar te krijgen.