Windhoos Zierikzee

Laatst bijgewerkt 7-07-2022
maandag, 27 juni 2022 om 13:21:22
Grip 2
Gesloten

In Zierikzee heeft een windhoos maandagmiddag voor grote schade gezorgd in het centrum van de stad. Als gevolg van de windhoos is er 1 dodelijk slachtoffer gevallen, is 1 gewonde afgevoerd naar het ziekenhuis en zijn 8 slachtoffers ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Grote inzet van hulpdiensten. Er was GRIP 2 gemaakt vanwege de coordinatie van de hulpdiensten. 

dinsdag, 28 juni 2022 om 13:49:48

Een dag na het incident is het spoor van de windhoos duidelijk zichtbaar in Zierikzee.

De schrik is behoorlijk groot bij de inwoners. De windhoos heeft een grote indruk achtergelaten.

De schade aan woningen is fors en varieert per woning. Veel mensen zijn geraakt door de impact van de windhoos. Het wisselt van een losse dakpan, tot complete daken die eraf gewaaid zijn. Zo’n 150 tot 200 woningen zijn zwaar beschadigd. Het zal nog enige tijd duren voordat het beeld compleet is. Een deel is bekend omdat het huurwoningen van Zeeuwland betreffen. Van particuliere woningen hebben mensen de schade direct bij hun verzekering gemeld en is daardoor op dit moment niet bekend.

Gisterenavond zijn er na verkenning van de brandweer en de gemeente 10 woningen gemarkeerd als onbewoonbaar. Deze liggen aan de Calandweg en de Kanterlaan. De inschatting is nu dat 5 van deze woningen na reparatiewerkzaamheden weer bewoonbaar zijn. De andere vijf blijven onbewoonbaar. De bewoners hebben gebruik gemaakt van alternatieve slaapplaatsen bij familie of hotel.

Gisterenavond werd tijdens de verkenning van de brandweer gekeken naar beschadigde huizen waar direct gevaar nog niet was weggehaald. Bij 55 woningen moest worden ingegrepen door de brandweer of een aannemer om direct gevaar te voorkomen.

In totaal zijn zo’n 400 huurwoningen getroffen in het gebied. Daarnaast zijn er particuliere woningen getroffen, aantallen zijn nog niet bekend.

Van de 9 gewonden zijn 8 ter plaatse behandeld. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht, het is onbekend hoe het daarmee nu gaat.

Als er mensen zijn die behoefte hebben aan psychosociale hulp, dan kunnen zij bellen naar 0900 0101 (www.ggdzeeland.nl/nadeschok). Voor algemene vragen kunnen mensen bellen naar het serviceteam van de gemeente (0111 452 111).

De ravage is nog groot. Mensen zijn zelf al bezig om op te ruimen. Ook de gemeente zet zich hiervoor in.

Het zal enige tijd in beslag nemen voordat alle stormschade is hersteld.

Is er dreiging van een onveilige situatie door de windhoos in of aan uw woning? Bij acuut gevaar belt u 112. Bel, als u een huurwoning heeft, en het is geen spoed, naar Zeeuwland. Gaat het om een particuliere woning of gebouw, bel dan met 0900 0904. Kijk hier voor een infographic.

De burgemeester van Schouwen-Duiveland zei in een persmoment vandaag het volgende:

"Inmiddels is overduidelijk dat de windhoos enorme gevolgen heeft gehad. Helaas is er 1 dodelijk slachtoffer te betreuren en zijn er 9 gewonden.

Mijn eerste zorg en medeleven, en die van het voltallige gemeentebestuur, gaan uit naar de nabestaanden van het slachtoffer en iedereen die door de windhoos getroffen is.

De impact op deze mensen en onze gemeenschap is groot. Ik wens iedereen alle sterkte toe.

Van de gewonden zijn acht mensen ter plaatse behandeld en 1 slachtoffer is voor verdere behandeling naar het ziekenhuis overgebracht.

Omstreeks 14.00 uur is opgeschaald naar de zogenoemde GRIP 2. Veel huizen waren beschadigd geraakt, met als gevolg dat meerdere mensen elders opgevangen moesten worden.

Gisterenmiddag en avond heb ik de getroffen wijken van Zierikzee bezocht en heb ik gesproken met inwoners en de mensen van hulpdiensten. De verhalen van die mensen hebben mij geraakt.

Ik wil mijn waardering en dank uitspreken voor de geweldige inzet van alle hulpdiensten.

Brandweer, politie, medische diensten en medewerkers van gemeente, hebben zich met man en macht ingezet om alle getroffenen te helpen, de eerste schade te herstellen of verder te voorkomen, en een veilige situatie weer te herstellen.

Het was heel fijn om te zien dat ook collega’s van omliggende gemeenten gelijk kwamen helpen. Ook hen wil ik hartelijk danken.

Veel waardering voor de medewerkers van woningcorporatie Zeeuwland die al snel ter plaatse waren om hun huurders te helpen en met raad en daad bij te staan.

En voor de inwoners en ondernemers van ons eiland, maar ook van ver daarbuiten, die zich geen moment bedachten en gelijk in de bres sprongen om getroffen mensen te helpen of op te vangen.

Hotels boden spontaan kamers aan en daar is door een aantal inwoners vannacht ook gebruik van gemaakt.

Buren stonden elkaar bij, met praktische hulp of die belangrijke arm om de schouder.

Het getuigt van de hechtheid en eensgezindheid van onze gemeenschap. En ook de Zeeuwse nuchterheid heb ik gisteren veel gezien en gehoord.

Samen gaan we dit aanpakken en herstellen was de saamhorigheid die ik overal hoorde.

Daar sluit ik mijn graag bij aan. Maar ik kan mij ook voorstellen dat de emoties bij velen pas later komen. Voor hen wordt psychische aangeboden."

 

De woordvoering over het incident wordt hierbij overgedragen naar gemeente Schouwen-Duiveland.

Einde berichtgeving.

 

dinsdag, 28 juni 2022 om 0:05:57

Er is afgeschaald naar grip 0. Er zijn lokaal nog steeds afzettingen, deze mogen niet betreden worden omdat er mogelijk risico is. Omdat de windhoos zeer heftig is geweest, blijft in het gebied het gevaar van stormschade en mogelijke vallende voorwerpen. We roepen inwoners en bezoekers dan ook op om hier alert op te zijn. Er is nog geen compleet overzicht van alle beschadigde woningen omdat de meldingen op verschillende plekken en bij verschillende organisaties binnengekomen zijn. Er zijn meerdere woningen aan de Calandweg, Mulockstraat en Kanterstraat onbewoonbaar.
In totaal hebben 10 mensen het service nummer van de gemeente gebeld. 5 mensen zijn op gemeentehuis geweest. Voor de bewoners die zelf geen eigen opvang konden organiseren, heeft de gemeente een alternatieve slaapplaats aangeboden.

Voor dit moment wordt er geen update geplaatst. Wanneer er nieuwe informatie op 28-06 beschikbaar is, wordt dit blog aangevuld.

maandag, 27 juni 2022 om 21:48:27

Op dit moment vindt het laatste overleg plaats van het crisisteam ter plaatse (CoPI). Er wordt een overzicht gemaakt van de totale omvang van de schade en welke huizen voorlopig niet veilig genoeg zijn om naar terug te keren. Zodra dit is afgerond zullen de hulpdiensten afschalen. Bewoners die niet kunnen terugkeren hebben zelf onderdak geregeld, of dat wordt voor hen gedaan door zorg van Salvage. Morgenochtend zal een persmoment plaatsvinden waarin burgemeester van der Hoek en vertegenwoordigers van de hulpdiensten zullen terugblikken op het verloop van de windhoos en de nasleep ervan.

maandag, 27 juni 2022 om 20:35:29

Er is afgeschaald naar GRIP 1, dat betekent dat de lokale coordinatie voorlopig ter plaatse blijft tot de inspectie van de woningen is afgerond. Door zorg van de politie wordt vannacht extra toezicht gehouden in het gebied. Zo dadelijk wordt er een afsluitend NL-alert bericht gestuurd. 

maandag, 27 juni 2022 om 20:23:25

Zojuist is door Politie Zeeland-West-Brabant bekendgesteld dat het dodelijke slachtoffer een 73-jarige vrouw betreft afkomstig uit Wassenaar. De nabestaanden zijn door de politie in kennis gesteld. 

maandag, 27 juni 2022 om 19:21:09

Op dit moment wordt door brandweer, gemeente en Salvage een inspectie uitgevoerd van de getroffen woningen. Daarbij wordt beoordeeld in hoeverre de woningen veilig zijn voor de bewoners om terug te keren. De woningen zullen worden gemarkeerd. Voor de bewoners die niet terugkunnen, wordt opvang geregeld. Het informatiepunt op het gemeentehuis is tot 20.30 uur open, en het informatienummer is tot 21.00 uur bereikbaar, en daarna weer vanaf morgenochtend gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

maandag, 27 juni 2022 om 18:53:11

Bijstelling aantal gewonden: het betreft in totaal 9 gewonden, waarvan er 1 naar het ziekenhuis moest worden vervoerd en 8 ter plaatse konden worden behandeld door ambulancepersoneel. 

maandag, 27 juni 2022 om 17:24:45

In totaal zijn er, naast het dodelijke slachtoffer, 7 gewonden gevallen als gevolg van de windhoos. Daarvan is 1 persoon door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, de anderen konden ter plaatse worden behandeld.

maandag, 27 juni 2022 om 16:46:00

Nog niet alle straten zijn veiliggesteld. Het getroffen gebied is nadrukkelijk enkel toegankelijk voor inwoners. Wees bewust van levensgevaar.

Er is een publieksinformatienummer beschikbaar tot 21 uur vanavond. Dat is het servicenummer van de gemeente: 0111-452111

maandag, 27 juni 2022 om 16:26:32

Brandweer verwacht nog enkele uren werk te hebben. Er is momenteel geen busvervoer mogelijk in het gebied. 

maandag, 27 juni 2022 om 16:23:07

Bij het informatie- en opvangpunt in het gemeentehuis kunnen inwoners met schade zich melden. Ook is daar psychosociale hulpverlening beschikbaar.

maandag, 27 juni 2022 om 16:16:33

De brandweer is bezig met het compleet krijgen van het schadebeeld en zet in op directe gevaarsituaties. Inwoners die van buiten het gebied terug keren mogen het gebied in. Houdt wel rekening met gevaar voor vallende materialen. Bij direct gevaar, bel 112. De gemeente zet zich, samen met Salvage, in voor het afhandelen van de schade.

Getroffen inwoners kunnen terecht bij het informatiepunt dat is ingericht in het gemeentehuis. Parkeren kan tegenover het gemeentehuis.

Om 16.30 uur zal burgemeester Van der Hoek een statement afleggen voor de pers. 

maandag, 27 juni 2022 om 15:49:43

Media die ter plaatse gaan kunnen zich melden bij het busstation aan de Grachtweg, daar zijn woordvoerders van de Veiligheidsregio aanwezig.

maandag, 27 juni 2022 om 15:42:38

Door de windhoos is ter hoogte van Brouwershaven een schip in de problemen gekomen. Deze kon op eigen kracht naar Brouwershaven varen.

maandag, 27 juni 2022 om 15:18:23

Ter plaatse zijn er verkeersomleidingen ingesteld. Volg de aanwijzingen van de hulpdiensten op.

maandag, 27 juni 2022 om 15:15:19

Er komen nog steeds mensen kijken. Verzoek nogmaals om weg te blijven en hulpdiensten hun werk te laten doen. Informeer ook anderen hierover. Daarnaast is het advies om buiten voorzichtig te zijn en op te passen voor eventuele losse dakpannen of takken. 

maandag, 27 juni 2022 om 15:10:42

Bij de windhoos is helaas 1 dodelijk slachtoffer te betreuren. Daarnaast is het eerste beeld nog ongeveer 10 gewonden. Dit betreft het huidige beeld. Hulpdiensten zijn nog volop bezig de totale omvang in kaart te brengen.

maandag, 27 juni 2022 om 14:55:09

Er is nog veel onduidelijkheid over het volledige schadebeeld en aantal gewonden. Brandweer verleent ondersteuning op meerdere plekken en is bezig verder beeld te krijgen van de totale omvang van het incident. De politie zorgt voor afzetting van het incidentgebied. Geef hulpdiensten de ruimte en volg aanwijzingen van de hulpdiensten op.

maandag, 27 juni 2022 om 14:33:24 - Blijf uit het gebied en geef de hulpdiensten de ruimte!

Er zijn veel mensen die naar het gebied gaan om te kijken of te helpen, dit belemmert de hulpdiensten en kan gevaarlijk zijn door loshangende takken, dakpannen etc. Er is daarom een NL-Alert verzonden met het advies: KOM NIET NAAR HET GEBIED EN GEEF DE HULPDIENSTEN DE RUIMTE

maandag, 27 juni 2022 om 14:18:26 - GRIP 2

De hulpdiensten hebben opgeschaald naar GRIP 2 op een gecoordineerde inzet van de hulpdiensten mogelijk te maken.

maandag, 27 juni 2022 om 13:58:05

Er is sprake van meerdere mensen die verwondingen hebben opgelopen. Tot nu toe is onbekend om hoeveel mensen het gaat. Zodra hier meer over bekend is, melden we het hier. 

maandag, 27 juni 2022 om 13:47:37

In meerdere straten in Zierikzee is de schade fors. Naast rondvliegende dakpannen en omgewaaide bomen zijn onder andere van vier woningen daken afgewaaid.

maandag, 27 juni 2022 om 13:37:24

Er zijn meerdere meldingen van diverse locaties in Zierikzee gekomen van schade. De schade varieert van rondvliegende dakpannen tot takken en omgevallen bomen.

Terug naar meldingen