Uitslaande brand landbouwschuur, Hulsterseweg in Axel

Laatst bijgewerkt 16-01-2020
donderdag, 16 januari 2020 om 13:34:38
Gesloten

Omstreeks 13:20uur is melding gemaakt van een uitslaande brand in een landbouwschuur aan de Hulsterseweg in Axel.

Brandweer heeft direct meerdere blusvoertuigen gealarmeerd. 3 blusvoertuigen, een hoogwerker, waterwagen en officier van dienst zijn onderweg naar het brandadres.

donderdag, 16 januari 2020 om 18:18:07

Brandweerinzet

De brandweer zal nog zeker een dag bezig zijn met nablussen van de schuur. De schuur moet helemaal leeg gemaakt worden. Deze werkzaamheden gaan gepaard met sloopwerkzaamheden omdat de constructie van de schuur door de brand ook ernstig is aangetast. Om dit allemaal veilig te laten verlopen blijven twee blusvoertuigen en de officier van dienst aanwezig. Ze worden ondersteund door een mobiele kraan.

opruimen Asbest en afhandeling schade

Een gespecialiseerd bedrijf wordt ingeschakeld voor het opruimen van de asbest. Stichting Salvage ondersteund de eigenaar bij de afhandeling van de schade.

 

Einde berichtgeving.

 

donderdag, 16 januari 2020 om 17:06:00 - NL-Alert ingetrokken

Zojuist is een afsluitend NL-Alert verzonden, alle waarschuwingen worden ingetrokken. De woningen en/of bedrijven in het benedenwindsgebied zijn geinformeerd door de brandweer.

 

Brand in de landbouwschuur in Axel is onder controle. Waarschuwingen omtrent het sluiten van ramen, deuren en ventilatieroosters zijn niet meer van kracht. Meer informatie op www.zeelandveilig.nl

donderdag, 16 januari 2020 om 16:57:25 - Brand is meester

Brandmeester

De officier van dienst meldt dat de brand meester is. De brandweer bouwt haar inzet af, er blijven twee blusvoertuigen aanwezig. De schuur wordt met behulp van een shovel leeg gereden en helemaal afgeblust. Naar verwachting zal de brandweer nog tot morgen bezig zijn met haar werkzaamheden.

Asbest

Het dak van de schuur bestond uit asbest, die zijn vanzelfsprekend bij de brand betrokken. De brandweer heeft daarom een Adviseur Gevaarlijke Stoffen en 2 meetploegen ingezet. Het gebied van de asbestverspreiding is in kaart gebracht en beperkt zich tot de Linieweg.

Nablussen en overlast door rook

De brandweereenheden zal nog zeker tot morgen bezig zijn met de nabluswerkzaamheden. Eenheden worden daarom tussentijds afgelost. Tijdens de nabluswerkzaamheden kan overlast blijven bestaan door de rook die daarbij vrijkomt.

NL-Alert

Er is bij begin van van de brand een NL-Alert verzonden met advies ramen en deuren te sluiten, dit wordt ingetrokken. Alle betrokken woningen/bedrijven in het gebied zijn benaderd en staan in contact met de brandweer.

donderdag, 16 januari 2020 om 15:22:18 - Asbest betrokken bij brand

Bij de brand in de schuur is asbest betrokken. De adviseur gevaarlijke stoffen onderzoekt samen met de ingezette meetploegen óf en waar er asbestverspreiding is.

donderdag, 16 januari 2020 om 14:56:07 - Advies ramen en deuren sluiten in gebied van 1 km benedenwinds vanaf brand

Er is een NL-Alert verzonden om ramen en deuren te sluiten in een gebied benedenwinds met een straal van 1 km vanaf de brand.

donderdag, 16 januari 2020 om 14:07:09 - Brand in omgeving zichtbaar, veel rook

De brand gaat gepaard met forse rookontwikkeling. De brandweer heeft daarom meetploegen opgeroepen om de omgeving te verkennen. 

in het benedenwindsgebied zijn de wegen afgesloten. Er is een NL-Alert verzonden met het advies om ramen en deuren te sluiten.

Blijft uit de rook, rook is altijd ongezond!

 

donderdag, 16 januari 2020 om 13:48:38

Schuur staat volledig in brand. In de schuur zijn landbouwproducten opgeslagen, er zijn geen mensen of dieren in de schuur aanwezig.

De brandweer maakt gebruik van een watertransportsysteem om te voorzien in voldoende bluswater.

Terug naar meldingen
Blijf uit de rook

Bij brand komt altijd rook vrij. Rook van brand is ongezond. Probeer altijd te voorkomen dat je rook inademt. Is er een brand in de buurt? Zorg dat je niet in de rook staat! Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit.

Ben je buiten en niet in de buurt van een woning of gebouw? Let dan op de windrichting en zoek een plek op in de omgeving waar je geen last hebt van de rook. Help ook mensen om je heen om uit de rook te blijven.

Vermoeden van asbest

Bij de brand komt mogelijk asbesthoudend materiaal vrij. Voorkom dat je hiermee in aanraking komt of dit met de rook mee inademt. Zorg dat je niet in de rook staat! Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit.
Ben je buiten en niet in de buurt van een woning of gebouw? Let dan op de windrichting en zoek een plek op in de omgeving waar je geen last hebt van de rook. Help ook mensen om je heen om uit de rook te blijven.
Zie je materiaal liggen en denk je dat het asbest is? Laat het liggen en raak het materiaal niet aan. Hou nadere informatie over de brand in de gaten.

Asbesthoudend materiaal komt vrij (bevestigd)

De brandweer heeft bevestigd dat er asbesthoudend materiaal vrij komt bij de brand. Voorkom dat je hiermee in aanraking komt of dit met de rook mee inademt. Zorg dat je niet in de rook staat! Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit.

Ben je buiten en niet in de buurt van een woning of gebouw? Let dan op de windrichting en zoek een plek op in de omgeving waar je geen last hebt van de rook. Help ook mensen om je heen om uit de rook te blijven.

Zie je materiaal en denk je dat het asbest is? Laat het liggen en raak het materiaal niet aan. Blijf berichtgeving over de brand volgen. Er komt nadere informatie wat je het beste wel en niet kunt doen.