Ongeval gevaarlijke stof, Frankrijkweg Nieuwdorp

Laatst bijgewerkt 1-02-2019
vrijdag, 1 februari 2019 om 12:56:46

Bij een bedrijf aan de Frankrijkweg in Nieuwdorp is melding gemaakt van een ongeval van een gevaarlijke stof.

Betreft een gaslekkage, sprinkler van het bedrijf is ingezet om gaswolk neer te slaan. Brandweer is onderweg naar het incident.

Werkzaamheden in de nabije omgeving van het incident zijn uit voorzorg stilgelegd.

vrijdag, 1 februari 2019 om 23:12:28 - Coördinatie afgeschaald naar GRIP 0

Brandweereenheden hebben samen met het bedrijf de container onderzocht en diverse metingen verricht. De situatie is stabiel en er is geen nieuwe uitstroom. Er is een plan gemaakt om de container leeg te maken. Brandweer draagt de werkzaamheden over aan het bedrijf zodra de container leeg is.

Tijdens de werkzaamheden kan nog steeds sprake zijn van stankoverlast, dit betekent nadrukkelijk niet dat er op dat moment gevaar is. Er worden geen verhoogde concentraties gemeten buiten het bedrijfsterrein.

Er wordt afgeschaald naar GRIP 0. Uit voorzorg en ondersteuning blijft de brandweer voorlopig aanwezig.

Einde berichtgeving.

vrijdag, 1 februari 2019 om 20:04:16 - Hulpdiensten lossen af

Omdat de incidentbestrijding nog niet is afgerond worden alle hulpverleners op locaties afgelost door nieuwe eenheden.

Op dit moment zijn er op het bedrijfsterrein nog  een commandoteam aanwezig en diverse brandweereenheden.

vrijdag, 1 februari 2019 om 17:56:23 - Afgeschaald naar GRIP1, incidentbestrijding nog in volle gang

De lekkage is op dit moment gestopt, de incidentbestrijding ter plaatse is echter nog in volle gang bezig. Het gevaar voor de omgeving is geweken en dus hebben de bedrijven in de omgeving hun werkzaamheden weer opgestart.

Op dit moment geldt nog steeds dat de hulpdiensten samenwerken in het opschalingsniveau GRIP1.

Samen met het bedrijf, wordt door brandweereenheden onderzocht hoeveel gas er nog in de container aanwezig is en waar de lekkage zich bevindt. Zodra dit duidelijk is kan worden overgaan tot het definitief dichten van de lekkage en het opruimen van het restproduct.

Tijdens de werkzaamheden worden, naast de standaard metingen op het bedrijfsterrein, continu metingen verricht door de brandweer. De resultaten van de metingen zitten ver beneden de alarmeringswaarden. Wél kan er tijdens de werkzaamheden sprake zijn van stankoverlast, dit betekent nadrukkelijk niet dat er op dat moment gevaar is. Uit voorzorg wordt door een meetploeg van de brandweer ook in de omgeving continu gemeten.

Het water wat is gebruikt door de sprinkler is opgevangen in een daarvoor bestemde vijver.

 

vrijdag, 1 februari 2019 om 16:18:17 - Bedrijven in de omgeving gaan weer in normaal bedrijf

De gaslekkage op het bedrijfsterrein is beeindigd er is op geen risico meer. Bedrijven in de omgeving kunnen hierdoor weer normaal in bedrijf.

vrijdag, 1 februari 2019 om 16:01:28

Uit de metingen op de grens van het bedrijfsterrein blijkt dat de concentraties van de stof butadieen ruim onder de vastgestelde voorlichtingsgrenswaarden zijn gebleven. Op grotere afstand van het bedrijf zijn die concentraties nog lager geweest. Er zijn geen risisco’s voor de omgeving geweest. Door de lage geurdrempel is de stof wel tot circa 17 kilometer afstand te ruiken geweest.

vrijdag, 1 februari 2019 om 15:17:07 - Op dit moment geen uitstroom uit de container meer

Op dit moment geen uitstroom van gas meer uit de container. Er zijn geen gewonden. De San Marinoweg (doodlopendeweg vanaf de Frankrijkweg) is afgesloten, overige wegen zijn open voor het verkeer. Er komen geen nieuwe stankklachten meer binnen op dit moment.

 

vrijdag, 1 februari 2019 om 14:22:46 - Vrijgekomen stof betreft butadieen

de vrijgekomen stof uit de container betreft butadieen. Een stof met een zeer lage geurdrempel, de stof kan worden geroken ruim voordat het een risico oplevert.

vrijdag, 1 februari 2019 om 14:06:23 - Hulpdiensten schalen op naar GRIP2 tbv gecoordineerde inzet

Hulpdiensten zijn opgeschaald naar GRIP2, zie uitleg over GRIP in Zeeland.

Door een lekkage uit een container bij Vopak komt gas vrij. Uit voorzorg is het personeel van twee schepen en een naastgelegen bedrijf, totaal ca. 60 personen ontruimd. Er komen stankklachten binnen tot Middelburg. De geur van de vrijgekomen stof is snel te ruiken voordat de stof een risico oplevert. Op dit moment er is geen risico in de omgeving. Op dit moment worden metingen uitgevoerd in de omgeving.

 

vrijdag, 1 februari 2019 om 13:28:17 - GRIP 1

Door stankklachten in de omgeving is er opgeschaald naar GRIP1.

Tijdens laad- en loswerkzaamheden bij het bedrijf Vopak in Nieuwdorp is een gaslekkage ontstaan. De sprinkeler van het bedrijf is ingezet om de wolk neer te slaan. De brandweer verricht metingen in de omgeving en zet hiervoor een meetploeg in.

Werkzaamheden in het benedenwindsgebied zijn stilgelegd.

 

Terug naar meldingen