Lekkage op een van de fabrieken Dow Terneuzen verholpen.

Laatst bijgewerkt 21-12-2020
maandag, 21 december 2020 om 10:17:16
Gesloten

Op een van de fabrieken op het terrein van Dow Terneuzen heeft korte tijd een lekkage plaatsgevonden in een koelsysteem. De bedrijfsbrandweer heeft metingen uitgevoerd op en rond het terrein. Er zijn geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen op leefniveau (daar waar mensen en dieren leven) geconstateerd. Wel werd korte tijd een chemische stank waargenomen die geen gevaar opleverde. De officier van dienst van Brandweer Zeeland is aanwezig geweest om de situatie te monitoren. De lekkage is inmiddels gestopt.

Einde berichtgeving.

Terug naar meldingen