Lekkage gevaarlijke stof uit vrachtauto bij Oiltanking Terneuzen

Laatst bijgewerkt 7-04-2020
maandag, 6 april 2020 om 19:21:04

Op het terrein van Oiltanking Terneuzen in Hoek is, tijdens laadwerkzaamheden, lekkage ontstaan in een container geladen op een vrachtauto. De lekkage wordt veroorzaakt door een lekkende afsluiter. Er lekt een gevaarlijke stof uit de container, de stof is brandbaar en giftig. Deze stof wordt direct opgevangen door de bedrijfsbrandweer er is geen gevaar voor de omgeving. Het bedrijf verricht metingen in de directe nabijheid van de vrachtauto. Deze metingen tonen aan dat er geen gevaar is voor de omgeving.

De overheidsbrandweer is ter plaatse gevraagd ter ondersteuning en komt zonder spoed, met een blusvoertuig en hulpverleningsvoertuig ter plaatse om te assisteren. 

 

dinsdag, 7 april 2020 om 1:30:57 - Situatie stabiel en onder controle

Oiltanking en overheidsbrandweer hebben na meerdere pogingen om het lek te dichten, besloten nog eenmaal te proberen om de tank leeg te pompen. De situatie is volledig stabiel en onder controle. De lekkage beperkt zich nog tot een geringe druppellekkage, die volledig gecontroleerd wordt door de bedrijfsbrandweer. Er worden voortdurend metingen verricht ter controle, deze tonen aan dat er geen gevaar is voor de omgeving.

Als blijkt dat het leegpompen lukt zal Oiltanking eea verder afhandelen. Lukt het niet om de tank leeg te pompen, dan zal Oiltanking bij daglicht samen met een gespecialiseerd bedrijf opnieuw een plan maken om de tank te legen.

De bedrijfsbrandweer en –deskundige zullen de situatie nauwlettend volgen en verder veilig afhandelen.

Einde berichtgeving.

maandag, 6 april 2020 om 22:28:06 - Lekkage nog niet gestopt

Helaas is het nog niet gelukt het lek rondom een afsluiter op de tank te dichten. Het bedrijf en overheidsbrandweer, ondersteund door specialisten, zoeken samen naar een geschikte oplossing om het lek te dichten.

De situatie is nog steeds onder controle. De stof wordt opgevangen en er is geen gevaar voor de omgeving. Er worden metingen verricht om dit continu te controleren.

maandag, 6 april 2020 om 20:05:36

Een nieuwe poging om de afsluiter te dichten is mislukt. Er worden extra materialen ter plaatse gevraagd om het lek te dichten. De container staat veilig in het laadstation van het bedrijf. Er is voldoende capaciteit in de opvang beschikbaar om in het uiterste geval de volledige lading veilig uit de tank te laten lopen. Desondanks wordt geprobeerd dit te voorkomen en het lek te dichten.

De situatie op het laadstation is volledig onder controle, er is geen uitstroom van stof anders dan in de opvangvoorziening en daardoor geen gevaar op het terein of de omgeving.

Terug naar meldingen