Lekkage biogas bij bedrijf aan de Stationsweg Kruiningen

Laatst bijgewerkt 23-05-2023
maandag, 22 mei 2023 om 23:40:46

Er is lekkage van biogas bij een bedrijf aan de Stationsweg Kruiningen. Dit gas komt vrij bij de vergisting van grondstoffen. 

 

dinsdag, 23 mei 2023 om 1:27:57

De eenheden keren terug naar hun kazernes, de haakarmbakken worden opgehaald. 

De fakkel zal naar verwachting de komende uren nog branden. Dit gebeurt op de voor dit bedrijf gebruikelijke plaats. Het veilig affakkelen van biogas gebeurt vaker op deze locatie en vormt geen gevaar voor de omgeving.

Einde berichtgeving. 

 

dinsdag, 23 mei 2023 om 1:15:32

De brandweer heeft het sein incident meester gegeven en gaat inpakken. De GRIP1 situatie is opgeheven.

Bij het incident in Kruiningen zijn naast het COPI, eenheden van de brandweer ingezet van de brandweerposten uit Kruiningen, Heinkenszand, Oranjeweg Goes, Wolphaartsdijk, Sas van Gent, Torenweg Middelburg.

dinsdag, 23 mei 2023 om 1:06:59

De fakkel is zonder problemen ontstoken, de brandweer controleert hierbij de veiligheid. Er is geen lekkage meer van het biogas door de omleiding in de leidingen. De fakkel zal naar verwachting de komende uren nog branden. Dit gebeurt op de voor dit bedrijf gebruikelijke plaats. Het veilig affakkelen van biogas gebeurt vaker op deze locatie en vormt geen gevaar voor de omgeving.

dinsdag, 23 mei 2023 om 0:46:51

Bij een inzet van het gaspakkenteam wordt standaard ook de basis ontsmettingsunit (B.O.E.) ingezet. De gaspakdragers kunnen dan zo nodig worden ontsmet en zij kunnen in de container en tent omkleden na de inzet. Bij dit incident is de inzet van de B.O.E. niet nodig geweest. 

Zie ook uitleg op de website: https://www.brandweerzeeland.nl/specialisaties

dinsdag, 23 mei 2023 om 0:30:13

Er wordt een omleiding in de leiding gecreëerd bij de lekkage waardoor het gas gecontroleerd kan worden afgefakkeld. Dit is dan goed zichtbaar in de omgeving. Het affakkelen wordt constant in de gaten gehouden door de brandweer en levert geen gevaar op voor de omgeving.

dinsdag, 23 mei 2023 om 0:20:25

Het biogas bevat vooral methaangas, dit is hetzelfde bestanddeel als het reguliere aardgas.

dinsdag, 23 mei 2023 om 0:12:56

Er is een gaspakkenteam aanwezig om van dichtbij de toestand van de lekkage te onderzoeken. Er worden constant metingen uitgevoerd door de brandweer. Alleen dichtbij de lekkage op het bedrijfsterrein zijn hogere concentraties biogas gemeten, buiten het terrein zijn geen verhoogde concentraties gemeten. Er is geen gevaar buiten het terrein.

maandag, 22 mei 2023 om 23:57:19

Voor de coördinatie tussen verschillende hulpdiensten is GRIP1 afgekondigd. Naast de inzet van de brandweereenheden komt een Commando Plaats Incident (CoPI)  naar het incident. Hier komen de operationeel leidinggevenden (Officieren van Dienst) van de verschillende hulpdiensten bij elkaar. Het CoPI staat onder leiding van de Leider CoPI, doorgaans een Hoofdofficier van Dienst (HOvD). Het CopI richt zich op de bestrijding van het incident ter plaatse (bronbestrijding) en een (gering) effectgebied. Zie verder de website met uitleg over GRIP1

maandag, 22 mei 2023 om 23:44:28

Er is een lekkage van biogas door een gat in een leiding. Er worden metingen uitgevoerd, buiten het terrein zijn geen verhoogde concentraties gemeten. Het gas kan wel worden geroken. Omliggende bedrijven zijn gewaarschuwd en verzocht ramen, deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

Terug naar meldingen
Geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen

De brandweer heeft metingen gedaan in de omgeving. Er zijn geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen gemeten op leefniveau (daar waar mensen en dieren leven).