Incident Heros BV Sluiskil

Laatst bijgewerkt 12-10-2019
zaterdag, 12 oktober 2019 om 14:12:19

Tijdens werkzaamheden aan een afvalwatertank op het terrein van Heros BV in Sluiskil in het havengebied aan de Oostkade heeft omstreeks 13:14uur een incident plaatsgevonden. 

In een afzuiginstallatie heeft een explosie plaatsgevonden. Er zijn geen gewonden en de situatie is op dit moment stabiel. Desondanks is de brandweer ter plaatse met twee blusvoertuigen.  Er wordt samen met het bedrijf en de adviseur gevaarlijke stoffen een plan gemaakt om de stabiele situatie, gecontroleerd op te lossen.

Er zijn geen gewonden en er is geen uitstoot van gevaarlijke concentraties gevaarlijke stoffen gemeten.

Uit voorzorg is wel een ambulance standby.

16:32:02 - Incident overdragen aan bedrijf

Incident is overgedragen aan het bedrijf. Het bedrijf zal onder toezicht van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) de tank legen. De situatie wordt continu gemonitored door het bedrijf. Tijdens de werkzaamheden wordt emissie vermeden.

Brandweer verlaat het bedrijf en keert terug.

Einde berichtgeving.

15:03:57 - Situatie stabiel

Brandweer heeft de tank onderzocht en stelt vast dat de situatie stabiel is.

Het bedrijf treft voorbereidingen om de tank leeg te maken zonder daarbij uitstoot plaatsvindt. Het bedrijf doet dit in overleg met brandweer en Regionale UitvoeringsDienst (RUD). De brandweerinzet wordt afgebouwd, er blijft 1 tankautospuit, OVDB en AGS standby.

 

Terug naar meldingen