Grote uitslaande brand in landbouwschuur Philipine

Laatst bijgewerkt 25-11-2020
woensdag, 25 november 2020 om 1:56:00
Gesloten

In een landbouwschuur aan de Kleine Stelledijk in Philipine is brand uitgebroken. De brand is uitslaand en in de wijde omgeving zichtbaar. Het eerste blusvoertuig is ter plaatse, bevestigt de brand en schaalt verder op.

Er zijn 4 blusvoertuigen en een hoogwerker gealarmeerd om de brand te bestrijden, evenals 2 waterwagens om te voorzien in voldoende bluswater. Tevens is een grootschalig watertransportsysteem gealarmeerd om voldoende water over langere afstand te transporteren.

De landbouwschuur is gevuld met hooi en staat volledig in brand.
 

woensdag, 25 november 2020 om 14:07:30 - Brandweer keert terug naar kazerne en laat landbouwschuur uitbranden

In overleg met alle betrokken partijen is een plan gemaakt. Dit plan gaat uit van dezelfde tactiek, namelijk de schuur volledig uit te laten branden. Deze tactiek passen we toe om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Het blussen van de brand zal immers veel rookoverlast veroorzaken en het bluswater zou de omgeving kunnen vervuilen.
Zolang de weersomstandigheden gunstig blijven en de situatie het toelaat, laat de brandweer de schuur zelf uitbranden. In de wijde omgeving is gecontroleerd of er (belemmerende) effecten merkbaar zijn als gevolg van de brand en dat blijkt niet het geval.
De brandweereenheden gaan opruimen en terug naar de kazerne. Het gebied wordt afgezet. Naar verwachting zal de brand nog enkele dagen branden, uiteraard wordt de situatie continue in de gaten gehouden. Als er verandering optreedt in de situatie of weersomstandigheden dan zal vanzelfsprekend de brandweerinzet worden aangepast.

Einde berichtgeving.

 

woensdag, 25 november 2020 om 9:04:50 - Langdurige inzet

Gecontroleerd uitbranden

De brandweerinzet richt zich op het gecontroleerd laten uitbranden van de schuur er wordt sinds vannacht dan ook niet actief geblust. Reden hiervoor is dat het vuur moeilijk bereikbaar is voor de brandweer waardoor zij niet effectief kan blussen, en de schuur is instabiel en daardoor moeilijk toegankelijk.

Door deze tactiek zal het vuur sneller uit zijn en waarschijnlijk met minder overlast. Immers door een betere verbranding zal de schuur sneller uitbranden én geeft minder rookoverlast. De situatie wordt echter continu in gaten gehouden en zonodig wordt het plan van de brandweer bijgesteld.

Op dit moment zijn voor de brandbestrijding twee blusvoertuigen en een hoogwerker aanwezig, ondersteund door grootschalig watertransport om te voorzien in voldoende bluswater.

Rookontwikkeling

Vanzelfsprekend gaat de brand gepaard met rookontwikkeling. De ontwikkeling van de brand in combinatie met de actuele meteogegevens geven een gunstig beeld, waardoor overlast beperkt lijkt. Desondanks wordt de omgeving gemonitord.

Lange inzet

De brandweerinzet duurt zeker nog de hele dag en vraagt mogelijk zelfs meerdere dagen.

woensdag, 25 november 2020 om 3:59:24 - Brandweer laat schuur gecontroleerd uitbranden

Brandweer laat de schuur gecontroleerd uitbranden. De brandweerinzet wordt afgebouwd er blijven 3 blusvoertuigen en een hoogwerker aanwezig. De inzet wordt ondersteund door een watertransportsysteem en een waterwagen.

Naar verwachting zal het blussen van de brand de rest van de dag in beslag nemen.

Op basis van de weersverwachting wordt er geen extra overlast verwacht door de bluswerkzaamheden. De rook stijgt vooralsnog goed op van de woonkern af.

 

 

woensdag, 25 november 2020 om 3:07:05 - Bluswater

Het bluswater moet over grote afstand van ruim 1,5km worden gebracht naar de brand. Hiervoor is een grootschalig watertransportsysteem ingezet, deze beschikt naast een dompelpomp over een grote slanglengte om deze afstand te overbruggen.

Om de periode te overbruggen totdat het watertransportsysteem is opgebouwd, worden waterwagens ingezet.

woensdag, 25 november 2020 om 2:25:19

De brand in de landbouwschuur is volledig uitslaand. Voor de waterwinning moet een grote afstand worden overbrugd, daarom is een zgn. WTS2500 ter plaatse gevraagd, hiermee kan 2,5km worden overbrugd.

De schuur is ongeveer 5500m2 groot en gevuld met hooi. De andere schuren en het woonhuis op het erf worden niet bedreigd door de brand.

De rook trekt omhoog en poldergebied in van de woonkern af. De overlast door rook lijkt daardoor beperkt. Rook is echter altijd ongezond, mocht er overlast zijn door rook, sluit dan ramen en deuren en schakel ventilatie uit.

Het dak van de schuur bestaat uit golfplaten en bevat geen asbest.

Terug naar meldingen
Blijf uit de rook

Bij brand komt altijd rook vrij. Rook van brand is ongezond. Probeer altijd te voorkomen dat je rook inademt. Is er een brand in de buurt? Zorg dat je niet in de rook staat! Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit. Ben je buiten en niet in de buurt van een woning of gebouw? Let dan op de windrichting en zoek een plek op in de omgeving waar je geen last hebt van de rook. Help ook mensen om je heen om uit de rook te blijven.