GRIP 1 Gaslucht woonzorgcomplex De Welstede in Axel

Laatst bijgewerkt 14-02-2020
vrijdag, 14 februari 2020 om 15:24:27
Grip 1
Gesloten

Er is melding gemaakt van een gaslucht in het woonzorgcomplex De Welstede in Axel. De brandweer is ter plaatse met twee blusvoertuigen, officier van dienst en adviseur gevaarlijke stoffen. 

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is, daarom verrichten brandweereenheden onderzoeken en voeren metingen uit.

Uit voorzorg is een verdieping ontruimd, ongeveer 40 personen zijn opgevangen bij het naastgelegen woonzorgcomplex De Vurssche.

Er is opgeschaald naar GRIP1 om te voorzien in een gecoordineerde afstemming tussen alle hulpdiensten.

vrijdag, 14 februari 2020 om 18:55:26 - Geen gaslekkage, wel goed ventileren, hulpdiensten keren terug

Geen gaslekkage, wel goed ventileren

Alle bewoners hebben een brief ontvangen met daarin de uitleg over datgene wat deze middag is gebeurd en hoe te handelen als er twijfel is. In de brief is duidelijk aangegeven dat er geen gaslekkage is gevonden. Tevens is de bewoners gewezen op het belang de komende dagen goed te ventileren.

Alle hulpdiensten keren terug en verlaten het adres van het incident.

Einde berichtgeving.

vrijdag, 14 februari 2020 om 18:17:46 - GRIP 0: bewoners mogen terug naar huis

De hulpdiensten schalen af naar GRIP 0, dat wil zeggen de normale situatie.

Alle bewoners mogen terug naar huis!

Brandweer heeft samen met de installateur onderzoek verricht. De metingen hebben de aanwezigheid van een gaslekkage of gaslucht niet kunnen bevestigen. De oorzaak is niet gevonden. Er is geen risico en het pand wordt daarom vrijgegeven. Alle bewoners ontvangen een brief met daarin uitleg over datgene wat de hulpdiensten deze middag hebben gedaan en wat te doen mocht er de komende periode toch twijfel bestaan. Deze brief wordt in samenspraak met de betrokken waaronder Woongoed Zeeuws-Vlaanderen opgesteld.

vrijdag, 14 februari 2020 om 17:03:30 - Bewoners opgevangen in Zorgcentrum De Vurssche

Ruim 40 bewoners zijn goed opgevangen bij het naastgelegen De Vurssche.

Er is aandacht voor bewoners die medicatie nodig hebben. Tevens krijgen de bewoners een maaltijd aangeboden, omdat niet duidelijk is hoeveel tijd de werkzaamheden in De Welstede nog in beslag nemen.

 

vrijdag, 14 februari 2020 om 16:33:38 - Metingen kunnen gaslucht (nog) niet bevestigen

Ondanks dat er door verschillende personen een vermeende gaslucht werd waargenomen voorafgaand aan de melding, kunnen de metingen dit nog niet bevestigen.

Brandweer verricht continu metingen, deze metingen bevestigen echter tot op heden geen gaslucht en dus ook geen aanleiding voor een (extra) risico. De brandweer gaat daarom door met het onderzoeken naar de situatie om de oorzaak te achterhalen.

Er is geen aanleiding om het pand verder te ontruimen en bewoners te evacueren. Bewoners die nog in het pand aanwezig zijn worden door hulpverleners over de situatie geinformeerd. 

 

 

vrijdag, 14 februari 2020 om 15:58:45 - Eerste verdieping ontruimd, brandweer verricht metingen

De gaslucht werd waargenomen op de eerste verdieping. Deze verdieping is ontruimd.40-45 personen zijn opgevangen bij De Vurssche. Een aantal bewoners die verminderd zelfredzaam zijn door hun mobiliteit, zijn tevens uit voorzorg geevacueerd.

Het is niet duidelijk voor de brandweer om wat voor (gas)lucht het gaat en eventueel om welke concentratie, daarom worden metingen verricht in het gebouw.

 

 

 

Terug naar meldingen