Gaslucht geroken bij goederentrein Lewedorp

Laatst bijgewerkt 7-08-2018
maandag, 6 augustus 2018 om 18:30:51
Gesloten

Op dit moment staat er op de Sloelijn ter hoogte van Lewedorp (was eerst vermeld 's Heer Arendskerke) een goederentrein stil. De machinist heeft een gaslucht geroken. De brandweer is onderweg om metingen te gaan verrichten.

20:32:54

De brandweer heeft zojuist het sein 'veilig' gegeven. Er is afgeschaald naar GRIP 0. Uit metingen door de brandweer zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. De oorzaak van de melding is vermoedelijk gekomen doordat aan de noordkant van de A58 ter hoogte van het incident mest uitgereden wordt. Dit heeft stankoverlast gegeven. Deze geur kan op zich geen kwaad. Ervaart u overlast dan kunt u dit melden bij de Milieuklachtenlijn. Het incident heeft geen effect gehad op het gewone treinverkeer op het spoor van Vlissingen - Bergen op Zoom of omgekeerd. De afzettingen ter plaatse zijn opgeheven. De hulpdiensten keren weer terug.

Einde berichtgeving.

20:08:04

De lokatie van het incident is gewijzigd van 's heer Arendskerke naar Lewedorp.

19:52:14

De brandweer heeft de eerste metingen verricht. Deze metingen laten zien dat er geen lekkage is rondom de eerste trein waarover de melding ging. Dit is een lege trein. Uit voorzorg is wel het gebied afgezet en worden verdere metingen gedaan. De tweede trein die er staat is uit voorzorg stilgezet.

Bewoners van een boerderij direct naast het spoor waar de lege goederentrein stil staat zijn gevraagd, uit voorzorg, om hun woning te verlaten.

De reden waarom het GRIP 1 is omdat we hier te maken hebben met een spoorlijn waarover goederentreinen rijden met mogelijk gevaarlijke stoffen. Dan wordt bij een incident automatische GRIP 1 afgekondigd om de coordinatie van het incident zo snel mogelijk op gang te krijgen.

19:36:52

Op het spoor van de Sloelijn staan twee goederentreinen stil. Eén van deze treinen vervoert lege wagons. Bij deze trein is via een lekkage een gaslucht geroken. De andere trein vervoert volle wagons, daar is geen lekkage. De brandweer is ter plaatse en doet onderzoek.

19:16:14

Er staan twee treinen op het spoor van de Sloelijn stil. Onderzocht wordt van welke trein de gaslucht afkomt. Eén van de treinen is leeg, maar niet gereinigd. In die trein is een LPG-variant vervoerd.

18:36:37

De brandweer is ter plaatse en gaat onderzoek doen.

Terug naar meldingen