Brand tijdens sloopwerkzaamheden kolencentrale Borssele

Laatst bijgewerkt 15-10-2020
donderdag, 15 oktober 2020 om 16:22:06
Gesloten

Omstreeks 16:00uur is er brand gemeld tijdens sloopwerkzaamheden aan de kolencentrale in Borsele. De kolencentrale wordt gesloopt, tijdens werkzaamheden is brand uitgebroken in een condensor van de voormalige centrale. Brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om de brand te bestrijden.

De kerncentrale is niet bij de brand betrokken.

donderdag, 15 oktober 2020 om 20:39:00 - Brand onder controle

De Officier van Dienst meldt dat de brand onder controle is en is overgedragen aan de aannemer en EPZ. De brand beperkt zich nog tot gloei in de resten metaal. Gedurende de avond en nacht wordt de situatie nauwlettend in de gaten gehouden door aannemer en eigenaar. Alle brandweereenheden zijn inmiddels teruggekeerd naar de kazerne.

Einde berichtgeving

donderdag, 15 oktober 2020 om 19:37:18 - temperatuur loopt niet meer op

De acties van de brandweer lijken effect te hebben. De temperatuur is gedaald en loopt niet op. De brand is echter niet uit en vormt nog veel gloeiend metaal. De brand heeft zich niet verder uitgebreid.

Samen met de aannemer die de centrale sloopt, wordt een plan gemaakt voor het vervolg.

 

donderdag, 15 oktober 2020 om 18:05:39 - complexe brandbestrijding

Metaalbranden gaan gepaard met zeer hoge temperaturen. Brandweer heeft daarom extra aandacht voor een veilig inzet. Een metaalbrand kan daardoor niet zomaar met water worden geblust want dan zou een extra gevaarlijke situatie ontstaan. Blusstoffen die hierbij worden overwogen zijn bijvoorbeeld zand en poeder.

De condensor is opgebouwd over een aantal bouwlagen, ongeveer 10 meter hoog. Het metaal in de condensor brandt en leidt tot grote warmte ontwikkeling. Voor de bestrijding van de brand wordt zand en poeder ingezet. De temperatuur wordt continu in de gaten gehouden, op deze manier wordt gecontroleerd of de bluspoging het gewenste effect heeft. 

De brand leidt nauwelijks tot rookontwikkeling en er is geen gevaar voor de omgeving.

 

donderdag, 15 oktober 2020 om 16:51:09

Brandweer is ter plaatse gestart met haar werkzaamheden. Het blijkt dat tijdens sloopwerkzaamheden brand is ontstaan in een condensor van de voormalige centrale. Omdat deze brand in metaal moeilijk is te bestrijden, is er een schuimblusvoertuig en poederblusvoertuig onderwerg naar de brand.

De inzet van de brandweer richt zich op het voorkomen van uitbreiding van de brand. Daarnaast wordt een plan gemaakt voor het blussen van de metaalbrand.

Bij de brand zijn geen gewonden / slachtoffers betrokken.

Terug naar meldingen