Brand Plan 9890 Europaweg Ritthem

Laatst bijgewerkt 10-10-2019
donderdag, 10 oktober 2019 om 18:47:12
Gesloten

Er is brand uitgebroken tijdens werkzaamheden bij Plan9890 op het voormalig Thermphosterrein. De overheidsbrand is gealarmeerd ter ondersteuning van de bedrijfsbrandweer. Een officier van dienst en blusvoertuig zijn onderweg het incident.

Rook is in de omgeving zichtbaar. Rook is altijd ongezond, als u last heeft van de rook sluit dan ramen en deuren en schakel ventilatie uit.

donderdag, 10 oktober 2019 om 21:36:41 - Incidentmeester : alle waarschuwingen zijn ingetrokken!

De HoofdOfficier van Dienst meldt incidentmeester. De brandweerinzet is afgebouwd en wordt overgedragen aan de bedrijfsbrandweer.

Het scheepvaartverkeer is weer hervat en de naast gelegen bedrijven zijn geinformeerd dat alle waarschuwingen zijn ingetrokken.

De brandweereenheden keren weer terug naar de kazerne.

Einde berichtgeving.

donderdag, 10 oktober 2019 om 21:17:50 - Afsluitend NL-Alert havengebied - kern Nieuwdorp

Zojuist is er een afsluitend NL-Alert verzonden:

Brand havengebied Vlissingen-Oost Europaweg Zuid is onder controle. Waarschuwingen omtrent het sluiten van ramen, deuren en ventilatieroosters zijn niet meer van kracht. Meer informatie op www.zeelandveilig.nl

De brandweer schaalt af, maar is nog bezig met bluswerkzaamheden.

 

donderdag, 10 oktober 2019 om 20:33:50 - Brandbestrijding complex

De vuurhaard is moeilijk bereikbaar dat maakt de brandbestrijding complex. Op dit moment zijn er drie blusvoertuigen ingezet en worden de eerste eenheden afgelost door verse brandweereenheden.

Om de bluswatervoorziening te continueren is een watertransportsysteem ingezet.

Een schuimblusvoertuig is ter plaatse gevraagd om te ondersteunen bij de brandbestrijding.

De rookoverlast is sterk afgenomen.

 

donderdag, 10 oktober 2019 om 20:13:13 - Rookverspreiding en metingen

De rookverspreiding beperkt zich tot het gebied voorbij het Zalcoterrein (ongeveer tot Schotlandweg), zie afbeelding. En niet zoals eerder gemeld tot en met de kern Nieuwdorp.

De meetploegen hebben metingen verricht in het gebied en op leefniveau (daar waar mensen en dieren leven) zijn geen te hoge concentraties gevaarlijke stoffen gemeten.

 

 

donderdag, 10 oktober 2019 om 19:38:38

De vuurhaard is moeilijk toegankelijk voor de brandweer, daarom is een extra blusvoertuig gealarmeerd voor assistentie. Daarnaast is een watertransportsysteem gevraagd om te voorzien in voldoende bluswater.

Nog steeds gaat de brand gepaard met flinke rookontwikkeling. Het advies blijft daarom: blijft uit de rook en sluit ramen en deuren en schakel ventilatie uit! Rook is altijd ongezond!

De rookverspreiding beperkt zich tot het havengebied.

donderdag, 10 oktober 2019 om 19:11:02

De brand bevindt zich in en rond het ovenhuis van het voormalige Thermphos. De bedrijfsbrandweer én de overheidsbrandweer zijn druk bezig te brand te blussen. De overheidsbrandweer is aanwezig met één blusvoertuig.

Tevens is een adviseur gevaarlijke stoffen aanwezig en is een meetploeg gealarmeerd om metingn te verrichten in de omgeving.

Bedrijven in de omgeving zijn geinformeerd en geadviseerd ramen, deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. Ook Nort-Seaport is geinformeerd en het scheepvaartverkeer is stilgelegd. Daarnaast is een NL-Alert verzonden voor het gebied vanaf Europaweg Zuid t/m kern Nieuwdorp.

 

donderdag, 10 oktober 2019 om 18:51:02 - NL-Alert havengebied - kern Nieuwdorp

De brand gaat gepaard met forse rookontwikkeling daarom is het advies om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen in het havengebied tot en met de kern Nieuwdorp.

Terug naar meldingen
Blijf uit de rook

Bij brand komt altijd rook vrij. Rook van brand is ongezond. Probeer altijd te voorkomen dat je rook inademt. Is er een brand in de buurt? Zorg dat je niet in de rook staat! Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit.

Ben je buiten en niet in de buurt van een woning of gebouw? Let dan op de windrichting en zoek een plek op in de omgeving waar je geen last hebt van de rook. Help ook mensen om je heen om uit de rook te blijven.