Brand in loods Westeinde Kloetinge

Laatst bijgewerkt 10-02-2024
woensdag, 7 februari 2024 om 5:48:56
Grip 1
Gesloten

We zijn vanochtend omstreeks 05.40 uur gealarmeerd voor een uitslaande brand in een loods van enkele bedrijven aan het Westeinde in Kloetinge. Eén persoon heeft lichte verwondingen opgelopen, deze kon na behandeling het ziekenhuis verlaten. Er is opgeschaald naar GRIP 1 om de inzet van de hulpdiensten ter plaatse te coördineren.  Om 08.28 uur werd het sein brand meester gegeven.

Na onderzoek is bevestigd dat er asbesthoudend materiaal is neergekomen in het rood gearceerde gebied tussen Westeinde, Patijnweg, Breitnerlaan en Willem Zelleweg. Gemeente Goes heeft hier huis aan huis brieven bezorgd.

Een gespecialiseerd bedrijf ruimt het asbesthoudend materiaal op. Via de blog op deze website zal zo nodig verdere informatie worden geplaatst.

donderdag, 8 februari 2024 om 14:20:25 - Einde berichtgeving over het incident

Einde berichtgeving over dit incident op deze blog.

Kijk voor actuele informatie over de verdere afhandeling van de gevolgen van de brand op de website van de gemeente Goes. Link: https://www.goes.nl/nazorg-brand-kloetinge

 

 

woensdag, 7 februari 2024 om 21:21:28 - Werkzaamheden asbestverwijdering spoor afgerond

De werkzaamheden aan het spoor zijn afgerond. ProRail is hiervan op de hoogte gebracht. Op NS.nl staat wanneer de treinen weer gaan rijden. 

Verder is ook een groot deel van het gebied rond de Patijnweg schoongemaakt. Morgenochtend worden de werkzaamheden vervolgd. 

woensdag, 7 februari 2024 om 19:32:57

Stand van zaken opruimen asbesthoudend materiaal

Vanavond maakt het gespecialiseerd bedrijf zoveel mogelijk de paden, straten en stoepen schoon ten noorden van het spoor (Patijnweg en Westeinde). Ook het spoor wordt nog schoongemaakt. Zie voor reizigersinformatie https://www.ns.nl/reisinformatie/actuele-situatie-op-het-spoor/storing?id=6028874

Donderdagochtend wordt vroeg gestart met het schoonmaken aan de zuidkant van het spoor, bij de Breitnerlaan en Willem Zelleweg. Ook zullen dan daken en tuinen worden onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal.

Totdat het afgezette gebied schoon is, wordt de bewoners van dat gebied aangeraden om:

  • Ramen en deuren dicht te houden;
  • Geen asbesthoudend materiaal aan te raken;
  • Schoenen schoonspoelen en uittrekken voordat je de woning betreedt;
  • Huisdieren zoveel mogelijk binnen houden.

Roetdeeltjes buiten het afgezette gebied

Gemeente Goes heeft de omgeving buiten het afgezette gebied schoongemaakt met veegwagens, waaronder Aria en Overzuid. Donderdag gaan ze verder met het opruimen van de roetdeeltjes in speeltuinen en andere plekken.

Vind je toch nog roetdeeltjes in je omgeving?

Dan kun je contact tot 21.00 uur vanavond of donderdag vanaf 08.30 uur contact opnemen met de gemeente Goes via 0113 249 600.

Je kunt het ook online melden via www.fixi.nl

 

woensdag, 7 februari 2024 om 17:12:55

Gespecialiseerd bedrijf ruimt nu asbest op

Een gespecialiseerd bedrijf maakt nu straten en paden naar de woningen schoon.
Vanaf morgen zal dit bedrijf tuinen en daken nader controleren op de eventuele aanwezigheid asbesthoudend materiaal.

Mocht er bij jou asbesthoudend materiaal worden aangetroffen, neem dan contact op je eigen verzekeraar

Parkeren buiten afgezette gebied

Woon je in het afgezette gebied? Parkeer je auto dan buiten gebied en loop naar je woning.

De straten buiten het afgezette gebied waar roetdeeltjes liggen, worden nu schoongeveegd. 

 

woensdag, 7 februari 2024 om 16:28:29

Ook op het spoor aan de Patijnweg is asbesthoudend materiaal aangetroffen. Dit wordt nu verwijderd. Daarom ligt het treinverkeer tussen Goes en Kruiningen op dit moment stil. Zie voor nadere informatie https://www.ns.nl/reisinformatie/actuele-situatie-op-het-spoor/storing?id=6028874

 

woensdag, 7 februari 2024 om 16:10:08

Toegang afgesloten gebied

Er zijn door het gespecialiseerde bedrijf linten gespannen op plaatsen waar asbesthoudend materiaal is aangetroffen. Dit zijn veelal woningen in het rood gearceerde gebied. Als dit bij je woning is mag en kan je je huis in en uit via het pad. Beperk zoveel als mogelijk je bewegingen om eventuele verspreiding te voorkomen. Spoel je schoenen af en doe deze uit voor je naar binnen gaat. Zodra het bedrijf het asbesthoudend materiaal heeft verwijderd wordt het lint verwijderd en is er geen beperking meer. Als er naast de paden asbesthoudend materiaal op uw perceel ligt, dan dien je dat te melden bij je verzekeraar.

woensdag, 7 februari 2024 om 13:47:19

Asbesthoudend materiaal

Er is bevestigd dat er asbesthoudend materiaal is neergekomen in het rood gearceerde gebied tussen Westeinde, Patijnweg, Breitnerlaan en Willem Zelleweg. Voorkom dat je hiermee in aanraking komt. Spoel je schoenen af en doe deze uit voor-dat je naar binnen gaat. Zie je materiaal en denk je dat het asbest is? Laat het liggen en raak het materiaal niet aan. Blijf berichtgeving over de brand volgen. Gemeente Goes bezorgt brieven in dit gebied. Een gespecialiseerd bedrijf ruimt de asbesthoudende materialen op de openbare weg en de paden naar de woningen in de wijk op. Omdat zij veel in contact komen met het asbesthoudend materiaal dragen zij beschermende kleding.

Vragen en antwoorden over asbest lees je op deze pagina.

 

woensdag, 7 februari 2024 om 13:16:18

Roetdeeltjes en brandresten

Door de brand kunnen roetdeeltjes en andere brandresten achter blijven in de omgeving, met name in de wijken Overzuid en Aria. Trek handschoenen aan voordat je zichtbare brokstukken opraapt, raap het niet met blote handen op. Gooi het materiaal weg in de afvalcontainer of een vuilniszak voor restafval. Roetdeeltjes op auto’s, fietsen, tuinmeubelen etc. kun je schoonmaken met warm water en zeep. Meer informatie en tips lees je op deze pagina.

Verbrande brokstukken bevatten vrijwel altijd schadelijke stoffen. De verwachting is dat de blootstelling aan de schadelijke stoffen in deze brokstukken (via de huid, via de mond of via inademing) relatief gering is.

Je kunt de volgende voorzorgsmaatregelen nemen om mogelijke blootstelling zo veel mogelijk te voorkomen:

  • Trek handschoenen aan voordat je zichtbare brokstukken opraapt. Raap het niet met blote handen op. Heb je het materiaal toch aangeraakt met blote handen? Was je handen grondig.
  • Gooi het materiaal weg in de afvalcontainer of een vuilniszak voor restafval.
  • Roetdeeltjes op auto’s, fietsen, tuinmeubelen etc. kun je schoonmaken met warm water en zeep. Je kan het materiaal wegspuiten, niet borstelen. Voer het water zo nodig af via een rioolputje.
  • Liggen er zichtbare deeltjes op het gras? Maai het gras en voer het gemaaide gras af als restafval;
  • Haal je groente of fruit uit de tuin? Ligt hier zichtbaar materiaal op, dan is het advies deze producten weg te gooien in de afvalcontainer of een vuilniszak voor restafval.
  • Kinderen doen vaak hun (vieze) handen of (vieze) dingen in hun mond. Hierbij krijgen ze kleine hoeveelheden grond en stof binnen die aan hun handen is blijven plakken. Inspecteer plekken waar kinderen spelen op de aanwezigheid van roetdeeltjes. Als er roetdeeltjes aanwezig zijn, verwijder ze dan.

 

woensdag, 7 februari 2024 om 11:22:19

We zijn klaar met het blussen van de brand. Onze eenheden van de brandweer gaan inpakken en keren terug naar de kazernes.

Een gespecialiseerd bedrijf doet onderzoek naar het gebied waar asbesthoudend materiaal ligt. Gemeente Goes gaat een brief met uitleg bezorgen bij de bewoners in het gebied waar de waarschuwing geldt. Zie afbeelding de brief hierboven.

Op andere plaatsen kunnen asresten worden aangetroffen. Raak deze vooralsnog niet aan.

 

woensdag, 7 februari 2024 om 9:42:24

De waarschuwing in het gearceerde gebied tussen de Rembrandtlaan – Kloetingseweg – Buys Ballotstraat – Patijnweg blijft vooralsnog van kracht. Een gespecialiseerd bedrijf gaat een inventarisatie uitvoeren. 

Heb je in de rook gestaan waar mogelijk asbest bij vrij kwam? Was de kleding die je aanhad apart in de wasmachine van andere kleding om zo de brand- en rooklucht en roetdeeltjes uit de kleding te verwijderen. Spoel je schoenen af en doe deze uit voordat je naar binnen gaat. 

Net als bij mensen, is het voor huisdieren het beste om niet met rook en asbest in aanraking te komen. Hou (huis)dieren zo veel mogelijk binnen, totdat het gebied is vrijgegeven. Was je huisdier buiten en weet je niet waar deze zich bevond ten tijde van de brand? Hou je huisdier goed in de gaten als deze weer thuis komt. Twijfel je of je huisdier teveel rook heeft ingeademd en mogelijk met asbestvezels in aanraking is gekomen? Dan kun je het beste de dierenarts raadplegen.

Zie verder deze pagina

Tref je op andere plaatsen asresten aan, raak deze dan vooralsnog niet aan.

woensdag, 7 februari 2024 om 8:59:25

De Patijnweg N289 bij Kloetinge, Goes is in beide richtingen afgesloten tussen de Van de Spiegelstraat en de Buys Ballotstraat/Lewestraat. Vermijd deze omgeving en kijk voor je vertrekt naar een alternatieve route.

Fietsers kunnen omrijden via de Buys Ballotstraat/Kloetingseweg/spoorwegovergang Van de Spiegelstraat.

woensdag, 7 februari 2024 om 8:28:07 - sein brand meester

Zojuist is het sein brand meester gegeven. Het nablussen zal nog geruime tijd duren.

De verspreiding van het mogelijk asbesthoudend materiaal van het dak wordt verder in beeld gebracht. De waarschuwing om binnen te blijven in het aangegeven gebied blijft vooralsnog van kracht.

woensdag, 7 februari 2024 om 8:23:24

We hebben drie blusvoertuigen ingezet om te voorkomen dat de brand zich uit kon breiden naar naastgelegen panden. Daarbij hebben drie watertankwagens voor extra bluswater gezorgd. Ook zijn een autoladder en diverse ondersteunende eenheden ingezet. Totaal zijn circa veertig brandweerlieden ingezet.

 

 

woensdag, 7 februari 2024 om 8:13:43

De Patijnweg N289 bij Kloetinge, Goes is in beide richtingen afgesloten tussen de Van de Spiegelstraat en de Buys Ballotstraat/Lewestraat. Vermijd deze omgeving en kijk voor je vertrekt naar een alternatieve route. Fietsers kunnen omrijden via de Buys Ballotstraat/Kloetingseweg/Van de Spiegelstraat.

woensdag, 7 februari 2024 om 7:58:28

Buren van de naastgelegen woningen vangen elkaar op, bewoners van een naastgelegen gezinsvervangend huis zijn elders opgevangen.

woensdag, 7 februari 2024 om 7:41:25

Er is een persoon gewond geraakt, deze is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

 

 

woensdag, 7 februari 2024 om 7:08:33 - NL-Alert verstuurd

Vanwege de rook en de mogelijke verspreiding van asbesthoudend materiaal is er een NL-Alert verstuurd. De waarschuwing geldt voor het gebied tussen de Rembrandtlaan – Kloetingseweg – Buys Ballotstraat – Patijnweg, zie het gearceerde gebid op het kaartje.

woensdag, 7 februari 2024 om 6:29:06

Voor een gecoördineerde afstemming met de hulpdiensten is GRIP1 afgekondigd. Nadere uitleg over GRIP kun je hier vinden https://www.veiligheidsregiozeeland.nl/crisisorganisatie

woensdag, 7 februari 2024 om 6:25:23

Bij de brand komt mogelijk asbesthoudend materiaal van het dak vrij. Voorkom dat je hiermee in aanraking komt of dit met de rook mee inademt. Zorg dat je niet in de rook staat! Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit.

woensdag, 7 februari 2024 om 6:03:15

De brand woedt in een loods van circa 25 x 20 meter waar verschillende bedrijven zijn gevestigd.

De Patijnweg N289 bij Kloetinge, de Lewestraat en de Buys Ballotstraat zijn afgesloten.

woensdag, 7 februari 2024 om 5:52:46

Er woedt een uitslaande brand in een loods aan Westeinde Kloetinge. De eerste twee blusvoertuigen zijn ter plaatse. Een derde is gealarmeerd. De loods staat volledig in brand. 

Blijf uit de rook

Bij brand komt altijd rook vrij. Rook van brand is ongezond. Probeer altijd te voorkomen dat je rook inademt. Is er een brand in de buurt? Zorg dat je niet in de rook staat! Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit. Ben je buiten en niet in de buurt van een woning of gebouw? Let dan op de windrichting en zoek een plek op in de omgeving waar je geen last hebt van de rook. Help ook mensen om je heen om uit de rook te blijven.

Terug naar meldingen
Geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen

De brandweer heeft metingen gedaan in de omgeving. Er zijn geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen gemeten op leefniveau (daar waar mensen en dieren leven).

Samenredzaamheid brand

Niet alle mensen zijn in staat om zichzelf snel in veiligheid te brengen. Bijvoorbeeld omdat ze niet hebben gehoord of gelezen dat er een incident is in hun buurt. Of omdat ze niet zo goed ter been zijn en niet makkelijk weg kunnen. Help je mee om hen te helpen? Vraag even in je omgeving na of iemand hulp nodig heeft en check of de buren van de situatie op de hoogte zijn.

Informatie over roetdeeltjes en brokstukken

Door de brand kunnen roetdeeltjes en andere brandresten achter blijven in de omgeving. Trek handschoenen aan voordat je zichtbare brokstukken opraapt, raap het niet met blote handen op. Gooi het materiaal weg in de afvalcontainer of een vuilniszak voor restafval, tenzij de gemeente na de brand adviseert om deze bij het klein chemisch afval aan te bieden. Roetdeeltjes op auto’s, fietsen, tuinmeubelen etc. kun je schoonmaken met warm water en zeep. Meer informatie en tips lees je op deze pagina.

Asbesthoudend materiaal komt vrij (bevestigd)

Er is bevestigd dat er asbesthoudend materiaal is neergekomen in het gearceerde gebied tussen Westeinde, Patijnweg, Breitnerlaan en Willem Zelleweg. Voorkom dat je hiermee in aanraking komt.  Zie je materiaal en denk je dat het asbest is? Laat het liggen en raak het materiaal niet aan. Blijf berichtgeving over de brand volgen. Gemeente Goes bezorgt brieven in het aangegeven gebied. 
Vragen en antwoorden over asbest op deze pagina