Brand in loods agrarisch bedrijf Sint-Annaland

Laatst bijgewerkt 20-10-2021
dinsdag, 19 oktober 2021 om 15:50:39
Gesloten

Er is brand uitgebroken in een loods van een agrarisch bedrijf / kwekerij aan de Stoofweg in Sint-Annaland. De brand gaat gepaard met forse rookontwikkeling die over het dorp Sint-Annaland trekt. Indien u last heeft van de rook. sluit dan ramen en deuren en schakel ventilatie uit!

dinsdag, 19 oktober 2021 om 20:40:50 - Nablussen, informatie aan omwonenden en roetdeeltjes / brandresten

Roetdeeltjes en brandresten
Als gevolg van de brand zijn roetdeeltjes en andere brandresten verspreid in de nabije omgeving. Trek handschoenen aan voordat je zichtbare brokstukken opraapt, raap het niet met blote handen op. Gooi het materiaal weg in de afvalcontainer of een vuilniszak voor restafval, tenzij de gemeente na de brand adviseert om deze bij het klein chemisch afval aan te bieden. Roetdeeltjes op auto’s, fietsen, tuinmeubelen etc. kun je schoonmaken met warm water en zeep. Meer informatie en tips lees je op deze pagina.

Informeren inwoners naastgelegen woonwijk
Gemeente Tholen verspreidt vanavond een brief onder de inwoners van de naastgelegen woonwijk (benedenwinds van de brand). In deze brief worden adviezen opgenomen wat te doen bij het aantreffen van roetdeeltjes en brandresten (zoals bovenstaand) of hoe te handelen bij rookschade. Ook wordt aangegeven waar u terecht kunt met aanvullende vragen naar aanleiding van deze brand.

Brandweer nog tot na middenacht bezig met nablussen
Brandweer is nog ruime tijd bezig met het nablussen. Hiervoor blijven twee blusvoertuigen en een waterwagen aanwezig. Om de laatste brandresten te bereiken moet worden gesloopt en dat kost tijd. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot na middernacht. Tijdens het nablussen kan rookoverlast ontstaan. Indien u last heeft van de rook, sluit dan ramen en deuren en schakel ventilatie uit.

Einde berichtgeving.

dinsdag, 19 oktober 2021 om 19:31:45 - Brand is meester

De officier van dienst meldt dat de brand meester is. De nablus- en sloopwerkzaamheden zullen nog geruime tijd in beslag nemen. Tijdens de werkzaamheden kan overlast door rook optreden. De omgeving wordt door de brandweer nauwlettend in de gaten gehouden. Een mobiele kraan is ter plaatse om te ondersteunen bij de werkzaamheden.

Stichting Salvage is eveneens ter plaatse om te ondersteunen bij de opruimwerkzaamheden en de eigenaar te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.

dinsdag, 19 oktober 2021 om 18:03:17 - NL-Alert ingetrokken

De brandweer heeft metingen verricht in de omgeving. Er zijn geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen gemeten op leefniveau (daar waar mensen en dieren leven). Het NL-Alert is daarom ingetrokken. Wel blijft er stankoverlast bestaan door de rookontwikkeling. Indien u last heeft van de rook, sluit dan deuren en ramen en schakel ventilatie uit.

dinsdag, 19 oktober 2021 om 17:46:28

De brand die is ontstaan in één van beide loodsen was tijdens de melding al uitslaand. De brand heeft zich uitgebreid naar beide loodsen (ieder 20x30mtr). Door de windrichting trekt de rook volledig over het dorp, daarom blijft het advies om naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen van kracht.

Eén van beide loodsen moet als verloren worden beschouwd. Brandweereenheden proberen een deel van de andere loods te behouden. Voor de brandbestrijding wordt gebruik gemaakt van 4 blusvoertuigen. Deze worden ondersteund door een hoogwerker en een watertransportsysteem om te voorzien in voldoende bluswater.

Tijdens de bluswerkzaamheden zal er overlast door rook in het dorp blijven. Een Adviseur Gevaarlijke Stoffen en een meetploegen verrichten metingen in het gebied naar verhoogde concentratie gevaarlijke stoffen op leefniveau. 

 

dinsdag, 19 oktober 2021 om 16:54:27 - NL-Alert nogmaals verzonden

Er is zojuist nogmaals een NL-Alert verstuurd omdat de overlast nog aanhoudt. De waarschuwing geldt voor het aangegeven gebied op het bijgevoegde kaartje.

Brand met veel rook Stoofweg Sint Annaland woedt nog steeds. In de kern Sint Annaland geldt: ga naar binnen, sluit ramen en deuren, zet ventilatie uit. Nadere informatie, een kaartje van het gebied en updates op www.Zeelandveilig.nl

dinsdag, 19 oktober 2021 om 16:35:39

Omstreeks 15:30uur is brand uitgebroken in een loods van een bedrijf aan de Stoofweg in Sint-Annaland. De brand is uitslaand en gaat gepaard met grote rookontwikkeling die over het dorp Sint-Annaland trekt. De bewoners van het dorp is gevraagd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.

De brandweer heeft groot opgeschaald diverse brandweereenheden zijn ter plaatse druk bezig met het bestrijden van de brand. Om te voorzien in voldoende bluswater is tevens een watertransportsysteem ter plaatse gevraagd.

In het dorp worden metingen verricht door een meetploeg van de brandweer.

Een aantal personen in het pand hebben lichte klachten door rookinhalatie en worden door het ambulancepersoneel gecontroleerd.

 

dinsdag, 19 oktober 2021 om 16:04:41 - NL-Alert : Sluit ramen en deuren en schakel ventilatie uit in dorp Sint-Annaland

Er is een NL-Alert verzonden:

Brand met veel rook Stoofweg Sint Annaland Als u last van rook heeft: ga naar binnen, sluit ramen en deuren, zet ventilatie uit. Nadere informatie en updates op www.Zeelandveilig.nl

De waarschuwing geldt voor het geel genmarkeerde gebied op de bijgevoegde kaart.

Terug naar meldingen
Blijf uit de rook

Bij brand komt altijd rook vrij. Rook van brand is ongezond. Probeer altijd te voorkomen dat je rook inademt. Is er een brand in de buurt? Zorg dat je niet in de rook staat! Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit. Ben je buiten en niet in de buurt van een woning of gebouw? Let dan op de windrichting en zoek een plek op in de omgeving waar je geen last hebt van de rook. Help ook mensen om je heen om uit de rook te blijven.

Geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen

De brandweer heeft metingen verricht in de omgeving. Er zijn geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen gemeten op leefniveau (daar waar mensen en dieren leven).

Informatie over roetdeeltjes en brokstukken

Bij een (grote) brand kunnen roetdeeltjes en andere brandresten achter blijven in de omgeving. Trek handschoenen aan voordat je zichtbare brokstukken opraapt, raap het niet met blote handen op. Gooi het materiaal weg in de afvalcontainer of een vuilniszak voor restafval, tenzij de gemeente na de brand adviseert om deze bij het klein chemisch afval aan te bieden. Roetdeeltjes op auto’s, fietsen, tuinmeubelen etc. kun je schoonmaken met warm water en zeep. Meer informatie en tips lees je op deze pagina.