Brand in leegstaand gebouw basisschool

Laatst bijgewerkt 9-09-2019
maandag, 9 september 2019 om 13:16:55
Grip 1
Gesloten

Er is brand uitgebroken in een leegstaand schoolgebouw aan de Merwedelaan in Terneuzen. Brandweer heeft opgeschaald naar grote brand, 4 blusvoertuigen zijn gealarmeerd.

 

maandag, 9 september 2019 om 18:34:25 - Nablussen en afronden

Twee brandweereenheden zijn nog aanwezig. De laatste resten branden en smeulen nog na. De blusploegen gaan daarom nog eenmaal rond het gebouw om alles af te blussen. Ook wordt het dak opengezaagd om de laatste vuurresten te kunnen bereiken.

Het is erg heet geweest in het gebouw wat daarom ook als verloren moet worden beschouwd. De hete rookgassen waren ook reden waardoor bij het ontdekken van de brand, het niet mogelijk was voor de brandweer om naar binnen te gaan. Nadat de brand uitslaand werd en daarmee kon worden bereikt, door de inmiddels opgestelde blusvoertuigen, kon de brand effectief worden bestreden. 

Inmiddels is het team brandonderzoek van de Veiligheidsregio aanwezig om onderzoek te starten.

Naar verwachting is brandweer nog een uur bezig met deze werkzaamheden. Aansluitend wordt de school met hekken afgezet door gemeente Terneuzen.

Einde berichtgeving.

maandag, 9 september 2019 om 17:39:03 - GRIP 0

De hulpdiensten zijn afgeschaald naar GRIP 0, de normale situatie. Een groot deel van de hulpdiensten keert terug naar huis. De brandweer is echter nog bezig met bluswerkzaamheden.

Het gebied rondom de school wordt door gemeente Terneuzen afgezet. De afzettingen in de wijk worden teruggebracht tot het werkgebied van de brandweer in de Merwedelaan.

 

maandag, 9 september 2019 om 17:26:48 - Basisschool De Steiger

De leerlingen van basisschool de Steiger zijn deze middag van de locatie Merwedelaan naar locatie Sloelaan gebracht. Alle ouders zijn door de school hierover geinformeerd en hebben daar de kinderen opgehaald. 

De basisschool stuurt alle ouders een informatiebrief en start morgen de dag met kringgesprekken in alle groepen.

maandag, 9 september 2019 om 17:10:54 - Bruin water

Voor de brandbestrijding hebben we gebruik gemaakt van grote hoeveelheden water. Dit kan er in de omgeving toe leiden dat het water niet helder van kleur is. Lees hierover meer op : https://www.dnwg.nl/water/bruin-water.htm

 

maandag, 9 september 2019 om 16:54:38 - Afsluitend NL-Alert

Zojuist is een afsluitend NL-Alert verzonden :

Brand Merwedelaan is onder controle. Alle waarschuwingen omtrent het sluiten van ramen, deuren en ventilatieroosters zijn niet meer van kracht. Meer informatie op www.zeelandveilig.nl

Alle waarschuwingen zijn ingetrokken, desondanks kan het voorkomen dat de werkzaamheden van de brandweer nog beperkt overlast veroorzaken. Ondervindt u hinder van rook of stank, sluit dan uw deuren en ramen. Rook is namelijk altijd ongezond.

 

maandag, 9 september 2019 om 16:46:27 - Politie onderzoekt de oorzaak van de brand

Politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Politie verricht buurtonderzoek, heeft u iets waargenomen neem dan contact op met de Politie via 0900-8844.

maandag, 9 september 2019 om 16:15:58 - Brand is meester

De Officier van dienst meldt dat de brand meester is. Twee brandweereenheden pakken in en verlaten het brandadres. De overige eenheden blijven nog ter plaatse.

maandag, 9 september 2019 om 16:05:51 - Metingen in omgeving van de brand

Brandweerploegen hebben metingen verricht in de omgeving van de brand. Op leefniveau (daar waar mensen en dieren leven) zijn geen te hoge concentraties gevaarlijke stoffen gemeten. Rook is verder afgenomen, brandweer is bezig de laatste resten te blussen.

maandag, 9 september 2019 om 15:38:17

De bluswerkzaamheden vorderen, de rook neemt hierdoor ook af. Er bevinden zich nog vuurresten in het dak en muur. Op dit moment worden sloopwerkzaamheden verricht om het vuur te bereiken.

 

maandag, 9 september 2019 om 15:30:00 - Vragen werking NL-Alert

Bij iedere inzet van een NL-Alert zijn er naderhand vragen van inwoners: “Waarom kreeg ik een NL-Alert, de brand was ver van mij vandaan” of juist “Ik kreeg een NL-Alert maar mijn partner die naast me op de bank zat niet, hoe kan dat?”

Graag lichten we toe hoe NL-Alert in de praktijk werkt en waarom de berichten soms niet goed worden ontvangen en waarom we NL-Alert inzetten.  

Hoe werkt NL-Alert

 

maandag, 9 september 2019 om 14:54:17 - Brand is uitslaand

De brand is uitslaand hierdoor is een grotere rookpluim zichtbaar. Omstanders wordt opgeroepen niet naar de brand te komen, rook is altijd gevaarlijk! Blijf uit de rook en laat de hulpdiensten hun werk doen!!

De brandweereenheden zijn vanaf buiten gestart met het blussen van de brand. Inmiddels zijn ook brandweerploegen naar binnen gegaan om de brand te blussen.

maandag, 9 september 2019 om 14:31:05

De school bestaat uit 6-8 leslokalen, het gebouw is niet in gebruik. Het hele gebouw staat vol zwarte rook, de brand is vanaf buiten niet of nauwelijks zichtbaar. Het is op dit moment te gevaarlijk voor de brandweer om het gebouw te betreden. De blusvoertuigen zijn strategisch op de hoeken opgesteld, zodra de brand zich verder ontwikkelt en uitslaand wordt kan de brandweer blussen. Het lijkt hierdoor alsof de brandweer weinig kan doen om de brand te blussen, echter de bluswerkzaamheden hebben pas effect als het vuur kan worden bereikt. 

De naastgelegen nieuwbouw wordt door de brandweer afgeschermd.

Er is een Adviseur Gevaarlijke stoffen en een meetploeg ingezet om de omgeving in de gaten te houden t.a.v. de rookverspreiding.

Ondertussen is er aandacht voor de omgeving. Heeft u last van de rook blijf uit de rook, rook is altijd ongezond https://www.blijfuitderook.nl/home

 

maandag, 9 september 2019 om 14:24:15 - GRIP1

Op verzoek van de Hoofd Officier van Dienst is er GRIP1 afgekondigd om een gecoordineerde inzet van de hulpdiensten mogelijk te maken.

maandag, 9 september 2019 om 14:19:50 - Ontruiming Basisschool De Steiger Merwedelaan

Het naastgelegen schoolgebouw van basis De Steiger aan de Merwedelaan is ontruimd. Alle kinderen zijn onder begeleiding van de school naar de andere locatie van bovenbouw aan de Sloelaan verhuisd. Alle ouders zijn door de school geinformeerd en kunnen hun kinderen ophalen op de locatie aan de Sloelaan 41

maandag, 9 september 2019 om 13:52:06 - NL-Alert verzonden voor omgeving wijk Rivierenbuurt

Er is zojuist een NL-Alert verzonden voor omgeving Rivierenbuurt met daarin het advies ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.

 

maandag, 9 september 2019 om 13:34:37 - Zeer grote brand

In het pand is een ontwikkelde binnenbrand aangetroffen. Het is te gevaarlijk voor de brandweer om nog naar binnen te gaan. De brandweer zet in vanaf de buitenzijde van het gebouw met 5 blusvoertuigen, daarom is opgeschaald naar grote brand.

De rook trekt de woonwijk in. Er wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.

Terug naar meldingen
Blijf uit de rook

Bij brand komt altijd rook vrij. Rook van brand is ongezond. Probeer altijd te voorkomen dat je rook inademt. Is er een brand in de buurt? Zorg dat je niet in de rook staat! Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit.

Ben je buiten en niet in de buurt van een woning of gebouw? Let dan op de windrichting en zoek een plek op in de omgeving waar je geen last hebt van de rook. Help ook mensen om je heen om uit de rook te blijven.