Brand in groencompostering Schoondijke

Laatst bijgewerkt 30-03-2020
zondag, 29 maart 2020 om 20:30:26
Gesloten

Er is omstreeks 18:55uur is brand gemeld in een groencompostering aan de Lange Heerenstraat in Schoondijke.

De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om de brand te blussen. De brand bevindt zich in ongeveer 300m2 afval en gaat gepaard met flinke rook. Rook is altijd ongezond, blijf daarom uit de rook! Indien u hinder ondervindt van de rook, sluit ramen en deuren en schakel ventilatie uit.

Voor de bestrijding van de brand zijn 2 blusvoertuigen, 2 waterwagens een hoogwerker ingezet. Om de omgeving te controleren en metingen uit te verrichten is uit voorzorg een Adviseur Gevaarlijke Stoffen en een meetploeg gealarmeerd.

maandag, 30 maart 2020 om 7:55:03 - Brandweer heeft laatste resten geblust

Bijna de hele nacht is één brandweereenheid aanwezigheid geweest bij de brandende hoop afval. De bergafval is helemaal uit elkaar gehaald en afgeblust. Om 04:00uur is het laatste blusvoertuig gaan opruimen om daarna ook terug te keren naar de kazerne.

Einde berichtgeving.

zondag, 29 maart 2020 om 22:44:26 - Brandweer laat afval gecontroleerd branden

Brandweer laat afval branden en beoordeelt situatie morgen opnieuw

De brandweer laat de afvalberg verder uitbranden. Om overslag naar andere afvalbergen te voorkomen wordt een brede brandgang gemaakt tussen de afvalbergen. Morgenochtend wordt de situatie opnieuw beoordeeld en bepaald óf en welke brandweerinzet nodig is. De brandweerinzet wordt voor dit moment afgebouwd.

Stankoverlast

De resultaten van de metingen tonen aan dat er geen extra risico is voor de gezondheid. Wél zal er nog geruime tijd stankoverlast zijn. Naar verwachting zal het nog uren duren (tot in de ochtend) voordat de berg afval is uitgebrand, dan wel de resten zijn geblust. Dit betekent dat er ook nog steeds stankoverlast mogelijk is. De wind gaat liggen, echter in de richting van Oostburg kan er stankoverlast zijn. Bij hinder, sluit uw ramen en deuren en schakel de ventilatie uit.

Einde berichtgeving.

zondag, 29 maart 2020 om 20:58:58

De brand woedt in een berg afval van ongeveer 300m2 en 3m hoog. Het afval bestaat uit enkel natuurlijke materialen. De brand gaat gepaard met rookontwikkeling die in de omgeving zichtbaar is als een lichtgrijze rook. Een meetploeg verkent de omgeving.

De brandweerinzet richt zich op het uit elkaar halen van de berg afval om daarna af te blussen. Alvorens de berg af te kunnen blussen wordt eerst een waterwinning opgebouwd. De brandweerinzet zal geruime tijd in beslag nemen, daarom is ook logistieke ondersteuning aangevraagd.

Er is een verlichtingsunit gevraagd om de werkomgeving tijdens het blussen te verlichten.

Brandbestrijding tijdens Corona-crisis

Tijdens de brandbestrijding is zoveel mogelijk aandacht voor de risico’s van het Corona-virus voor het brandweerpersoneel, daarom wordt volgens een apart protocol gewerkt.

zondag, 29 maart 2020 om 20:46:26 - Rook, geen schadelijke concentraties, wél stank

De meetploeg heeft eerste metingen verricht. Op leefniveau (waar mensen en dieren verblijven) zijn geen schadelijke concentraties gemeten. Wél levert de rook stankoverlast op.

Indien u last heeft van de rook, sluit dan ramen en deuren en schakel ventilatie uit.

De rook trekt over de weg in een strook van minder dan 100meter en levert geen gevaar op voor het verkeer.

De rook trekt in de richting van de kern Oostburg. De meetploeg blijft uit voorzorg in de omgeving metingen verrichtingen.

Terug naar meldingen
Blijf uit de rook

Bij brand komt altijd rook vrij. Rook van brand is ongezond. Probeer altijd te voorkomen dat je rook inademt. Is er een brand in de buurt? Zorg dat je niet in de rook staat! Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit. Ben je buiten en niet in de buurt van een woning of gebouw? Let dan op de windrichting en zoek een plek op in de omgeving waar je geen last hebt van de rook. Help ook mensen om je heen om uit de rook te blijven.