Bijstand door VRZ voor extreem hoogwater

Laatst bijgewerkt 18-07-2021
vrijdag, 16 juli 2021 om 18:40:04
Gesloten

Iedereen leeft mee met de inwoners en hulpverleners die te maken hebben met de overstromingen in Nederland, België en Duitsland. In Nederland zijn op dit moment de Veiligheidsregio’s Noord- en Zuid-Limburg zwaar getroffen. Vrijwel iedereen volgt het nieuws op de voet en onze hulpverleners zijn uiteraard bereid om de collega’s in de getroffen gebieden te ondersteunen. 

 

Landelijke afstemming en coördinatie 

De afstemming met de getroffen veiligheidsregio’s wordt landelijk gecoördineerd. Dit vindt plaats vanuit Den Haag, door het Nationaal Crisiscentrum (NCC) dat is ondergebracht bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Lees meer over de Nationale Crisisstructuur op de website NCTV. Voor de geïntegreerde benadering van de operationele aspecten van crisisbeheersing op nationaal niveau zorgt het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) in Zeist. Lees meer over het LOCC op de website LOCC.

De aanvragen voor bijstand uit de Veiligheidsregio’s in Limburg en het buitenland worden afgestemd met de andere Veiligheidsregio’s. De operationeel leiders uit het hele land hebben daarover gezamenlijke (online) afstemming. Binnen Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is de beschikbaarheid van functionarissen en middelen geïnventariseerd en voorbereid. Collega’s van verschillende teams zijn op aangeven van de operationeel leider hiermee bezig. De in Zeeland beschikbare capaciteit is op landelijk niveau aangeboden.

 

Bijstand uit Zeeland

Dit betreft sinds enkele dagen deskundigheid op het vakgebied waterveiligheid, dit geschiedt ‘op afstand’. Donderdag kwam laat in de avond een verzoek om bijstand te leveren voor informatiemanagement aan operationele teams in Zuid-Limburg. In de nacht zijn hierop zijn collega’s vertrokken. Zij zijn inmiddels ingezet in respectievelijk Valkenburg en Maastricht.

Sinds afgelopen donderdag wordt de Nationale Reddingsbootvloot (NRV) ingezet in Limburg, maar ook in Luik en omgeving. De aansturing van de NRV vindt plaats door het LOCC. Sinds 2019 is de NRV landelijk, als onderdeel van Grootschalig Brandweer Optreden – Specialistisch Optreden (GBO-SO) georganiseerd. Iedere Veiligheidsregio levert hierin een bijdrage met personeel en materieel. Veelal wordt dit verzorgd door Reddingsbrigade Nederland, in een aantal regio’s levert de brandweer hier (ook) mensen en middelen voor. Lees meer over de NRV op de website NRV. In Zeeland wordt de bijdrage aan de NRV geleverd door de brigades uit Goes en Middelburg. Zie de websites van de reddingsbrigades Goes en Middelburg

 

Afwachten 

Door verschillende functionarissen van het operationeel team wordt de situatie op de voet gevolgd. Hierbij vindt regelmatig overleg met het LOCC. Op dit moment is er geen verzoek om meer bijstand.

 

 

zaterdag, 17 juli 2021 om 23:05:54 - UPDATE eventuele aanvraag bijstand extreem hoogwater

Zojuist, zaterdag 22.00 uur heeft het LOCC terugkoppeling gegeven over de situatie in Limburg en de eventuele bijstand aan hun vanuit het land.

De situatie in Limburg is zich aan het stabiliseren. Uiteraard houden de regio’s de vinger aan de pols en is de ellende voor hun nog zeker niet voorbij. Op dit moment wordt er geen verdere bijstand meer gevraagd. De ingezette Zeeuwse functionarissen zijn inmiddels weer terug.

De beide Limburgse Veiligheidsregio’s zijn erg blij met de geboden hulp en het grote aanbod om te helpen. 

Omdat het huidige hoge water in Limburg-Noord zeker aanhoudt tot maandagavond plant het LOCC  bijstand in beschikbaarheid en doet dan zo nodig een beroep op één of meerdere regio’s die een aanbod hebben gedaan. Ook wij hebben personeel en materieel aangeboden en wachten de eventuele bijstandsaanvraag dus af.  

Terug naar meldingen