2 Loodsen in brand aan de Boerendijk Heinkenszand

Laatst bijgewerkt 24-04-2019
donderdag, 14 maart 2019 om 19:29:14
Gesloten

Aan de Boerendijk bij Heinkenszand staan twee loodsen met aardappelen in brand 3 blusvoertuigen en autoladder ingezet. Indien u last heeft van de rook sluit dan ramen, deuren en ventilatie.

GEEF HULPDIENSTEN DE RUIMTE.

vrijdag, 15 maart 2019 om 16:56:41 - afbouw nabluswerkzaamheden

Rond 18 uur wordt gestart met de afbouw van de nabluswerkzaamheden. De twee aanwezige blusvoertuigen keren dan terug. Het grootste deel van de brandhaarden is inmiddels gedoofd. Door de hoge temperatuur vindt nog uitdamping plaats waardoor lichte rookoverlast kan blijven bestaan. Zaterdag bij daglicht zal de brandweer terugkeren om eventuele opgelaaide brandhaarden te blussen en de slangen op te ruimen.

Einde berichtgeving.

vrijdag, 15 maart 2019 om 12:33:27

Er zijn inmiddels twee kraantjes bezig om ruimte te maken om veilig te kunnen werken. Onder de deels ingestorte schuur liggen stapels kisten met groente en aardappelen te branden. De werkzaamheden zijn arbeidsintensief en vorderen gestaag, vanwege de omvang zal het nog uren duren voordat de laatste brandhaarden zijn geblust. De brandweer is met twee blusvoertuigen, een ladderwagen, een extra pomp en circa twintig brandweerlieden aan het werk. 

Tijdens de bluswerkzaamheden en door de weersomstandigheden is rookoverlast in de omgeving niet te vermijden. Advies is: blijf uit de rook. Als u last heeft van de rook, sluit dan ramen, deuren en ventilatie. 

vrijdag, 15 maart 2019 om 9:24:31

In de deels ingestorte loodsen woedt nog steeds brand op verschillende plaatsen. In de loods bevinden zich aardappelen en groente in kisten. Er een is een kraantje onderweg om wanden en dakplaten deels te verwijderen zodat de brandweer op een veilige wijze de brandhaarden kan bereiken.  Dit is arbeidsintensief en zal naar verwachting de gehele dag kunnen duren.

 

Tijdens de bluswerkzaamheden en door de weersomstandigheden is rookoverlast in de omgeving niet te vermijden. Blijf uit de rook. Als u last heeft van de rook, sluit dan ramen, deuren en ventilatie.

vrijdag, 15 maart 2019 om 7:30:39 - Brandweer blust nog na

De gehele nacht heeft de brandweer met twee blusvoertuigen, een ladderwagen en een extra pomp nageblust. Inmiddels is het ingezette personeel weer vervangen. Er wordt nu het licht is een veilige manier gezocht om de brand tussen de resten van de loodsen te bereiken.

Gedurende bluswerkzaamheden en door de weersomstandigheden is rookoverlast in de omgeving niet te vermijden. Blijf uit de rook. Als u last heeft van de rook, sluit dan ramen, deuren en ventilatie.

 

vrijdag, 15 maart 2019 om 0:44:36 - nablussen zal nog geruime tijd duren

Op dit moment vindt aflossing van het eerst ingezette personeel plaats. Naar verwachting de gehele nacht zullen twee blusvoertuigen, een autoladder en een extra pomp ingezet worden voor bluswerkzaamheden. Voor de veiligheid van het brandweerpersoneel zal vrijdag bij daglicht een verdere inzet plaatsvinden. De rookoverlast kan nog geruime tijd optreden. Zorg dat je niet in de rook staat! Sluit ramen, deuren en ventilatie bij overlast.

donderdag, 14 maart 2019 om 23:52:35 - sein brand meester

Zojuist is door de officier van dienst het sein brand meester gegeven.

donderdag, 14 maart 2019 om 23:43:15

Door de bluswerkzaamheden komt er nog geruime tijd rook vrij. Hierdoor kan nog rookoverlast optreden. Zorg dat je niet in de rook staat! Sluit ramen, deuren en ventilatie bij overlast.

donderdag, 14 maart 2019 om 23:10:00 - In de omgeving kunnen verbrandingsresten en roetdeeltjes liggen.

In de omgeving kunnen verbrandingsresten en roetdeeltjes liggen.

Verbrande brokstukken bevatten vrijwel altijd schadelijke stoffen. De blootstelling aan deze brokstukken (via de huid, via de mond of via inademing) is relatief gering.

U kunt de volgende voorzorgsmaatregelen opvolgen om mogelijke blootstelling zo veel mogelijk te voorkomen:

  • Zichtbare brokstukken kunnen verwijderd worden door ze met handschoenen op te pakken en in de grijze afvalcontainer te gooien;
  • Zichtbare roetdeeltjes op auto’s, tuinmeubilair etc. kunnen worden afgewassen met warm water en zeep;
  • Gras kan worden gemaaid;
  • Kinderen doen vaak hun (vieze) handen of (vieze) dingen in hun mond. Hierbij krijgen ze kleine hoeveelheden grond en stof binnen die aan hun handen is blijven plakken. Geadviseerd wordt om de plekken waar kinderen spelen te inspecteren op de aanwezigheid van roetdeeltjes. Als dit aanwezig is, dan dient dit te worden verwijderd.
donderdag, 14 maart 2019 om 22:28:05 - Stopbericht NL-Alert verzonden

Door de afnemende rook is een Stopbericht via NL-Alert verzonden in de omgeving Heinkenszand.

NL-Alert:

Brand Heinkenszand breidt niet meer uit, rook neemt af. Bij last van rook, sluit dan ramen, deuren en ventilatie. Meer info op www.zeelandveilig.nl

donderdag, 14 maart 2019 om 22:20:08

De stapels aardappelkisten naast de loodsen lopen inmiddels geen gevaar meer om bij de brand betrokken te raken.

donderdag, 14 maart 2019 om 21:55:43

In de loodsen staan gasflessen, onduidelijk is of deze zijn ontploft. Het is waarschijnlijk dat de aanwezige tractorbanden zijn ontploft. Brandweer zet personeel op veilige afstand in. 

donderdag, 14 maart 2019 om 21:51:48

Brandweer zet personeel op veilige afstand in. Door de meetploegen zijn in de rook geen gevaarlijke concentraties gemeten op leefniveau.  Rook van brand is altijd ongezond, zorg dat je niet in de rook staat!  Als je last hebt van de rook, sluit dan ramen en deuren en zet ventilatie uit.

donderdag, 14 maart 2019 om 21:34:00

In de woning is de stroom uitgevallen, de Stichting Salvage is onderweg om bewoners te ondersteunen. 

donderdag, 14 maart 2019 om 20:56:10 - Beide loodsen verloren

De beide loodsen moeten als verloren worden beschouwd. In de loods staan gasflessen, hierdoor vinden regelmatig ontploffingen plaats in de loods. Brandweer zet personeel op veilige afstand in. Er zijn geen mensen en dieren betrokken bij de brand. 

donderdag, 14 maart 2019 om 20:22:36 - GRIP1 en NL-Alert

Ten behoeve van de gezamenlijke afstemming met de hulpdiensten is GRIP 1 afgekondigd, zie uitleg in de GRIP-procedure

NL-Alert bericht verzonden voor Heinkenszand, als u buiten Heinkenszand dit bericht ontvangt en geen last heeft van de rook hoeft u geen actie te ondernemen.

Zorg dat je niet in de rook staat! Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit.

Ben je buiten en niet in de buurt van een woning of gebouw? Let dan op de windrichting en zoek een plek op in de omgeving waar je geen last hebt van de rook. Help ook mensen om je heen om uit de rook te blijven.

donderdag, 14 maart 2019 om 19:58:35

3 blusvoertuigen zetten in op het voorkomen van overslag brand naar het naastgelegen woonhuis Heinkenszand. Watertankwagen en extra watertransportsysteem zijn onderweg. De wegen zijn smal: GEEF HULPDIENSTEN DE RUIMTE

donderdag, 14 maart 2019 om 19:52:18 - Blijf uit de rook

Brandweer zet in op voorkomen van overslag naar het naastgelegen woonhuis en een (kleinere) schuur. Een meetploeg gaat de effecten van de rook in kaart brengen.

Blijf uit de rook, rook is ongezond. Zorg dat je niet in de rook staat, ga naar binnen.  Indien u last heeft van de rook sluit dan ramen, deuren en ventilatie.

De wegen in de omgeving zijn smal, geef de hulpdiensten de ruimte!

 

donderdag, 14 maart 2019 om 19:37:43

3 blusvoertuigen en ladderwagen zetten in op het voorkomen van overslag naar het naastgelegen woonhuis. Watertankwagen en extra watertransportsysteem zijn onderweg.

Terug naar meldingen
Blijf uit de rook

Bij brand komt altijd rook vrij. Rook van brand is ongezond. Probeer altijd te voorkomen dat je rook inademt. Is er een brand in de buurt? Zorg dat je niet in de rook staat! Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit.

Ben je buiten en niet in de buurt van een woning of gebouw? Let dan op de windrichting en zoek een plek op in de omgeving waar je geen last hebt van de rook. Help ook mensen om je heen om uit de rook te blijven.