Lisa van Antwerpen

Instructeur EHBO

??? ?? ??????? ?????? ?????
Ik leer mensen om EHBO te verlenen en zo Zeeland een stukje veiliger te maken. Ik ben ook burgerhulpverlener, dit betekent dat ik kan worden opgeroepen voor een reanimatie in mijn eigen woon/werk omgeving. Als instructeur EHBO/BHV leidt ik mensen op tot volledig gecertificeerde EHBO-ers en BHV-ers. Dit is nu voornamelijk voor bedrijven. Als vrijwilliger ben ik ook verbonden aan het Rode Kruis en heb daar les gegeven aan volwassenen maar ook aan kinderen op scholen in groep 7 en 8. Ik geef al 30 jaar EHBO lessen. Dit heb ik altijd gedaan naast mijn werk in de gehandicaptenzorg. In september 2019 heb ik de gezondheidszorg na 41 jaar vaarwel gezegd en ben full time EHBO instructeur geworden. Ook grimeer ik trouwens wonden die cursisten dan vervolgens behandelen, zoals op de foto!

?????? ?? ??? ??????? ?????
Niet alleen vanwege mijn achtergrond in de zorg, maar ook omdat mijn man vaak ongelukjes kreeg! In 1998 ben ik als Sigma lid van het Rode kruis begonnen. Automatisch raak je dan betrokken met de vele evenementen waarbij EHBO ondersteuning nodig is. De Sigma was bedoeld om de ambulancediensten te ondersteunen bij grootschalige ongevallen. De Sigma bestaat niet meer en daarvoor in de plaats is het Noodhulpteam gekomen. Het Rode kruis is momenteel heel druk met de corona gebeuren. Er wordt bv ondersteuning gegeven aan de prikstraten van de GGD, patiënten vervoer enz. Het geven van EHBO lessen is heel leuk om te doen en het geeft een fijn gevoel als mensen na de les met vertrouwen weg gaan en dat ze durven hulp te verlenen als dat nodig is. Daar doe je het voor.

??? ?? ??? ???? ??? ?????? ??????????
Let goed op je eigen veiligheid, dit staat echt boven aan, dit kan het verkeer zijn of glas dat op de grond ligt bij het slachtoffer. Als iemand flauw valt dan is het belangrijk dat deze persoon in een horizontale positie ligt en dan ongeveer 10 minuten blijft liggen. Sta je te snel op dan heb je kans dat je weer flauw valt. Het is de bedoeling dat na 1 minuut het slachtoffer goed aanspreekbaar is, zo niet dan mag je 112 hiervoor bellen. Na die 10 minuten rustig gaan zitten, eventueel wat drinken geven.

???? ??? ???? ??? ???????? ???????:
Als je denkt of vermoed dat iemand een beroerte heeft dan is het onmiddellijk 112 bellen. Het herkennen van een beroerte kan best lastig wezen. De centralist van de meldkamer zal vragen naar de MSA test. M staat voor mond, zie je een scheve mond, S staat voor spraak, onduidelijk praten, niet op woorden kunnen komen, A staat voor armen, vraag of beiden armen omhoog kunnen worden gebracht, het kan zijn dat er een eenzijdige verlamming is aan arm. Belangrijk is dat je binnen 4,5 uur behandeld wordt in het ziekenhuis, vandaar direct 112 bellen en niet afwachten. Andere belangrijke tips zijn: leer te reanimeren, het kan echt levens schelen. Als er ernstige bloedingen zijn onmiddellijk druk op de wond geven zodat men niet verbloedt. Slachtoffers van verkeersongevallen laten liggen zoals je hen aantreft, niet onnodig verplaatsen tenzij het erg gevaarlijk. Bel 112, de centralisten zullen je altijd aanwijzingen geven wat je moet doen. Eigenlijk zou iedereen een EHBO cursus moeten volgen!